5282684_0UPOZORENJE. 
Ako ste slabih živaca, volite svoju iluziju, sebe, druge, ljubite ljubav i mislite da je ta iluzija stvarna NE ČITAJTE TEKST.
Tekst je za one koji žele da se probude iz ILUZIJE o drugima, sebi, ljubavi, buđenju, duhovnosti, Bogu, itd.

Postoje istine koje su na nižem nivou od Realizacije Istine. I one su jako bitne. Jer vode Realizaciji Istine. Također, kao i Realizacija, i one su bolne. Pod uvjetom da ste indoktrinirani lažima (a tko nije?).
Možda bih trebao nešto pojasniti prije ovog, nešto što čak i moji učenici ne razumiju do kraja. Riječ je o “bolu”. Naročito o bolu razbuđivanja. Bol razbuđivanja, ukratko, postoji samo zbog jednog jedino razloga a on je: Jer ne želite da se probudite.
Dat ću vam primjer. Koliko puta ste ujutro morali ustati i sat je zvonio i vi ste osjećali: patnju, razdražljivost, lijenost, ljutnju, bijes jer vas je san vukao nazad a obaveza ustajanja u drugom pravcu od sna?
Eto, to je najjednostavniji primjer. Ima ih mnogo i slobodno ih potražite. Jako je bitno da se sami uvjerite u “bol” koji doživljavate. Sada, postoje još neke stvari koje su bitne, ali ne-bitno.
Isto je i sa “ustajanjem” koje se naziva “buđenje”, “probuditi se” i slično, ali ćemo se ograničiti samo na buđenje. To je primamljivije od “probuditi se”. Zašto?
Pa čak i iluzija da smo mi Bivanje, je prijatnija od Stvarnosti “da to nismo mi” i da “nas nema u Bivanju”, ali i od “i Bivanje je iluzija” ili čak i od ove “i svijest Svjedočenja nije stvarna”.
Zato kažem, Buđenje je prijatnije od Probuđenja. I mnogi žele da se samo razbude, budu Budni ali i da zadrže tu primarnu iluziju. To je iluzija koja stvara sve ostale iluzije ali je u odnosu na njih istinitija, stvarnija, temeljna. Zato, nećemo dirati tu iluziju, već ćemo je potvrditi kao stvarnu. I cilj nam je doći do nje. Jer Budan čovjek Zna, Vidi, Prepoznaje, nije lako kontroliran, može da bude on sam bez dodataka koji bi trebali da ga čine ili dodataka koji moraju uljepšati ono što je, on sam.

Ovaj tekst će imati i dvije male vježbice. Jasno, to što ja nazivam “malim vježbicama” prilično je šokantno za većinu. No, usput ću vam napisati i upozorenja. Ne brinite. Sve u skladu sa “divnim duhovnim snom” za one koji žele “biti samo duhovni”.
Usput, kroz ovaj tekst, kao i onaj prethodni, imate prilike vidjeti šta će biti u tim Modulima Razbuđivanja koje pišem. Tako ćete znati je li to za vas ili nije. Ovo što pišem, i u ovom tekstu i u prethodnom, su samo djelići tih vježbi ne njihova cjelina. Pomoću njih možete vidjeti na šta one ciljaju, kako izgleda početna priprema za rad sa tim, mnogo jačim, vježbama i vidjeti je li to za vas ili ne. Možda ne želite biti Budni. Ne brinite, bit će i Moduli Samo-usavršavanja za one koji ne žele da budu budni, a ni probuđeni.

No, idemo dalje.
Ovaj tekst je baziran na jednoj po prilično surovoj Ideji, iako tako ne izgleda i mnogi je dožive kao šalu. Taj Modul u seriji Modula Razbuđivanja, vjerujem da će nositi ovaj naslov: No One Care.
Sama Ideja je jednostavna, kao što rekoh. I može biti rečena i ovako: Nikog nije briga (Nikom nije stalo), za bilo šta što ste vi, tko ste vi, što imate, što nemate, što želite, što ne želite, što jeste, što niste, što volite, što ne volite, što osjećate, što ne osjećate, što mislite, što ne mislite, što postojite, što ne postojite, što ste budni, što niste budni, što ste se probudili, što se niste probudili, itd., nastavite niz sami.

