IstinaAko vam je jasan vaš cilj, bez obzira koliko vaš um nije navikao da ima jasan i uvijek znan cilj, osjećaj koji treba od njega da dobijete jeste osjećaj slobode, osjećaj uzbuđenosti kada kontemplirate o njemu. On treba biti jači od svih drugih, malih i sitnih ciljeva, i svi oni bi trebali da uđu u njega, tj. da ispunjenje tog cilja daje ispunjenje svih ostalih ciljeva.
Ako vam vaš cilj ne daje osjećaj slobode, ekstaze zbog slobode, osjećaj neuvjetovanosti, ne budi tijelo koje osjeća adrenalin zbog postignuća cilja, ne oslobađa vaše emocije i misli kolotečine zatvora u kojem se sada nalazite, ne daje osjećaj da želite jurnuti ka tom cilj, taj cilj nema snagu, nema silinu, nema emociju i vitalnost, nema moć u sebi.
Kada se poistovjetite sa svojim ciljem, sada i ovdje, i doživite ga stvarnim, željenim, ciljanim, jasnim, čvrstim, odlučnim, itd., on treba da vas oslobodi sadašnjeg koncepta o sebi, sadašnje ideje o sebi, sadašnjeg zatvora u kojem ste zatvoreni i sanjate o tom cilju. Ako vaša svijest, osjećaj sebe, i sve u vama ne eksplodira od energije i jasnoće cilja kojem težite vi se u stvari samo zavaravate. Lažete se. Kao i u svim ciljevima do sada.

Želite biti slobodni? Želite se kretati, učiti, izraziti se, biti budan u sebi i životu, probuditi se iz ograničenja koje je samo san koji sanjate? Želite se usavršiti, naučiti nešto novo, ispuniti se nečim? Želite li biti budan i ne sanjati više ograničenja koje sada sanjate, osobu koju sada sanjate i koja nije bila vaš izbor, želite se osloboditi ove osobe i njene osobnosti koja nije ništa drugo do zatvor u koji ste sebe zatvorili vjerovanjem da ste to vi? Želite se probuditi iz sna, iz iluzije o sebi i svijetu, odjebati ograničenje koje ste sebi stavili ili koje su drugi ugradili u vas, probuditi se u stvarnom Znanju o sebi, svojoj pravoj i Istinskoj (Istina) prirodi?
Ako ne osjećate gorenje (vrelinu), atome koji vibriraju pod tom željom i tim ciljem, spremnost da presiječete sve veze i vezice koja vas sputavaju, ne osjećate buntovnika u sebi koji će uništiti sve što ga ograničava koliko god to bili emotivno ili “značajno” sadašnjem konceptu o sebi, ne osjećate oslobođenost kao da ste sve sa sebe stresli – sva značenja, vrijednosti, smisla i besmisla, ograničenja, lance kojima ste vezani, itd. – ne osjećate ekstazu zbog tog cilja, ispunjenost i svrhovitost tog cilja, želju da pojurite u njega ali i spremnost da se borite za njega ako treba do zadnjeg izdaha, mogu samo reći da to onda nije neki cilj. To je zavaravanje, to je laganje sebe, to je iluzija koja vas i dalje drži jer obezvrjeđuje sve što poželite kao cilj, koji god on bio – usavršiti se (postati bolji, sposobniji, slobodniji), biti budan ili probuditi se. Iluzija vas drži, sile ograničenja i zarobljenosti vam nameću svoje ciljeve i iskorištavaju vas zarad sebe, pa makar one dolazite od najbližih, onih koji su vam “prirasli srcu”, vašeg partnera, roditelja, djece.

