About

photo_2019-04-14_16-24-53

Ovdje je nekad bio kratki opis mene i mog života. No, sada ne vidim svrhu tog opisa jer ako te netko želi upoznati on nađe način da se susretne sa tobom. Umjesto starog opisa dodat ću nešto od Abhinava Gupte (tantričkog majstora) i neke djeliće starog opisa.

Duhovnost me ne interesira, interesira me praktičnost manifestacije. Nemam interese u religiji, filozofiji iako još uvijek, s vremena na vrijeme pročitam koji dio tantričke filozofije s ciljem dubljeg razumijevanja Sila djelovanja u pozadini. Ne identificiram se sa bilo kojom nacijom, narodom, vjerom, niti pripadam niti jednoj naciji, narodu ili vjeri a samim tim nisam ni duhovan, baš kao što ni ne podučavam niti neku religiju, filozofiju ili duhovnost. Duhovne knjige više ne čitam, psihologiju ne čitam, niti imam interese u bilo kojoj sferi duhovnosti, filozofije, religije. Ako nekim čudom i uzmem neku takvu knjigu čitam je prosto da ispunim vrijeme, da vidim koliko i na koji način sada razumijem određene dijelove duhovnosti, ali ne i da nešto iz toga naučim. Ne radim niti jednu duhovnu tehniku za koju bi mogli znati, osim onih načina, koji rade direktno sa Namjerom, a koji mi služe postizanju cilja koji sam vam napisao. Moj Rad sada je odbacivanje svih ideja duhovnosti i učenja, prestanak zamaranja sa tim jer to je dalo svoj smisao i dovelo me dovde. Pošto radim sa ljudima moram i imam obavezu da pišem, govorim i podučavam o ovom Radu, o njegovim specifičnostima, dajem tehnike, iniciram, i sve što rade oni koji rade sa ljudima, ali sam nemam interes u njima. No razumijevajući ljudski tok unutarnjeg razvoja i rasta shvaćam da su one nezaobilazni dio ljudskog odrastanja. Od ljudi s kojima radim prvo očekujem da odrastu, a onda u tom odrastanju počnu da žive i primjenjuju bit njih samih, a onda iza toga da se oslobode čak i osjećaja sebe, osjećaja “ja”, svih dječjih igrica u životu i duhovnosti. Tada su spremni da se oslobode, da zakorače u ono što nazivamo Oslobođenje ili Probuđenje. Cijeli Rad vidim kao metodu odrastanja i sazrijevanja te pripreme za “iskustvo” koje će razoriti svaki aspekt njih samih i ukazati im na iluziju u koju su vjerovali ali i na to da i je i svaki aspekt učenja, duhovnosti samo još jedna dublja iluzija od one koju nazivate životom. Kada se to desi znam da imam Budnog čovjeka ispred sebe koji je spreman da odbaci ili prozre i iluziju budnosti i zakorači u Objektivnu Svijest.
često sam u Bosni, Hrvatskoj i Srbiji gdje i radim sa ljudima. Ovo što pišem to i živim, a to o čemu pišem to radim sa drugima. Ako vas nešto interesira, imate pitanja ili se želite pridružiti Radu imate na blogu kontakt formu pa osjećajte slobodu da mi se javite.

BOŽANSKO IME BHAERAVA
Tantraaloka 1.95 – 100

 Ovo je dio serije objava prijevoda prvog poglavlja „Svetlosti tantre“ (Tantrāloke), remek-djela starog 1000 godina. Ovaj izveštaj se nastavlja na predhodni, Bog je Sopstvo. U narednih pet stihova, Abhinava Gupta pokušava da objasni zašto je Bhaerava prikladno ime za nedualno Božanstvo Šiva Tantre. Naravno, Bhaerava je ime božanstva nasljeđeno iz ranije, dualističke tradicije, tako da Abhinava ovdje daje njegovu reinterpretaciju u svjetlosti nedualne filozofije linije kojoj pripada. U Indiji, a naročito u Nepalu, Bhaerava je obožavan kao jedno među mnogim božanstvima, ali Abhinava Gupta koristi ovo ime da označi Apsolutnu Svest koja je temelj bića, što ćemo videti dalje.

Ovo je prvi od dva dijela o Božanskim Imenima. Podebljane riječi su od Abhinavagupte, a u zagradama su termini koji su posredno izraženi strukturom sanskrita. Čitaoci bi trebali da znaju da su ovi stihovi primjeri egzegeze/hermenautike – nauke koja tumači i kritički objašnjava porijeklo, značenje i poruke pojmova, a koja se zove nirukta ili interpretativna etimologija.

Imena koja su data u spisima i koja su u skladu sa [Njegovom] stvarnošću, u potpunosti ukazuju na Božanstvo: On koji je Vrhovni Šiva jeste [zove se] 1) Veliki Bhaerava, 2) Bog (deva) i 3) Gospod (pati). ‖95‖

[On se zove Bhaerava jer] on nosi (eng. he bears/skt. bhṛ) ili drži univerzum tako što ga hrani/stvara i podržava – i nošen je i podržan njime; zato što je njegova forma ‘Rika/Urlik’ (rava), što znači da je on Svjesnost o Sebi/Sopstvu (vimarśa = rika/urlik  AHAM/JA). On je takođe [nazvan Bhaeravom], jer je dobročinitelj onima koji su prestravljeni (bhīru) ciklusom patnje. ‖96‖

Abhinavin komentator Đajaratha (12. vijek) daje sljedeću napomenu: „On nosi, što znači, on podržava i hrani/stvara [univerzum], jer ga on manifestuje spojenog sa ‘ekranom’ ili ‘platnom’ koje je njegovo samo Sopstvo. ‘On je nošen’, što znači, on je [takođe] podržan i hranjen/stvoren od univerzuma; kako se on manifestuje u svemu, tako je on taj koji je otjelovljen kao univerzum.“
Što će reći, univerzum ga podržava i hrani/stvara, jer on nije on sâm, ako nije utjelovljen. Prema tome, on je podjednako transcendentan i imanentan.
NAPOMENA: engleska reč ‘bear’ (nositi) je zapravo srodna sanskritskoj reči bhṛ – obje imaju isti drevni indoevropski korjen. 