Drugima je stalo, kao i vama, samo do njihovog doživljaja koji se tiče SAMO NJIH. Mogao bih reći to je Ultimativna Sebičnost. A da vam pomognem, i Bog je Ultimativni Sebičnjak. Mnogo veći nego vi. Jer i njemu nije slalo do ničeg osim do Njega samog.
Ali uvidjet ćete to kroz vježbice, ne brinite.

Kada volimo nekoga volimo ga zbog sebe. Volimo to što on jeste samo radi sebe samog. Jer smo na njega prilijepili značenje, vrijednost, smisao, sliku koja nam odgovara i sve dok on odgovara tome što smo prilijepili on je voljen od nas. Ako je netko tko nam pomaže voljen je jer nam pomaže. Ljubav, kakvu mi znamo, je Ultimativna Sebičnost. Ako nas ispunjava svojim prisustvom u tome je bitna samo jedna jedina riječ: NAS. Ja, MI ga volimo – opet nečujno “ja” ili “nas”. I najbitnija stvar u tome je NAS, JA, MI i osjećaj koji imamo. Jer taj osjećaj daje jako finu sliku o meni.
Ako nekog mrzimo bitan je jer ga MI (nas) mrzimo i to osjećanje nam daje osjećaj vrijednosti, značaja, smisla, moći. Mi ga mrzimo ZBOG SEBE ne zbog njega. On nije bitan. Ako ne bude njega naći ćemo mu zamjenu.
Ako smo zaljubljeni u nekog zaljubljeni smo u njega samo zbog sebe. Jer se MI osjećamo bitnim, vrijednim, značajnim, smislenim, ljubavnim, moćnim, nježnim. MI. NAS. On ili ona NAS ispunjava. On ili ona NAS čini sretnim. Ona ili on nas voli i podržava.
Čistoća planete je jako bitna za nas. Jer tada možemo (nečujno nas) da uživamo u našoj sebičnosti. Jako je bitno da svaki čovjek (nečujno mi, nas) ima ljubimca jer NAS ljubimci čine radosnim, vrijednim, ljubavnim, daju NAM smisao, daju NAM vrijednost, itd. Ne, ne daju NAM ništa. Mi si sami dajemo. Ili si ne dajemo. Opet MI SEBI dajemo čak i kada NE DAJEMO.

Učenje je bitno jer ono NAM daje smisao, vrijednost, oslobođenje, spas, prosvjetljuje nas, budi nas. Jer smo MI uspavani, mi ne vidimo, mi ne znamo, i bitno je da se mi razbudimo, mi probudimo, mi budemo duhovni, mi budemo bolji od drugih, mi budemo spasioci planete, mi se oslobodimo “ega”, mi se oslobodimo “sebe“, itd.
Istina je: MI se ne želimo osloboditi sebe jer MI se ne možemo osloboditi MI-ja. Mi samo želimo tom “Mi-ja” dati smisao. Mi radimo na sebi da bi Mi imali smisao. I Mi si dajemo taj smisao. Mi nemamo smisao i onda želimo biti duhovni, raditi na sebi, vjerovati u Boga jer MI tada imamo smisao, MI ćemo biti slobodi, Mi ćemo postati Bogougodni, Mi ćemo biti prosvjetljeni, Mi ćemo biti budni, (jako je bitno da), nastavite niz sami sa svojim primjerima.
Vidite vidljivo i nevidljivo Mi u početku. Nas u početku. A onda to “mi” i “nas” zamijenite sa Ja i Meni.
Nebitno u čemu pokušavate naći Mi ili Nas ili Ja ili Meni jer ono je svugdje, samo je negdje maskirano a negdje je vidljivo.
Drugim riječima nas, mene, nije briga za vas, vi ste potpuno nebitan lik, ličinka, osoba, jer vi ste samo moje projekcijsko platno. Ja projiciram na vas ono što se meni sviđa da projiciram a u to je uključeno lažno “ne sviđa” jer i to mi se sviđa. U nama je sve AFIRMATIVNO. SVE.
Kada ne volimo nešto sviđa nam se da ne volimo. Kada patimo i govorimo kako nas boli i ne volimo to SVIĐA nam se da patimo i govorimo da ne volimo patnju. Jer, ono što smo je, zaboravljena i nesvjesna, Sila Bivanja a ONA je KREATIVNI aspekt. Zato i kažem da je ona Afirmativna Sila. Čak i sama Negacija postoji samo zarad AFIRMACIJE te Sile, Bivanja.
To čak niste vi. Ali to ne znate. Mi mislimo da smo mi bitni. Jesmo. Ali bez “mi” jer to nismo mi, to je kreativna sila u nama koja ima jedan jedini smisao, a to je da sama sebe ostvari u svim aspektima i vi kao čovjek, kao lažni osjećaj “ja”, stvoren je samo s jednim ciljem, a to je alat koji ta sila koristi zarad SAME sebe. Bog je Ultimativna Sebičnost. Stvarnost je Ultimativna Sebičnost.

