Bog nema svog BogaIspitajte šta je to “vjerovanje”?
To je jedno uvjerenje o nečemu o čemu ne znate da li postoji, da li je istinito, da li je potencijal, ali uvjerenjem vi govorite da je to istinito. Time svijest koja je kreativni princip STVARA istinu u koju vjerujete i na kraju vam je daje kao istinu. Ali, ako je to bilo uvjerenje, vjerovanje u bilo šta (nebitno šta), da li je to onda Istina? Ili je to kreacija, stvaranje, materijalizacija Uvjerenja ili Vjerovanja?
Ako kažete “sve je ovo Šiva” ili “sve je ovo Brahman” vi niste našli istinu već ste potvrdili svoje uvjerenje. To nije Istina. Vi ste stvorili nešto IZVAN sebe, projicirali u to, te na kraju ostvarili, spoznali SVOJE UVJERENJE. Mogu vam opisati i cijeli proces kako to stvarate i kako to spoznajete i kako se borite da spoznate to što ste projicirali. To svaki dan radite. To su pogrešno shvaćene upute Učenja, bilo kojeg Autentičnog Učenja. Mi u sebi već imamo mnoštvo uvjerenja i vjerovanja – ne govorim ovdje samo o religiji i duhovnosti već o cijelom životu – treba li nam još koje vjerovanje ili uvjerenje? Dobro, uzimo da nam treba. Šta radite se uvjerenjem o “istini” – jer to nije Istina i zato je pod navodnicima – vi u unutarnjoj zbrci – jer sva uvjerenja koja imamo, kada bi ih naglo osvijetlili nastala bi zbrka i zato tome služi “podsvijest” – stvarate jedno uvjerenje vrijednije od drugih i trudi te se povjerovati u njega, ulažete napor, rad, borite se, imate trenja, konflikte. Na kraju, ako uspijete, a to je jako rijetko, ostvarujete uvjerenje koje ste izabrali da vjerujete. Ono vas oslobađa svih ostalih uvjerenja i dolazi na prvo mjesto. Vaša svijest, koju ni ne poznajete ali je koristite nesvjesno, postaje uvjerenje koje ste postigli, postavili, ostvarili, itd. Tada, ostvarenjem tog uvjerenja svijest je naizgled oslobođena svih ostalih uvjerenja i vjerovanja. Kada se uzme Bog – a Bog je projekcija JER NE ZNATE ŠTO JE TO i time to je uvjerenje (to ne znači da takvo što ne postoji, ali vi NEMATE ZNANJE o tome NITI ZNATE da postoji već imate uvjerenje, vjerovanje) – i daju mu se opisi te vi se svjesno ili nesvjesno (a najčešće nesvjesno jer da je svijest tu ne bi bilo Boga jer Svijest je Bog) usmjeravate na Ideju (Bog je Ideja) i odbacujete sve ostale ideje, uvjerenja, stavove, konflikte, itd. Time se čistite od svega sve dok ta jedna jedina Ideja, koja je opisana i data, ne ostane i vaša svijest se ne sjedini SAMO SA TOM IDEJOM. To je način rada kroz Afirmaciju, sa Idejom Boga. Ne vjerovanje kako je inače dato.

To što Bog postoji tamo negdje, daleko od vas, nema nikakve veze jer to je projekcija. Oni nije tu gdje bi trebao biti. On nije prepoznat kao vlastita Svijest, kao najdublje Znanje o Bivanju koje je vaše izvorno stanje. Vjerovanje u “projiciranog boga” nije to stanje, nije Bog. To je vjerovanje u projekciju, uvjerenje. Svi Spisi govore o tome šta je Bog i gdje je Bog i NIJEDAN od njih ne govori o tome da vjerujete u projekciju, ili da vjerujete u “tamo negdje boga” ili da vjerujete u “boga” koje je IZVAN VAS. No, strah koji su vam ugradili, ograničenja koja su vam stavili oni koji Boga nikad nisu upoznali – iako je on Nespoznatljiv no postoji dio koji ZNATE i možete ZNATI – i vi ih prihvatili i vjerujete u to što si ograničili, u što su vas usmjerili i kazali vam da to “nikad, jadni grešni, nećete dostići” nema nikakve veze sa Vjerom, Bogom, ili procesom Rada koji se naziva VJEROVANJE. Vjerovanje je PROCES usmjerenja unutarnje svijesti, pažnje, SVJESNOSTI ka izvoru koji je SAMA PAŽNJA ili SVJESNOST. To nema nikakve veze sa nikakvim uvjerenjem ili svakodnevnim opisom ili bilo kojim opisom iz religije, bilo koje religije ili čak duhovnosti.