  1. Kahrs, u njegovoj Analizi indijske semantike, ubjedljivo piše:

„Bhaerava je svjestan samog sebe u ovom unutarnjem jeziku, koji je instinkt svijesti, instinkt svjetla stvarnosti. Zbog toga je njegova priroda neprekidni urlik velike mantre „Ja“ – AHAM. Prema tome, termin ‘Bhaerava’ se odnosi na neuvjetovanu subjektivnost kao esenciju svega pojavnog.“

U Vigjana-Bhaerava spisu nalazi se odgovarajući odlomak, koji daje specifičnu vježbu: „Onaj koji neprekidno mentalno kontemplira (uccāra) na ime ‘Bhairava’, razumjevajući da ono znači: ‘onaj koji podnosi sve, onaj koji stvara sve, koji daruje sve i svuda se prožima’ – taj postaje Šiva”.

Da se vratimo na Tantraaloku:

On je rođen u Srcu iz ‘Rike/Urlika’ (rava) – ili pooštrene, pojačane svjesnosti – dižući se iz užasa (bhīti) ciklusa patnje (saṃsāra). On je taj iz koga se manifestuje svjesnost [blagotvornog, delotvornog] o strahu od svjetovnog postojanja putem Silaska [njegove] Moći (śaktipāt). ‖97

Đajaratha komentariše: „Rika koja nastaje iz straha označava urlik plača upućen Gospodu, ili pre, upućen svjesnosti [Njega]. Rođen iz toga [plačnog urlika ili svesnosti], on je Bhaerava. Dakle, to znači da je on manifestovan unutar Srca – to jest, na nivou krajnje [unutarnje] stvarnosti – onih koji dozivaju u užasu ili onih koji usmeravaju svoju svijest [na Gospoda]…
[Osim toga] on je uzrok – putem šaktipata – te rike, tog razlučivanja, te svjesnosti nečijeg [prirodnog] straha od svjetovnog postojanja (bhava); otuda se zove Bhaerava”.

[Bhaerava] je Taj koji je manifestovan u onima [u onim jogijima] čiji umovi uživaju u meditativnom stanju koje ‘proždire vrijeme’ – to jest, u onima koji [centrirajući pažnju u meditaciji] ukidaju Princip Vremena (kāla-tattva) koji pokreće nebeska tela (nakṣatra). ‖98‖

Poreklo reči izvedeno je na ovaj način:
[bha (= nakṣatra) + īra (= preraka)] = Vreme (bhera), + va od vāyanti (= śoṣaṃ kurvanti) = bhaeravāḥ, što označava jogije koji ukidaju Vrijeme i čiji gospod je Bhaerava; oni koji imaju direktno iskustvo Bhaerave (prakaṭa = sphurita) – ovako objašnjava Đajaratha.
Drugim rečima, pošto uspešni jogiji transcendiraju vrijeme u meditaciji, oni su bhaerave, tako da Bhaerava označava Stvarnost koju oni doživljavaju u tom stanju čiste svijesti. 

Gospodar boginja koje posjeduju sposobnosti, Gospodar čija ‘rika’ (rava) služi da udari strah (bhī) u srca ograničenih i vezanih duša – a takođe Gospodar četiri unutarnje i vanjske kolektivne Moći koje počinju sa Khecarī mudrom – On se zove Bhaerava, [jer] on je uistinu strašan (moćan) u svojoj sposobnosti da prekine ciklus samsare. ‖99-100b‖

Ovaj stih aludira na ezoterična učenja Krame u kojima Đajaratha daje komentar:
Rika = svjesnost fonemskih moći koje dolaze iz mnoštva zvukova (śabda-rāśi);
Strah = strah koji podstiče sreću, patnju itd.
Od četiri Krama boginje, Khecarī je Poznavalac, Gocarī  je um, Dikcarī predstavlja 10 sposobnosti i Bhūcarī je polje spoznajnih objekata. Svaka od četiri sposobnosti je ‘kolektivna’ Moć, jer Ona (śakti) predsjedava pod-Silama.

Prema tome, sa ovim verbalnim kodovima, [Božansko] se, u spisima naših učitelja, slavi kao ‘Bhaerava’. ‖100cd‖

Iznad vidimo kako Abhinava Guptin naslednik Kšemaraadž ponavlja neke od nirukti (značenja koja objašnjavaju pojmove) i dodaje par posebnih oblika riječi, u uvodnom stihu njegovog komentara na Vigjana-Bhairava-Tantru:
„[Šiva se takođe zove Bhaerava] jer on je uzrok plačnog urlika koji dolazi iz straha od ostajanja u ciklusu patnje (bhava-bhaya) i iz tog [čežnjivog plača] postaje manifestovan u zračećoj oblasti Srca, darujući odsustvo straha (abhaya) onima koji su prestravljeni; zbog toga je on Gospod onih koji uživaju u njegovom strašnom (moćnom) urliku (bhīrava), označavajući smrt same Smrti! Bivajući Gospodar te skupine izvrsnih Jogija, koji su umorni od straha [i traže oslobođenje/razrješenje], on je Bhaerava – Vrhovni, čija forma je Svest (vijñāna). Kao tvorac hrane (potpore), on prostire svoju Moć širom Univerzuma!”

Save