Dobro, vjerujem (jako mi je bitno zarad mene samog) da mi ne vjerujete. Ali otvorite svoje udžbenike duhovnosti. Šta kažu?
Bog je stvorio svijet zarad čega???
Bog je sam svijest zarad koga????
Bog je stvorio čovjeka, bacio ga u tamnicu, i onda od njega očekuje da bude dobar čovjek kako bi se vratio u Boga???????
Tko je ovdje LUD????

Idemo dalje.
Sve ovo je Brahman. U svemu je Brahman. Sve je Brahman. On je Jedan bez Dva. On je uživalac, paćenik, lovac i lovina, ubijeni i ubica, itd. Da ne idem dalje. Šta je to on??? Zbog koga je to on??? S kojom svrhom je to on????
(Ovo nije kritika Njega). Ono je Afirmacija Njega, pardon VAS.

Rodili ste to dijete, zanemarit ćemo da je to bilo zbog pet minuta uživanja i da vas je to ZADESILO, i onda ste rekli kako ste htjeli to dijete. Zašto?
Samo zarad vas. Boli vas ona stvar za djetetom. Vas je briga samo za sebe i svoje osjećanje, emocije, smisao, vrijednost, značaj, značenje, misli, uvjerenja koja imate, svjesno (jako rijetko) ili nesvjesno (jako često), u vezi SAMOG SEBE.
Volite svog partnera. Zašto???
Tko ga voli? Vi. Zašto? Zarad sebe, svog osjećaja, svoje vrijednosti, svog smisala kojeg lijepite na platno svog partnera.
Ne volite svog partnera, on je svinja, stoka koja vam je uzeo mladost, zdravlje i živce. Kome je uzeo mladost, zdravlje i živce? Tko ga ne voli? Zašto?
Opet, kao i kod voljenja, zarad vas. Sve radite samo zarad sebe. SVE.
Drugi ne postoje. Kada nemate nikakvu oscilaciju u emocijama i uvjerenjima drugog koji prođe kraj vas NE PRIMJEĆUJETE jer ste VI u određenom stanju, raspoloženju u kojem želite biti jer vam se sviđa, daje vam smisao, želite biti i održavate ga, i opet imate nevidljivo mi, nas, ja, moje, mene.
U svemu ste orijentirani samo na sebe.
Ali da se razumijemo, na koga bi ste bili orijentirani jer nitko i ne postoji osim vas. Ostali su platno projekcije, platno ljubavi, platno mržnje samo ZARAD NAS. Sve je orijentirano oko nas, mene, moje, ja, mi. Sve što osjećam prema drugima ZARAD mene je. SVE.
Svako uvjerenje koje imam ZARAD mene je.

Pušite kao i ja, mislim na cigarete, zarad koga pušite? Jedete kao i ja, zarad koga jedete? Imate psa kao i ja, možda i mačke kao i ja, zarad koga ih imate? Nemojte mi samo reći zarad njih. Lažete.
Imate ih samo ZBOG SEBE.
Volite svog ljubavnika, muža, ženu, ljubavnicu, ZARAD KOGA je volite? Nemojte mi samo reći zarad njih. Lažete.
Radite zarad sebe je’l tako?
Sve što radite, činite, mislite, osjećate, vrednujete, dajete značaj, dajete smisao, ili ne volite, ne želite, mrzite, agresivni ste, oduzimate vrijednost, značaj i značenje, smisao i slično činite zarad koga?
SEBE. MENE. NAS. VAS.
Zamjenice “ti”, “oni” “ono”, “vi” “oni”, NE POSTOJE. Sve te zamjenice pomažu samo najbitnijim zamjenicama: Ja, Mi, Nas. Ne dijelite zanimljive stvari na društvenim mrežama zarad drugih već zarad sebe jer vam projekcija drugih i njihovo sviđanje pomaže u ugodnom osjećaju, emociji, značenju, vrijednosti PREMA SEBI.
NE POSTOJE DRUGI postojite samo VI i sve projekcije drugih postoje samo zarad VAS; NAS; MENE. Ako nema, nekim čudom, recimo zbog depresije, a ako ovo sada prvi put osvještavate ne bi mu čudilo da upadnete u tu ugodno, samo-dopadno stanje depresije i opet ćete upasti u NJU samo zarad sebe. Sve vam se dešavamo samo zbog vas. SVE.
Boga volite zbog sebe. Čak i ako kažete da je vaš motiv sada Bog, Istina. Jer vi ste bitni. Jer vas on spašava. Jer vas je on gurnuo o ovo sranje od života i sada od vas želi da se spasite i to opet onom koji vas je gurnuo u to sranje od života. Vi i On ste jedno te isto. “Moj Otac i Ja smo Jedno, ali je Otac veći nego ja.” Ultimativni Sebični Gad (God). Bog je UDAHNUO u vas život, tj. stvorio vas je na svoju sliku i priliku. Čekaj, ma je’l to on opet to učinio zbog sebe?????
I onda od vas traži da vjerujete u njega i da se spasite tom vjerom zarad vas samih. Ma tko koga tu jebe?????
Ako kojim slučajem pomislite da sam ja kriv što ovo vidite sjetite se onog koji vas je stvorio. Zašto vas je stvorio? Zbog koga? Šta je to stvorio? Na koji način?
Sve se vrti oko Ultimativnog Sebičnjaka. Kako onda da vi sve što radite i činite ne činite na isti način kada je vaš Otac bio upravo to što ste i vi sada? Sebičan.