Kada uzmete uvjerenje vi kreirate nešto u što vjerujete i težite ostvariti uvjerenje, neistinu, projekciju. To vas udaljava od sebe, ali i od Boga. Jer Bog je vaš najdublji osjećaj Bivanja. I ako u njega uđete, ili njega ispitate, vidjet ćete da je to Život, Bit, Srž koju vi nikad ne bi ste znali stvoriti, niti ste je stvorili i da je ona oduvijek tu, od kada znate za sebe. Sve je prevučeno preko tog najdubljeg osjećaja Bivanja. Taj osjećaj Bivanja nazivamo još i Izraženi, Manifestirani Bog – Saguna Brahman. Sve se IZ NJEGA stvara. Ne postoji bilo šta ako ne postoji taj osjećaj, to stanje. To stanje je Bog kojem se molite ali ga ne prepoznajete kao svoju Bit. Molite se nečem izvan vas, nekoj projekciji, laži, iluziji, snu. Kad kažemo da je čovjek u snu govorimo da čovjek ne prepoznaje šta je on već sanja o tome šta je on. Kada kažemo da je sve oko vas san govorimo o tome da iz projekcije sebe koji je san, sve što projicirate ka van je san, iluzija. Jer to što zamišljate da ste vi jeste iluzija san. Kada osvijestite da ste vi san, zamišljanje, koncept, idealizacija i odbacite to dolazite u prirodno stanje da Bivate, svjesni ste svjesnosti koja je Bivanje. Svjesnost plus osjećaj svjesnosti je Bivanje. To je Bog. On ne traži da vjerujete u njega, da imate uvjerenje jer ON JE TU CIJELO, jebeno, VRIJEME. To je podloga svemu.

Kad govorim o uvjerenjima, vjerovanjima JA NE GOVORIM O TOME. Govorim o snu koji vjeruje u san. Govorim o iluziji koja vjeruje u projekciju koja je također iluzija. Mene ne interesiraju ljudi na putu religije, koja god da je ona, ljudi sa dominantnim vitalnim umom. Mene ne interesiraju ljudi koji su na putu intelekta ili znanja. Ja govorim ONIMA koji rade ovakav Put, put Svijesti o sebi, Put Cjelovitog Čovjeka. Njima govorim. Ostali me ne interesiraju. Rekao sam da ostali mogu da uzmu znanja od mene i onog što pišem. Rekao sam da svi putevi mogu uzeti Znanja iz ovog Puta ali da ovaj Put ne može uzeti znanje od njih jer to znanje nije potpuno, nije cjelovito, pogrešno je dato. To ne znači da ja ne priznajem te puteve ili znanja ili učenja. Dapače, priznajem ih. Ne priznajem ih kada se miješaju u ovaj Put. Tada ih negiram i iznosim ono što oni ne znaju ili pogrešno tumače ili manipuliraju i slično.

Dio ovog Puta je Ideja o Uvjerenjima, Značenjima, Vrijednosti, Fantaziji (Projekciji), itd. To je ogromno znanje i ono govori o potrebi da se osvijeste uvjerenja i vjerovanja ali i načinu kako da se to upotrijebi. Učenje ne može dati sami jednu stranu, već mora dati obje strane. I negacijsku i afirmacijsku. Inače NIJE OVAJ PUT. Već je imitacija, pokušaj da se zamaskira, manipulacija, pogrešno učenje.