Kada osjećam svoj cilj gorim i neću prestati gorjeti sve dok on ne bude ispunjen do najmanje sitnice. Ne interesira me šta drugi misle, šta bogovi o tome misle, šta religija ili duhovnost kaže za to, šta bilo tko ili bilo šta želi, misli ili kaže u vezi njega. Osjećam ga u sebi, u svijesti, u tijelu, u ćelijama, u krvi koja teče tijelom, oko sebe u svom prisustvu koje je jako široko, osjećam ga u Bogu, u Istini, u drugima ako su ispred mene, u svakom atomu ovog kozmosa i ZNAM da je to moja Priroda, Priroda koja osjeća mene kroz ovaj osjećaj “ja” koji imam. To je Bog koji osjeća mene i koji želi ono što On želi kroz ovo tijelo, um i svijest. Osjećam da je taj cilj već ispunjen i ja ga već živim. Jasno da u meni ima još dijelova koji ne osjećaju to, koji se bune, koji bi da spavaju, da uživaju u snu i ne-naporu i ti dijelovi mogu samo da osjećaju strah i nemir zbog Cilja koji imam jer on je njihova smrt, njihovo uništenje ali i izgradnja i oslobođenje.
Taj cilj je jedina mogućnost koja može da se desi, a opet on u sebi ima sve druge mogućnosti i dopušta svemu da bude takvo što jeste ali pod temeljem samog cilja.
Sjedim, gledam cilj, doživljavam cilj, dišem cilj, živim cilj, osjećam cilj, svjestan sam cilja, krvlju tečem kao cilj, ćelijama živim kao taj cilj, atomom vibriram cilj (stekli ste dojam?).
Cilj mi je stalno prisutan, ali to ne znači da manje uživam u svijetu oko sebe, drugima, nekim sitnim željicama, težnjicama, sitnim zadovoljstvima. Ali oni su stalno okruženi mojim ciljem. Ne postoji razlika između mene kao čovjeka, kao svijesti, i mog cilja. Cilj i ja samo jedno te isto. I sve što ulazi u nas životom, življenjem, svakim procesom u meni i svijetu oko mene obuhvaćeno je ciljem i mojom sviješću o sebi i cilju kao jednom te istom. Pošto samo to postoji cilj je već ostvaren i cilj je već svijest koja jesam, tijelo koje jesam, um koji jesam, svaki proces koji jesam. Znam da jesam i znam da je cilj ostvaren i to znam toliko duboko kao što znam da postojim. Jer postojati i cilj su jedno te isto. Postojim i cilj su jedno i sve što ulazi sviješću ili pojavnom prirodom odražava to što postojim i to što je cilj mog postojanja kao jedno te isto. Jedan bez Dva. Istina.

Nadam se da ćete izvući nešto korisno iz ovog za vaš cilj s kojim radite ovih dana.
Cilj kojem težite je Bivanje-Znanje-Blaženstvo – Biti je taj Cilj, Znati sebe kao Cilj, Osjećati kroz Cilj.
Ovo je teško pojasniti, jer vidim koliko riječi možete shvatiti drugačije, svakodnevnim shvaćanjem.
Da pojasnim: Prebacite se u svoj cilj. I vaš Cilj je samo Biti, vaš Cilj je Znanje sebe (Znam da znam; Znam da Jesam Svijest), vaš Cilj je Blaženstvo (osjećate emociju Blaženstva, radosti, Emotivno osjećate Cilj koji je već sada Bitisanje, već je sada Znanje da ste vi taj cilj).

O radu sa ciljem bi se mogla napisati obimna knjiga, on nekoliko stotina stranica. Mislim da su neki čak i pokušali to napisati, ali uvijek ostane ambis između onog koji piše i onog koji čita osim ako taj koji čita ne zna već to što piše autor te knjige. A ako zna onda mu ta knjiga i ne treba.
Mogu vam dati niz pojašnjenja o radu sa ciljem, ali ako svoj cilj ne želite osjećati, ne želite sada biti i već jeste svoj cilj, ne osjećate ga kao sebe, Svjesno sebe i Znate ga kao što znate da ste živi i da postojite i da ste čovjek, neće vam to pomoći.
Ne ulazim u to koji su vaši ciljevi i ka čemu ćete težiti, to je vaše. Znam da krajnji cilj čovjeka je uvijek isti ili skoro pa u potpunosti sličan kod svih.
Prepreke su sve ono što vam je ugrađeno, u što ste programirani. Naposljetku mogu reći vi ste prepreka svom cilju. Vi kao taj koncept o sebi koji imate, sliku o sebi koju imate, mišljenje i osjećate koje o sebi imate. Sav Rad služi tome da ukloni to s čim ste identificirani, s čim ste vezani i razotkrije vašu prirodu kakva jeste, vašu svijest, vašu neuvjetovanu svijest koja već sada jeste tu u vama ali vam vaš koncept o sebi ne dozvoljava da je vidite, vaše mišljenje o sebi, osjećaj koji o sebi imate, ideje koje o sebi imate. Ne možete postići cilj koji već sada ne postoji kao potencijal u vama, kao mogućnost u vama. Čim možete zamisliti, osjetiti, osjećati cilj on je već prisutan u vama. Da nije ne biste ga mogli ni zamisliti, ni osjetiti, ni osjećati, ni percipirati a ni znati za njega.