Ja pišem tekst. Mislite da pišem zbog vas?
Ako to mislite, pročitajte tekst iz početaka.
Ja ga pišem ZBOG SEBE. VI ste bitni samo ako date lajk, sviđa vam se, podijelite ga jer to sve JE ZBOG MENE a vi ćete PODIJELITI ZBOG SEBE (mene, nas, ja, meni). I onda će netko drugi da lajkuje i sviđa mu se ZBOG vas, što je u stvari zbog mene, što je u stvari zbog Njega.
Nisam u pravu?
Dobro, idemo na drugu stranu.
Ne sviđa vam se tekst. Nećete ga podijeliti. Bhaerava priča gluposti.
Kome se to ne sviđa tekst? Vama. Tko misli da Bhaerava priča gluposti? Vi. Mi. Kako se osjećate? Je li vam fin osjećaj ne-voljenja? Naravno da jeste. Ne bi ga imali da nije. I on je tu zbog koga ono?

Nemate seks sa ženom ili muškarcem zbog te žene ili muškarca. Imate ga ZBOG SEBE. Dobro, možda poželite da bolje zadovoljite partnera kako bi vam on vratio, ne bi se naljutio, optužio vas da ste sebični, itd. Zbog koga to?
Cijenite žene. Zbog koga to?
Cijenite muškarce. Zbog koga?
Ne cijenite žene. Zbog koga?
Ne cijenite muškarce. Zbog koga to?
Kupili ste cvijet voljenoj ženi, (upozorenje: ne zaboravite ni vlastitu ženu), zašto, zbog koga? Nje? Šalite se, zar ne?
Kupili ste ga zbog sebe. Jer ćete: dobiti seks, mir u kući, voljet će vas, kupit će i ona vama nešto, bit će vam ugodno narednih par sati, itd. Kroz sve ovo se provlači: …..  Šta?

Zovete mamu na telefon jer ako je ne nazovete bit će, to što bude. Zovete je zbog sebe da ne bude to što treba da bude i bude ono to vam se više sviđa da bude. Isto je i sa ženom, mužem, lokalnim guruom.

Da ne duljim dalje. Ne zbog vas, već zbog sebe. Dosadilo mi je pisati to što već znam. Ali sviđa mi se taj osjećaj jer je zbog mene. Ali, pravimo se da nije (opet zbog mene). Ali i vas jer smo isti sebični skot. Jer nas je stvorio ISTI SEBIČNI SKOT, jer nema nas i to je SEBIČNI SKOT – Bog, Apsolut, Brahman, Šiva, Kali, itd. Naravno, meni je ovo sve u POZITIVNOM aspektu. Iako kada sam ovo osvijestio nije bilo baš tako.
Idemo na vježbice, ako ih već niste skužili.