Uvjerenje je ogromna nesvjesno uložena energija koja se vraća kao prividna stvarnost. To je zloupotreba NJEGOVOG IMENA ako ćemo govoriti kroz Kršćanstvo. Kršćanstvo, da se razumijemo, oslobođeno religije je ogromno učenje koje je Afirmacijsko i Negacijsko u isto vrijeme i nastalo je davno prije priče o njegovoj pojavi, par tisuća godina prije. Ali je uzeto prije dvije tisuće godina s ciljem manipulacije i napravljena je religija koju danas poznajete. To je degradirano “kršćanstvo”. Isto je sa svim drugim religijama. Stoga, one me kao takve ne interesiraju, ali me interesira IZVORNO UČENJE. A ono se skriva i u Kršćanstvu. I nema nikakve veze sa načinom na koji to religija tumači.
U biti, između Tantre i originalnog Kršćanstva, kao i svih drugih religija u svojoj Izvornosti, a ne u onom što je dato javno, SKORO DA I NEMA RAZLIKE. Sve što sam u Tantri učio našao sam u Kršćanstvu ali tek kada sam odbacio ovo što je stvoreno pod tim imenom, ovu laž i predstavu.
JEDAN PUT, ili Put Cjelovitog Razvoja, nalazi se u SVIM UČENJIMA kao njihov IZVOR i onaj koji zna kako može da ga pronađe i potvrdi. I uskoro će negirati sva ta učenja jer će vidjeti laž, iluziju, degradaciju, itd., ali neće negirati IZVORIŠTE bilo koje religije ili učenja.

Da se vratim na uvjerenja i vjerovanja.
Kada uzmete neko svoje uvjerenje vi ne vidite da je ono laž. To uvjerenje uzima osoba koja je isto tako uvjerenje i to veoma veliko uvjerenje. Ono je koncept u koje Sila Bivanja ulazi i stvara ga, time čini ga stvarnim. Ako kažete “bog je tako negdje” ili “mir je u meditaciji ili tamo negdje” vi ste izgurali uvjerenjem Silu van i projicirali to izvan sebe. Iluzija i pojava unutar Bivanja je preuzela svu energiju, Silu i Svijest i ugurala ju u uvjerenje te na kraju to uvjerenje stvara na platnu svijeta, svoj odraz. Vi spoznajete uvjerenje kao projekciju, ne kao stvarnost. Jer Stvarnost platna ne postoji kako zamišljate. Platno je ČISTA SVIJEST koja održava SAMU SEBE. To što odražava, i što nazivam “samu sebe” je BIVANJE unutar vas. Vi, mi, ja, kao ljudi, kao čovječanstvo smo igra unutar beskonačne svijesti koja je Bog, koja je Apsolut, koja je Brahman, koja je Shiva, koja je šta god želite da ona jeste.
Mi smo produkt plesa Shive Nataraj-e. Mi smo pojavna projekcija Boga. Kada pojava uzme uvjerenje ona koristi Kreativni Princip i u njega ulaže SILU, djelatnu snagu Svijesti, i to uvjerenje postaje projekcija koja je naizgled “stvarana” ali ništa ne može biti stvarno osim Boga, osim Svijesti i same Njegove Sile, možete Silu nazvati i Volja sasvim je svejedno.