Jasno mi je kako čovjek zamišlja cilj. Vidim to. Osjećam to. I znam da je to prepreka. Vama je cilj napor, otpor koji ne dozvoljava da dođete do cilja. Osjećaj umora, osjećaj nepouzdanja u sebe i u cilj, osjećaj nemoći, straha, patnje. To je tamo negdje i jako je teško doći do toga (cilja). Lijenost, tromost, ili puko zamišljanje kao fantazija bez osjećaja da je to ono što ste u svoj cijelosti sebe. Ograničeni tijelom i umom mislite da se morate boriti za taj cilj kao kada bi vam netko rekao da morate, sada i odmah, prepješačiti tisuću kilometara a baš ste legli da spavate jer ste umorni od sebe, života i borbe. To nije tako. To nije istina. To je uvjetovanost koja progovara, koncept o sebi koji imate, to je strah, nemoć ali ne i vi. jedina borba koja vam je potrebna jeste borba protiv lijenosti i tromosti uma i emocije. Tijelo će se momentalno prilagoditi vašem cilj čim emocija i um počnu da surađuju. Čim se oni ujedine u cilju.

Zaboravite sve što ste čuli o dostizanju cilja, o borbi za cilj, o preprekama, o nemoći, o “tko ste vi da želite to”, o Bogu, o demonima koji će vas dočekati kad krenete ka svom cilju, o religiji, o duhovnosti, o putovanju ka cilju, o preprekama koje su teške za nadići, o neuspjehu drugih, o vašem neuspjehu, o onom što je vaš ograničeni tata u vas ugradio kao metodu kontrole, o onom što je vaša mama u vas ugradila kao pokornosti težini života. Sve to je glupost, da ne kažem neku drugu riječ za to. U stvari, zaboravite sve što znate i osjećate i s čim ste se ograničili. Fikcija traži održavanje i ima svoja pravila. Istina je drugačija.
„Istina je čudnija od fikcije, ali to je stoga što je fikcija dužna da se drži mogućnosti, dok Istina nije.“ – Mark Twain

Istina se ne drži nikakve fikcije, pravila, zakona, značenja. Ona ih sve urušava. I zato je Istina. Zato je neuvjetovana. Zato je sveprisutna, itd. Istina je Bog. Istina je Svijest. Istina je vi kao Svijest.
Odjebite, a kako volim ove kulturne riječi, sve koji vam kažu drugačije, koji vas ograničavaju bogom, demonima, anđelima, učenjima, religijom, duhovnošću, zakonima i pravilima, slijeđenjem, vjerovanjima (u skladu sa svakodnevnim značenjem te riječi), itd. Suočit ćete se sa strahom od odbacivanja toga. I to je odlično. Srž iluzije je došla na suočavanje. Ta iluzija vas drži tu gdje vas drži. Šta ako su svi drugi u pravu? Šta ako je sve istina ono što kažu?
NIJE. Lažu. Žele da utvrde svoja vjerovanja, svoja preduvjerenja, svoje uvjerenja, svoja ograničenja i pokušavaju da vas gurnu u svoj tor jer to je dokaz da su u pravu. A nisu. NISU NIKAD NI BILI U PRAVU. Ali dobro lažu. Ono što osjećate kao Savjest to je vaše “ograničenje” u smislu to je DOBRO koje pazi da ne ugrozite nekog, ne povrijedite nekog a time i sebe. Istina ne griješi. Iluzija griješi. Laž griješi. Ograničenje griješi. Istina ne može da pogriješi i NIKAD ne griješi. Sve Svete Knjige su pogrešno shvaćene i pogrešno prezentirane. One nikad nisu imale za svrhu da vas unište, ograniče, zatvore. To su napravili oni koji su iz uzeli i proglasili se vlasnicima tih knjiga. Te knjige, ti spisi služe njihovoj manipulaciji. U niti jednoj od tih knjiga ne piše to što oni govore da piše. A vi ne možete čuti ni pročitati ništa drugačije od onog što su vam oni ugradili kao program i način na koji ćete ih čitati. Bog u svetim spisima je vaša svijest. To je vaša neuvjetovana, Istinita Svijest. Ali nisam ovdje da vam tumačim svete spise. To vi treba da napravite.