Znači, obećao sam upozorenje.
Ide upozorenje, ako već niste upali u to.
Vježbe mogu da izazovu, kopirat ću trenutno omiljenog gurua Jed McKennu (fak ovo će biti dugo – slobodno skrolajte do kraja, tj. do vježbica ako vam se ne da čitati OPET ZBOG SEBE):

DUHOVNA IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI
(Jed McKenna, uvod u knjigu „Duhovni rat“) 

Ovim vas obavještavam da:
NASTAVLJAJUĆI DALJE OD OVE TAČKE, čitalac prihvata i slaže se da stanje Duhovnog Probuđenja o kojem se ovdje govori tragaocu-aspirantu-žrtvi neće donijeti nikakve koristi, blagodeti, blagoslove ili specijalne moći i da to stanje ima malo ili nikakve sličnosti sa raznim New Age ili Istočnim vrstama spiritualnosti koje su široko rasprostranjene pod istim imenom. Orgazmička euforija, blaženstvo orgija, bestidno bogatstvo, savršeno zdravlje, vječni mir, uzdizanje anđela, kozmička svest, pročišćena aura, astralna projekcija, višedimenzionalna putovanja, ekstra-senzorna percepcija, pristup polju akaše, duboka mudrost, svetačko držanje, isijavajući lik, sveznanje, svemoć, sveprisutnost i otvaranje trećeg oka se vjerojatno neće desiti. Usklađivanje, harmonizacija, balansiranje, energiziranje, otvaranje čakri ili promjena njihovog smjera okretanja ne bi trebalo da se očekuje ovdje. Kundalini zmija koja prebiva u dnu vaše kičme se neće probuditi, drznuti, podstaći, podići niti će biti zlostavljana na bilo koji drugi način. 

NIKAKVO OBEĆANJE ILI LIČNI NAPREDAK, samopoštovanje, samouzdizanje, samozadovoljstvo ili poboljšanje sebe se neće desiti, niti se nagovještava. Također, samopopustljive osobe, osobe obuzete sobom, egoistične osobe i one koje služe samo sebi ovdje neće naći nikakvo zadovoljstvo. Čitalac ne bi trebalo da očekuje garanciju da će steći nekakvu nagradu, zanesenost, osnaženost, izbavljenje, spasenje, obogaćenje, oproštaj ili vječni odmor u rajskom prebivalištu. Ne očekujte nikakvo uzdizanje, izmjenu stanja svesti, transformaciju, prijenos stanja, preokret, preobražaj, pretvorbu, transcendenciju ili transmigraciju svesti. 

KUPOVINA ILI POSEDOVANJE OVE KNJIGE nije karta za ulazak u idilične ili mitske oblasti uključujući, ali ne ograničavajući se samo na: Atlantidu, Elizijum, Rajski Vrt, Raj, Nedođiju, Nirvanu, Obećanu Zemlju, Šambalu, Šangri La ili Utopiju.
OVA KNJIGA SADRŽI ŠIROKU UPOTREBU analogija i simbolike. Termini kao što su vampir, zombi, gusjenica, leptir, stanje sna, Maya i drugi, upotrijebljeni su metaforički. Na isti način, bilo koja sugestija čitaocu da skoči sa nebodera, zakorači u gorući pakao, izvede ritual vađenja sopstvene utrobe ili da se okupa u bačvi sa nagrizajućom kiselinom, ne bi trebalo da se shvati bukvalno. Čitalac se obavještava da odsijecanje sopstvene ruke, vađenje oka ili otkidanje glave može rezultirati tjelesnom povredom. 

POTRAGA I DOSTIZANJE Duhovnog Probuđenja može zahtjevati gubitak egoizma, identiteta, ljudskosti, uma, prijatelja, rođaka, posla, doma, djece, automobila, novca, nakita, poštovanja, gubitak izvjesnosti vremena, stabilnosti prostora, strogog pridržavanja fizičkih zakona, kao i gubitak razloga za življenje. 

DUHOVNO PROBUĐENJE O KOJEM SE OVDE GOVORI je proces i proizvod volje i samo-odlučnosti. Ne zahtjeva oslanjanje ili saradnju sa Bogom, Boginjom, Sotonom, bestjelesnim entitetima (anđeoskim ili demonskim), guruom, svamijem, vidovnjakom, mudracem, svecem, sveštenikom, učiteljem, filozofom, vilama, vilenjacima, gnomovima, čarobnjacima (bilo kojom vrstom male raje) ili bilo kojim posrednikom ili predstavnikom bez posjedovanja vlastitog autoriteta. 

PUTEVI SRCA I NJEGOVI KVALITETI koji se obično smatraju esencijom Duhovnog Probuđenja, kao što su ljubav, suosjećanje, tolerancija, milost, spokojstvo i mirotvorstvo, ovdje se gledaju drugačije – kao obmana i potpuno su nevažni.  