Izbaciti sva uvjerenja to je cilj Cjelovitog Puta. Više ni ne znam kako bih ga nazvao. Jer kada se oslobodite uvjerenja, vjerovanja, projekcija, iluzije, laži, sna ostaje samo TO. On. Ono. Svijest. Shiva. Bog. Brahman. Ili koje ime želite. Krišna. Sasvim svejedno.
Postoje dva načina – svi ostali načini se rade od ta dva načina – prilaska Stvarnosti, koje je drugo ime Boga. Afirmacijski i Negacijski. Oba vode istom. Afirmacijski potvrđuje da je Brahman, Bog sve oko vas. Ovo je Bog, to je Bog, sve je Bog ili Brahman ili Svijest. Negacijski negira sve kao pojavno SAMO ZARAD toga da dođe do srži koja je iza toga. Srž iza toga je Svijest, bez oblika, bez forme, sveprisutna, oslobođena bilo kojeg sadržaja i kažemo da je Praznina, Ništavilo, Nirvana (iako ima i iza toga). A to je Bog. Jer Bog je Alfa i Omega – početak iz kojeg sve izvire i kraj u kojeg se sve vraća.
Najdublji unutarnji osjećaj, stanje je Bivanje iz kojeg sve kreće i na kraju, ispunjeno, vraća se u Bivanje. Uvjerenja koja imate unutar osobe, jer Bivanje nema nijedno uvjerenje, sprečava vas da to vidite, ostvarite.
S druge strane svako uvjerenje zarobljava. Ono zarobljava svijest unutar uvjerenja i svijest nema slobodu da se izrazi izvan tog uvjerenja.
Vjerovati u nešto služi stvoriti to. Ali Bogu, vašoj Prirodi, ne treba stvaranje. Ona stvara. Ako znate upotrijebiti to tada znate stvarati. To je veoma jednostavno. Vi samo stvarate izraz svijesti u pojavnom. I to je varka. Zbog te varke drugi su vam rekli da morate vjerovati u Boga.
S druge strane, sve religije, koliko god bile loše i zle, služe da čovjek polako vrate njemu. To je dug proces, proces od nekoliko desetina života. Jer čovjek najteže uviđa ono što je najočiglednije, ono njemu najbliže. Njegovu svijesti, Bivanje koje je njegov temelj. Boga koji je njegova priroda, iako to svugdje piše i svi vjeruju u to i svi se kunu u to ali nemaju to, daleko su od toga.

Svako uvjerenje je laž ako tražite Istinu. Ono vas sprečava da je vidite. Isto tako svako vjerovanje je laž ako tražite Istinu. Projekcija je laž ako tražite Istinu. A opet, ako imate sposobnost da ovo znate i znate ovo, onda znate kako da stvorite ono što vam treba, ono što želite biti u pojavnom, manifestaciji. Na kraju, to niste vi. Niti ste ikad bili vi. Niti ćete ikad biti vi. To je Svijest, Bog, Apsolut, Brahman. A opet, to ste vi. Apsurd Istine je taj da kada je spoznate tada spoznajete da je ona sve. I ništa izvan nje ne postoji. Ona je početak i kraj, ona je sredina i sve pojavno, a opet ona nije ništa od toga i slobodna je od svega. Od mene, vas, drugih, svijeta. Vidjeti i Znati tu Istinu to je početak istinskog Rada. Postoji dalje od toga. Daleko dalje i kompleksnije, i dublje, i moćnije, i snažnije, i obuhvatnije. I ako ste zaglavljeni sa sebi kao sobi, uvjerenjima, vjerovanjima nećete stići ni do ove proste Istine, a kamoli dalje.

Svijest koja je oduvijek tu, Bivanje koje je neprestano tu, je vaša Realnost, Stvarnost, Bit, Biće, Bog. Mi, kao čovjek, kao osoba smo veo preko Boga. Uvjerenja su veo preko nas. Vjerovanja su veo vela preko uvjerenja o nama. Svako uvjerenje treba biti odbačeno i viđeno kao iluzija.
Na ovom Putu, gdje se koristi i Svijest i Bivanje, nema mjesta ni vjerovanju, ni uvjerenju, ni iluziji, ni snu. To je za ostale puteve, i to je sasvim u redu. Ali nije ovdje. Ovdje se oslobađate od svega što je suvišno. A sve je suvišno što nije Bivanje ili Svijest. Održati svijest o sebi, biti svjestan da Postojite to je Put.
Ja Jesam (Sam) , kako kaže u Bibliji, (je) Put, Istina i Život. Svijest o sebi, Bivanju je Put, Istina i Život.
Treba li vam još koji dokaz o imenu Boga??