Imate ovaj život. Prošle ne znate, za buduće niste sigurni. I prošli i budući su pretpostavka. A svaka pretpostavka je laž i neistina. Reinkarnaciju ne možete dokazati. Ništa od tih projekcija – poput karme, reinkarnacije i slično – ne možete dokazati. Ali SVIJEST možete. Jer znate da ste svjesni, znate da jeste, znate da bitišete, znate da osjećate tu svijest. I to je jedino istinsko znanje koje imate. Sve ostalo je samo ograničenje, zatvor, program u koji vjerujete jer su vas tako naučili. Čak i oni koji vam govore da žele da se oslobodite, naravno pod uvjetima koji oni diktiraju.
Jasno, postoje načini, uvidi, spoznaje, ali oni služe da uvjetovanu svijest polako oslobađaju, polako zadobiju njeno povjerenje, postepeno donose sve više i više slobode i znanja i bivanja. To im je jedina svrha. Druga svrha im je da vas upoznaju sa pravilima i zakonima pojavnog, izraženog i načinima kako Pojavno radi, kako funkcionira. Oni nisu dani da vas zarobe, već da vas oslobode. I to rade polako ili brzo u zavisnosti od vas, tj. to ovisi o vašoj brzini ili sporosti.
Svakodnevno gledam ljude koliko se grče u strahu od onog što im govorim, ali i koliko se oslobode kada upotrebe ono što im dam. A onda, opet, po tko zna koji put, ograničenje i iluzija ih preuzme i ponovo se boje. “Bhaerava vrijeđa Boga”; “Bhaerava želi ono što mi ne možemo”; “Bhaerava ne priznaje religiju i duhovnost”; “Bhaerava ne zna koliko nas je strah da otpustimo značenja koja su nam bitna”; “On ne zna koliko nas to boli i koliko nas je strah da ne budem protiv Boga i Njegovih Zakona”, itd. To svakodnevno slušam i vidim u njima.
Ne negiram nikakve bogove niti boga. Negiram laž koja je prodana pod tim nazivom, ograničenje koje je prodano pod tim nazivom, manipulaciju koja se iza toga skriva. Negiram njihove bogove i anđele koje su stvorili samo da bi manipulirali, kontrolirali, držali Boga u vama zarobljenim. To negiram i negirat ću. Istina je Bog. Svijest je Bog. Neuvjetovanost je Bog. Ne mogu negirati ono što je moja priroda, kao ni što je vaša priroda jer IZ Toga Jesam i vi Jeste. Ali mogu negirati ono što su vam nametnuli kao “istinu”, laž koju su vam gurui, majstori-imitatori, svećenici, religije i duhovnosti prodali kao “istinu”. To mogu i to radim. To je moj cilj pisanja ali i Rada sa ljudima. Slagali su vas, lažu vas, zarobljavaju vas. Kakvo god ime imali iza te laži, guru taj i taj, paramhansa, Kristov sluga, Brahmin brisač nosa nebitno je. Lažu.

Najveća CIJENA slobode je sama sloboda od ograničenja. To što ste je cijena slobode. Jer to što ste je prepreka Slobodi koja je vaša Priroda, vaše Istinsko naslijeđe, zavjet. Ne borite se vi sa dostizanjem Istine vi se borite sa preprekama koji služe tome da ne dostignete Istinu o sebi, svijetu, drugima, univerzumu. Borba za Istinu ne postoji jer Istina je uvijek Istina. Ne možete se boriti za nju. Možete se boriti protiv onog što vas sprečava da je dosegnete, spoznate. Iako kažemo da se “borimo za istinu” to nije istina, to je lažna tvrdnja ali i tvrdnja koja je ograničena jezikom koji koristimo. Istina je uvijek tu i čeka da se oslobodite neistine, laži, iluzije o sebi. Svjestan sam da ćete ponekad morati reći “borim se za istinu” ali je bitno da razumijete šta to znači. Borite li se da osjećate da ste živi? Borite li se da osjećate da postojite? Ne, ne borite se. Borite se protiv onog što vas sprečava da osjećate to što prirodno osjećate, da postojite i da ste živi. U svom govoru ćete možda upotrijebiti takvu konstrukciju rečenice “borim se za istinu”, ali to nije baš tako kako riječi govore. Riječi su prepreka. Ali i sloboda ako znate kako da ih koristite i niste njima ograničeni.
Sjetite se “Spoznaj Istinu i Istina će te osloboditi”.