TRAGALAC-ASPIRANT-ŽRTVA nema potrebu za bilo kojim vježbama ili sistemima vjerovanja uključujući, ali ne ograničavajući se samo na Budizam, Kabalu, Hinduizam, Sufizam, Taoizam, Gnosticizam, Muhamedizam, Judaizam, Kristizam, Paganizam, Okultizam, Zoroastrijanizam, Veštičarenje, Yogu, Tai Chi, Feng Shui, Borilačke Veštine, Magiju ili Nekromantiju. 

TRAGALAC-ASPIRANT-ŽRTVA nema potrebu za bilo kakvim New Age rekvizitima, nakitom ili amajlijama, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na kristale, dragulje, kamenje, sjemenje, brojanice, školjke, mirišljave štapiće, svijeće, arome, zvončiće i zvona, gongove, oltare, slike ili idole. Nikakva posebna odjeća, nakit, ukrasi, tetovaže ili modni detalji nisu neophodni za dostizanje cilja o kojem ovdje pričamo. 

TRAGALAC-ASPIRANT-ŽRTVA ne treba da se koristi bilo kakvim raznovrsnim procedurama ili tehnikama koje indukuju prosvjetljenje, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na meditaciju, zurenje u svijeću, pjevanje mantri, podjarmljivanje gurua, stajanje na jednoj nozi, hodočašće na stomaku, letenje bez pomoći, droge, tehnike disanja, post, lutanje u pustinji, samo-bičevanje, zavjet šutanja, seksualno uživanje ili seksualnu apstinenciju. 

TRAGALAC-ASPIRANT-ŽRTVA nema nikakvu potrebu da koristi bilo koje spiritualne moći, naučne vještine, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na astrologiju, numerologiju, vračanje, čitanje tarota ili runa, pravljenje mandala, hodanje po vatri, mentalne operacije, automatsko pisanje, kanalisanje, moć piramida, telepatiju, jasnoviđenje, lucidno sanjanje, tumačenje snova, nadčulnu percepciju, levitaciju, bi-lokaciju (biti na dva mjesta u isto vreme), psihokinezu ili gledanje na daljinu. Osim toga, trikovi, akrobacije i podvizi kao što su bacanje strijela sa konja, izdržljivost na hladnoću, zakopavanje živog tijela, materijalizacija pepela ili nakita, hodanje po vatri ili staklu, ležanje na staklu ili ekserima, bušenje lica ili ruku, materijalizacija predmeta i trikovi sa užadima nemaju nikakvog značaja niti zasluge u pogledu Duhovnog Probuđenja o kojem ovdje govorimo. 

SUOČAVANJE SA LIČNIM DEMONIMA, suočavanje sa duboko usađenim strahovima i demontiranje ličnog identiteta korak po korak može rezultirati pojačanim pulsom, visokim krvnim pritiskom, gubitkom ravnoteže, gubitkom motoričke kontrole, gubitkom tonusa kože i blijedilom, gubitkom kose i zuba, gubitkom apetita, sna, gubitkom kontrole nad crijevima i bešikom, podrhtavanjem, umorom, kratkim dahom, nagonom za povraćanjem, pojačanom ili smanjenom želudačnom kiselinom, neprijatnim zadahom, dijarejom, seborejom, psorijazom, znojenjem, oticanjem i nesvjesticama. Iznenadne emocionalne promjene koje prati otkriće da je čovjek sam po sebi fiktivni lik na pozornici drame mogu rezultirati osjećajem usamljenosti, veltšmerca („tuga zbog zla u svetu“), netolerancijom, besom, neprijateljstvom, prezirom, beznađem, potištenošću, suicidalnim očajem, depresijom i gušećom svjesnošću o besmislu života. 

TRAGALAC-ASPIRANT-ŽRTVA se stoga obavještava da proučavanje drevnih kultura, daleka putovanja ili učenje stranih jezika ni najmanje ne koristi svrsi razumijevanja i dostizanja Duhovnog Probuđenja o kojem se ovdje govori i stoga ne postoji bolje mjesto nego ovdje niti bolje vreme nego sada. 