Kada imate uvjerenja koja imate, vi zloupotrebljavate IME BOGA. Kada vjerujete u nešto vi stvarate SLIKU Boga, ne vjerujete u Boga. Već zloupotrebljavate IME zarad slike, predstave, ideje, projekcije. Kada mislite da se osoba zloupotrebljavate IME Boga. Kada projicirate zloupotrebljavate IME Boga, itd.
Nitko i nikad nije negirao ISTINU. NITKO I NIKAD. Negirali smo projekcije, uvjerenja, lažne bogove.

Kao što sam rekao postoji način da se stvori realnost, i recimo, Biblija točno opisuje taj način. Kako se stvara pojavno, iluzija, san, ili ono što želite da budete ili imate. To je opisano u Bibliji. Točno svaki korak. Taj proces stvaranja nazvan je VJEROM. Ne vjera u zamišljenog “boga”. Već VJERA IZ BOG-a ka Realnosti koju želite, trebate, jeste. Proces u kojem upotrebljavate Silu, Volju ili Kreativnu Imaginaciju (još jedno ime za vjeru) je proces VJERE pomoću kojeg stvarate stvarnost oko sebe.

“Rekoh vam da Ja Jesam. Ako dakle mene tražite, pustite ove da odu” – Ivan 18:8
Šta to treba da pustite da ode? Šta ako ne uvjerenja, vjerovanja, projekcije. “Ja Jesam” je vaš najdublji osjećaj Bivanja. Cijelo vrijeme je tu. To je Bog. U kojeg “boga” ona vjerujete u svojoj vjeri, u svojoj projekciji??? Ako je on vaša stvarnost, a jeste, u kojeg ili u šta to vi vjerujete? Imate uvjerenje? To nije on. Jer da jeste prepoznali bi ga. Spoznavanje je Prepoznavanje. Prepoznavanje svoje suštine, biti kao Njega. To je Praznina. To je Ništa. To je Nirvana. To je Brahman. To je Svijest. To je Sila kad je u pokretu, ili Volja samog djelovanja, stvaranja.

“Tada ćete upoznati istinu, i istina će vas osloboditi.” – Ivan 8:32
Čega će vas osloboditi?
Uvjerenja, beskorisnih vjerovanja, čak i vjerovanja da ste vi stvarni. Da vi postojite. Vi ne postojite. Postoji TO, Bivanje, Bog koji glumi vas, zamišlja vas. On, jasno, VJERUJE u vas, zato postojite. Zanimljivo, zar ne????

“Ja Jesam me poslao ka vama”; “Budi miran i znaj da sam ja (Ja Jesam, Bivanje) Bog”; “Ja sam Gospodin Bog i nema Boga do mene”; “Ja Jesam je pastir”; “Ja Jesam su vrata”; “Ja Jesam je uskrsnuće i život”; “Ja Jesam je način”; “Ja Jesam je početak i kraj”.
Kojeg “boga” stvarate svojim vjerovanjem, svojim uvjerenjima? U svim svetim spisima piše šta je Bog. Kojeg onda to Boga vi stvarate?

Mnogi misle da je ovaj citat priča o reinkarnaciji:
“Zaista vam kažem, prije nego što je Abraham bio, Ja Jesam.” – Ivan 8:58
Ali nije. Biblija, i njeno Autentično učenje, ne govori o reinkarnaciji. Ovo govori o tome što je prije bilo čega. Prije bilo čega jeste Ja Jesam, osjećaj Bivanje, Stanje Bivanja, Svijest o Bivanju. Abraham, pored drugih tumačenja, je ime, sin Boga. Ono što je Bivanje stvorilo, izrazilo, a to je Sin. To je Božji Sin. Isus nije Bog, on je Božji Sin a pošto Sin ne može biti ništa drugo do Izražaj Oca, on je Bog. Izražaj Bivanja u liku, tijelu, osobi, formi, konceptu. I prije bilo kojeg koncepta koji imate ON JESTE kao BIVANJE koje je uvijek tu.