Čemu god da težite kao cilju to je za vas trenutačna istina. I nije u suprotnosti sa generalnom Istinom. Jer iz nje izvire. Ne možete biti u suprotnosti sa Istinom sve i da želite. Možete biti zarobljeni u konceptu, predstavi, ograničenju, odvojenosti, itd., ali ne možete biti protiv Istine. Možete se zatvoriti u odnosu na nju, ali uvijek u odnosu na nju i to je opcija koja dolazi od Istine. Da u Istini ne postoji ta opcija ne bi ste bili sposobni za nju, ne bi vam ni pala na pamet. Istina o Sebi je sloboda, neuvjetovana svijest, neuvjetovano postojanje, neuvjetovano pojavno, i ako gorite u tom saznanju, u želji da to osjećate i znate to je vaš cilj. A cilj i Istina, u ovom slučaju, su jedno te isto. Jedan bez dva. Istina i znanje Istine vas oslobađa svega ostalog. A kada se Oslobodite svega ostalog i Znate da ste vi kao svijest, kao bivanje ISTINA, tada možete da se igrate s čim želite. Možete plesati valcer, tango, imati firme, odnose, igrati se ograničenosti čisto radi igre koja je Istina jer je Istina rekla da to tako želi.
Cilj i Istina su jedno te isto. Jasno, govorim o krajnjem cilju, probuditi se. Čak i ako je vaš cilj “bitu budan u snu ili životu” ili “biti bolji i usavršeniji” sasvim je svejedno. To Istina u vama želi.
A kad je osjetite to će biti vulkan koji će spaliti sve ostalo. Takav osjećaj mora imati vaš cilj. Vulkan će se smiriti i preći u tihu vatru, tiho gorenje koje će se održavati sve dok ne spali sve što nije od Istine. A onda će ostati samo Istina, Svijest, Bog, Brahman koji je vi, koji je vaše tijelo, vaša krv, vaše ćelije, vaš život, drugi oko vas, univerzum i na kraju početak i kraj svega. I u Njoj nema ničeg drugog do Nje same.

Sva manje od toga nije Istina. Svaki osjećaj manji od ovog što sam ovdje ograničeno opisao nije vaš cilj, niti može biti. Ako cilj osjećate kao moranje dobit ćete moranje osjećaja cilja, ali ne i cilj. Bog je, Istina je milostiva i daje vam ono što vi osjećate da jeste i da želite. To je “tajna”. Usudi se da Budeš Istina. Usudi se da želiš neograničeno. Usudi se da Budeš Neograničeno.
Imaš li šta izgubiti osim iluzije, ograničenja, straha?
Koliko ja vidim, NEMAŠ. Možeš samo još uvijek biti obuzet time i misliti da nešto možeš izgubiti. Sruši kavez laži koju si nesvjesno i iz neznanja izgradio, održavaš ga i bojiš se da ga izgubiš, srušiš. Da je Istina, Bog htjela robove ne bi vam dala mogućnost samo-spoznaje. Ne bi vam dala mogućnost svijesti. Sve što kažu lažu. Usudi se da prozreš laži i skineš ih sa sebe kao staru odjeću. Znam, pričaju veoma “istinite” stvari. Sve to su poluistine. Laž se gradi o grananja poluistina. A poluistina ne može postojati bez Istine iza. Laž ne može postojati bez Istine. Ali Istina bez laži može.
Rekli su vam da vas je Bog stvorio na svoju sliku a onda su vam rekli da ste grešni, ograničeni, jadni i da morate da umolite Boga da vas vrati u raj. Lažu. Nisu vam dobro preveli, pojasniti i dali prava značenja. Rekli su vam da je On stvorio sve, i udahnuo život u to a onda su vas ograničili i rekli da morate da patite. To nije istina. To su vam rekli da bi bili njihove sluge, ne Božje, ne Istine. Bogohulim? O da, protiv lažnog boga. Da. Protiv laži koju su vam rekli. I hulit ću. Jer znam da protiv Istine, Boga, ne mogu da hulim. Ali protiv laži mogu.

I mogao bih ovako dan i noć. Vrijeme je da vi odradite svoj posao. Ovo je samo mala motivacija za to.
Cilj je ono što morate pronaći i reći mi u dogovoreno vrijeme (kako smo dogovorili na grupama). I ovo je samo pomoć u određivanju vašeg cilja. Napisah ovo javno čisto da i drugim imaju koristi, ako je traže i žele.

Cilj je sve. Ako znate s njim da radite ne postoji prepreka koji ne možete prijeći. Jer prepreka postoji samo zbog cilja. Svaki dan osjećati svoj cilj, živjeti sa njim, disati ga, doživjeti ga što je moguće intenzivnije i znati da je on već sada ostvaren, osjećati ga ostvarenim je pomoć, način, molitva, meditacija. A onda, izaći i “hodati” sa njim. Sve kroz njega doživjeti. Kada to uradite znat ćete šta mislim i šta ovdje piše. Jer ćete osjetiti sve ovo kao svoje, kao sebe. Ne moje i ne tuđe.