OVA KNJIGA NIJE NAMENJENA za ljudski konzumerizam. Ako se svari, može izazvati povraćanje i hitnu medicinsku pomoć. Izbjegavajte stavljanje ove knjige u tjelesne šupljine. Naizmjenično guranje ove knjige u usta, oči, uši, nos, vaginu ili rektum može rezultirati neuglednim izbočinama i bolnim gorućim senzacijama. Ako simptomi budu uporni, konsultujte kvalifikovanog metafizičara. 

SVI LIKOVI, MESTA I SITUACIJE opisane u ovoj knjizi su fikcija, onoliko koliko je ova knjiga i univerzum u kojem se sve odigrava fikcija. Svaka sličnost sa stvarnim ljudima, mjestima i događajima je čisti rezultat sličnosti sa stvarnim ljudima, mjestima i događajima. 

NIJE BILO PLIVANJA SA DELFINIMA u toku pisanja ove knjige. Uklanjanje ovog upozorenja je ilegalno u državama gdje je ovo upozorenje određeno zakonom. Baterije nisu uključene. Budite oprezni šta želite. Lutka Jed McKenne prodaje se odvojeno od knjige.

A sad zadatak:

Zadatak je veoma jednostavan i tekst je uvod u njega.
Radite ga par puta tokom dana po par minuta. Poslije, precizno određenog vremena i rada sa njim, ZABORAVITE na zadatak.
Zadatak može izazvati depresiju, nezadovoljstvo, mržnju, samo-agresiju, agresiju prema autoru, bogu, smislu, vama samima, vašoj majci i ocu, djedu i babi. Može dovesti do gutanja tableta (i to činite samo zbog sebe, zapamtite), do odjebavanja žene, djece, roditelja, a na kraju (što je i cilj) vas samih (i to, ako se desi, biti će zbog vas – činjenica). Stoga POSEBAN OPREZ.

Verzija “voljenje” (sviđanje):

 1. Prisjetite se svojih odnosa koji su vam se sviđali, imali smisao, vrijednost, ljubav, poštovanje, značenje i značaj, ugodne emocije prema drugima, u kojima ste podržavali druge, davali im podsticaj, željeli im dobro, željeli da odrastu i budu vrijedni i značajni ljudi (za one koji imaju djecu), itd. U prisjećanje sa odnosom uključeni su svi: roditelji, roditelji roditelja, učitelji, učenici, partneri, prijatelji, autoriteti, lokalni gurui, itd.

Uđite u taj osjećaj koji to sjećanje probudi.
Uživajte u tom osjećaju neko vrijeme i nakon toga zapitajte se jedno pitanje: Zbog koga mi se sviđaju ti ljudi, odnos sa njima, osjećaje (emocije) koje imam?

 1. Uživajte u saznanju.

Verzija “nevoljenje” (nesviđanje):

 1. Prisjetite se svojih odnosa koji vam se nisu svidjeli, nisu imali smisao, vrijednost, ljubav, poštovanje, značenje i značaj, odnosa koji su imali neugodne emocije prema drugima, u kojima niste podržavali druge, niste im davali podsticaj, željeli ste im zlo (loše, ne-dobro), niste željeli da odrastu i budu vrijedni i značajni ljudi (za one koji imaju djecu), itd. U prisjećanje sa odnosom uključeni su svi: roditelji, roditelji roditelja, učitelji, učenici, partneri, prijatelji, autoriteti, lokalni gurui, itd.

Uđite u taj osjećaj koji to sjećanje probudi.
Doživite slobodno taj osjećaj, stanje, emocije neko vrijeme i nakon toga zapitajte se jedno pitanje: Zbog koga mi se ne sviđaju ti ljudi, odnos sa njima, osjećaje (emocije) koje imam?

 1. Uživajte u saznanju.

Dijeljenje, podrška, pokloni:

 1. Prođite oba zadataka ponovo, samo ovaj put sjetite se svega što ste učinili za druge, dali drugima, poklonili im, podržali ih, dali ih vrijedne stvari, podijelili njihovo mišljenje, učenje, koncepte, itd.

U prisjećanje su uključeni svi: roditelji, roditelji roditelja, učitelji, učenici, partneri, prijatelji, autoriteti, lokalni gurui, itd.
Uđite u taj osjećaj koji to sjećanje probudi.
Uživajte u tom osjećaju neko vrijeme i nakon toga zapitajte se jedno pitanje: Zbog koga sam davao, poklanjao, podržavao, dijelio sve ovo čega se sjećam?

 1. Sada, se prisjetite i suprotnog. Kada niste htjeli podržati, pokloniti, tražili ste da vam vrati poklon, pljuvali drugima o toj osobi, ogovarali je, mrzili je, bili ljuti na nju, itd.