“Ukoliko ne povjeruješ da Ja Jesam je On (Bog), umrijet ćeš u svom grijehu”.
Grijeh je osoba koja vjeruje da ona postoji. To je grijeh. Istina je da je osjećaj Bivanja Bog i ako to ne znate, umrijet ćete kao osoba, to će biti kraj. Nema reinkarnacije, nema vječnog života, jer ništa od toga nije negdje na “nebu” već tu, cijelo vrijeme. A i to vam je rečeno.

Vraćati se stalno na bit, odbacivati sve, uvjerenja, vjerovanja, znanja koja nisu vaša, skidati sa sebe suvišnu odjeću (simbol odjeće u Spisima je osobnost, persona), sva zamišljanja, sve projekcije. Sve dok imamo uvjerenja o bilo čemu, to je zloupotreba Njegova IMENA. Zloupotreba BIVANJA. Veoma je jednostavno. Kada kažete da ste vi nešto “Ja Sam (jesam) to i to” vi ste Bivanje stavili u uvjerenje. I time zloupotrijebili IME Božje koje je Ja Jesam ili vaš najdublji osjećaj Bivanja.
Ako izbacite bilo kakvo imenovanje o Bogu ne možete ništa reći, jer u tom stanju nema nikakvog Boga jer je to STANJE SAMOG BOGA a u NJEMU kao tom STANJU ne može biti DVA, ne može Bog imati svog Boga. To znači to kada kažemo da “nema Boga”. Nema ga. Kad bi bilo Boga to bi bilo DVA ne JEDAN. Bog ne može imati BOGA. Bivanje ne može imati novo Bivanje jer onda nije JEDAN, već DVA a dva nije istina, to je laž, projekcija, sjena, san, iluzija.

Mnogi ljudi su preplašeni, uplašeni sa svim onim što tzv. autoriteti duhovnosti govore, što Spisi pišu, što lažni tumači tumače. Mi kažemo “one ne znaju”. Sada vidite zašto to i kažemo. Mnogim ljudima malo fali da pređu iz najdubljeg sna u san bliži razbuđivanju. To vidim svaki dan kod ljudi s kojima radim. Mnogi su uplašeni kad im ovo protumačim. Mnogo misle da ih želim prevariti. Ja im kažem da su u snu, ispranog mozga. Ne možemo vam isprati mozak više od onog koliko je već ispran. Možemo samo uzrokovati da vidite. A kad vidite “biti ćete iznenađeni”. Jer ćete vidjeti šta ovdje piše. A onda “uplašeni”, a onda “ćete vladati svime”. Tko može vladati čovjekom koji ovo zna?
Tko može vladati sa Znalcem? Tko može vladati sa Bivanjem? Mogu uništiti vaše tijelo, vaš um ali ne i Bivanje. A ako znate kako da upotrijebite ovo znanje i to će im biti teško. Tko može prodati laži onom koji je Vidio, koji Zna, koji Zna da je njegova Priroda sam Otac, Bog? Jasno, ovo su osudili kao “bogohuljenje” kako bi zamaskirali najveće bogohuljenje koje su napravili u svim učenjima i svim religijama.
Kada laž optuži Istinu za bogohuljenje to je samo zato da bi se laž prodala kao Istina.

Toliko. Mogu pisati i dalje i dublje, ali nema svrhe dok ovo ne shvatite. Jasno, ovo ne traži VJERU. Ovo traži PROvjeru. Provjeriti ovo, to je učenje, proces Rada, proces Vjerovanja. A vjerovati u ovo što piše a ne povjerovati i ne biti to, naučiti, nema koristi. Možete baciti ovo u smeće kao i sva učenja ako samo vjerujete u to, slijedite ali ne namjeravate dostići, spoznati, saznati, biti.