Doživite slobodno taj osjećaj, stanje, emocije neko vrijeme i nakon toga zapitajte se jedno pitanje: Zbog koga to nisam napravio i učinio ili sam učinio da se ta osoba osjeća jadnom, lošom, osjeća patnju, bol, kaos, manju vrijednost, itd.?

 1. Uživajte u saznanju.

Sada idemo na nešto što trenutno radite i što radite sa određenim smislom.

Rad na sebi; buđenje; probuđenje

 1. Zbog koga želite da radite na sebi, razbudite se, budete budni, probudite se, vjerujete u Boga, vjerujete u Raj, vjerujete u reinkarnaciju, vjerujte u čakre, auru, energiju, Silu, Brahmana, Gurua?

Zbog koga slušate upute, radite po uputama, meditirate, radite mantre, vrtite čakre, budite energiju, itd.?
Zbog koga pomažete drugima da se razbude, budu duhovni, postanu vjernici, vjeruju u Boga, rade sa čakrama i energijama, kontaktiraju anđele i demone, vjeruju svom guruu, budu budni, probude se?

 1. Uživajte u saznanju.

Ne-rad, ne-buđenje, ne-probuđenje

 1. Zbog koga NE ŽELITE da radite na sebi, razbudite se, budete budni, probudite se, vjerujete u Boga, vjerujete u Raj, vjerujete u reinkarnaciju, vjerujte u čakre, auru, energiju, Silu, Brahmana, Gurua?

Zbog koga NE SLUŠATE i NE PRATITE i NE ČINITE ono iz uputa, ne radite po uputama, ne meditirate, ne radite mantre, ne vrtite čakre, ne budite energiju, itd.?
Zbog koga NE POMAŽETE drugima da se ne-razbude, ne budu duhovni, ne postanu vjernici, ne vjeruju u Boga, ne rade sa čakrama i energijama, ne kontaktiraju anđele i demone, ne vjeruju svom guruu, ne budu budni, ne probude se?

 1. Uživajte u saznanju.

I zadnji dio zadatka. Uputa je jednostavna.

 1. Uradite ovaj proces sa svime oko sebe, u sebi, u univerzumu, sa Bogom, sa Guruom. Prođite i podržavajuće, sviđajuće, voljejuće, ugodne, smislene, značajne situacije, misli, emocije, djela.

A onda nakon toga, pođite sve sa suprotnim. Znači, odbacite, odjebite, mrzite, ne volite, neka vam se ne sviđa, itd.
I ponovo se zapitajte:
Zbog koga ste sve to činili, niste činili, htjeli, niste htjeli, itd.?

 1. Prođite sve. Od znanja, mišljenja, osjećanja, emocija, osjeta, zadovoljstva, nezadovoljstva, itd. Ne zamišljajte. PROĐITE. DOŽIVITE. I pitajte se: Zbog koga?

I ne zaboravite:

 1. Uživajte u saznanju.

Jer čak i ako je bolno i ne uživate, loše vam je, muka vam je, mrzite se, mrzite me, volite se, volite me, itd. SVE TO JE ZVOG VAS jer VI STE TO TRAŽILI.

A onda zahvalite se Ultimativnom Sebičnjaku, jer TO JE ON. Zapalite svijeću u obližnjoj crkvi, hramu, Kali hramu, Šiva hramu, zahvalite Kristu, Alahu, prorocima, demonima, anđelima, itd. OBAVEZNO. I sjetite se zbog koga to činite, zašto to činite!!!
I sjetite se učenja.
Sve to je Brahman. Bog. Apsolut.
Čak i ako osjećate mržnju, agresiju, ljutnju, besmisao, depresiju, bol, patnju jer TO VI OSJEĆATE ZBOG SEBE, a Realizacija Istine je: nema vas u tome to sve je ON, ONA, ONO, TO, Bog, Istina, Apsolut, Brahman, Šiva, Kali, Durga, Isus i njegov Otac, Muhamed i njegov Otac (ili šta već), Bivanje, Ne-Bivanje, itd.
I obavezno zadnji korak.

X: Uživajte u saznanju.

Sjetite se naslova:
NO ONE CARES
Ovo je istina:
Everybody cares for themselves

Voli vas vaš Jed (on to voli napisati) i naravno Bhaerava.
I sjetite se ne činimo mi ovo sve zbog vas, VEĆ ZBOG NAS!!!