Realizacija Istine 2Zašto se bojimo Istine?
Boli. Istina boli. I to je istina o pronalasku Istine. Ali istina ne može da boli. Ono što boli jeste gubitak laži. Boli nas gubitak iluzije o sebi, o ljubavi, o bogu, o učenju, o drugima, o vjerovanjima, uvjerenjima, konceptima koje smo imali, koje imamo i koje i dalje hranimo. Boli nas izdaja u koju smo vjerovali i bili uvjereni da je ona istina. To boli. Istina ne boli. Iako, možemo reći da pronalazak Istine, traganje za Istinom, boli. Ali moramo znati šta je to što boli, a to sigurno nije Istina. Reći Istina je Svijest, Bog, Brahman, ne znači ništa. To je samo koncept koji zvuči kao “istina” ali nije Istina. U Istini nema koncepta, nema riječi, nema učenja, nema Boga jer sama Istina je Ultimativni Bog. Ime Boga je Istina. Jer na kraju samo Istina ostaje, a ono što ostane kada sve drugo umre, nestane je Tvorac, Bog. A to je Priroda svega, Bit svega, Duša duše, Biće bića.
Kako možemo željeti, voljeti, dati se Istini kada ona uništava sve? Ako ona uništava sve je li onda to što je uništilo bilo Istina? Ono što može biti uništeno, što može nestati, što je samo bio privid ne može biti ISTINA. A opet, sve što postoji kao Privid postoji u Istini.
Na kraju, kada čovjek ostvari Istinu, kada se ona spusti u njega, ostaje samo jedan jedini zaključak, star tisućama milenija.

Istina je Sve ali Sve nije Istina. Pojava nije Istina ali Istina je u Pojavnom. Pojavno i Istinsko je jedno te Isto.
Prije no što date to kao zaključak pojavno nije Istina i nikada neće biti Istina. Komplicirano? Kontradiktorno?
Komplicirana je laž, iluzija. Kontradiktorna je laž, iluzija. Istina NIKAD nije komplicirana i nikad nije kontradiktorna. Kad čovjek razumije Istinu može reći da je pojavno Istina jer bez Istine pojavno ne može postojati. Nema Samskare bez Nirvane. Nema svijeta bez Svijesti. Sve jeste Svijest, Istina, Bog, Apsolut, Brahman. I sve to su samo imena Stvarnosti koji opisuju Stvarnost ali NISU Stvarnost.
Istina je SRŽ BIĆA, prekrivena lažima, iluzijom, pojavom koja čini Istinu naizgled kompliciranom, naizgled kontradiktornom.
Ne postoji put dolaska do Istine. Ali morate biti barem malo iskreni. Morate se pitati želite li put konceptualne istine zamijeniti Istinom? Ne postoji način dolaska do Istine, jer ne postoji dolazak do Istine. Iluzorni put dolaska, način dolaska, učenje dolaska je samo priprema za one koji se boje vidjeti Istinu, tražiti i stalno u sebi držati da je jedino Istina o sebi, svijetu, drugima, univerzumu bitna a sve ostalo je život u laži, iluziji, snu.
Za onog koji traži Istinu Istina je Bog. Sve što služi Istini je Njegova Volja. Ne postoji ništa bitnije od Njega i Njegove Volje. A On je Istina i Njegova Volja je Istina. Istina u odnosu na san, iluziju, laž.
On stalno u sve sumnja jer zna da se u Istinu ne može sumnjati. Može se sumnjati samo u laž, iluziju, san. Sumnje nema u Istini. Ona je alat Istine.
Nitko i nikad neće moći reći šta je Istina. Neće moći reći opis Istine. Jer Istina ostaje na kraju imaginarnog puta. Kada sve laži otpadnu ostaje Istina. A Istina je prokleta Istina. I to je sve. Sve je san i potraga za Istinom je odbacivanje Sna. I to boli, to nas straši, to nas užasava. I bol, i strah, i užas nisu Istina i to su samo sredstva zadržavanja u laži i neistini. Da, možda je riječ “neistina” bolja od riječi “laž”.
Kada istražujete Istinu u kojem se stanju nalazite? Kakav je unutarnji okus istraživanja Istine? Gdje su koncepti o sebi, drugima, svijetu, učenju, bogu? Šta postoji “u vama” kada tražite Istinu? Kakvo je to stanje, ako smijem to nazvati “stanjem”?
To su smjernice. Sama potraga za Istinom je Istina koja uništava sve što nije od nje, sve što nije Ona sama.
I sva vrijednost života je samo u tome. Život nema vrijednost osim vrijednost otkrića Istine. Sva učenja, koliko god sveta ona bila, su samo pokrov Istine ali ne i Istina. Kada vas zaboli uništenje učenja pitajte se što je to što vas boli? Istina ili laž; Istina ili koncept; Istina ili san u koji ste vjerovali?
Jer Istina ne boli. Boli san, laž, koncept, vjerovanje, uvjerenje, iluzija jer i sam bol, san, koncept je neistina. Samo neistina boli.
U Istinu ne možete vjerovati, ne možete je imati kao uvjerenje, ne možete je staviti i slaviti kao Boga. Možete težiti njoj, možete raditi ono što ona zahtjeva da se radi, možete je ispovijedati u to uvijek samo u sebi, Istini.
Kad krenete otkrivati Istinu o sebi, drugima, svijetu, univerzumu, učenju, bogovima, lažima, snu otkrit ćete jednu stvar. A to je unutarnja vatra. Istina samo-otkrivanja budi vatru. Vatru koja pali sve što nije od Istine. I nju morate održavati cijelo vrijeme sve dok ona ne spali sve što nije od Istine. I to je jebeno sve. U svakom trenutku, svakoj minuti težiti Istini i pustiti unutarnju vatru, unutarnji bunt da spali sve što joj ne pripada.
Šta možete izgubiti? Izgubili ste već sve samo to još ne znate. Ako ste već sve izgubili onda pustite vatru Istine da sve spali do kraja. To je jedino vrijedno, to je jedino bitno, ništa drugo nema ni vrijednost ni značenje a time je beskorisno.
Sjetite se, ne možete djelomično tražiti Istinu a djelomično vjerovati u san. Lažete se. Ako tražite Istinu to je potpunost sumnje u sve, to je vatra sumnje u sve što znate, što ste čuli, u ono što su vam prenijeli, što su vam rekli da je istina, u ono što ste vjerovali da je istina.
Da, svi će vas se odreći, i to je sasvim u redu. Jer to nije istina. Odnos sa njima ne postoji u Istini. Nema srodne duše u potrazi za Istinom jer nema ni duše ni srodne osim Istine. Nema drugih bogova u potrazi za Istinom osim same Istine. Nema učenja o istini osim same Istine. Sva učenja su laž u Istini, pojavno u Istini, san u Istini. Samo Istina je vrijedna Istine sve ostalo je život u smrti.

Ako se ujutro probudite i vaša prva misao nije o Istini ni ne tražite je. Svaki trenutak mora biti potraga za Istinom koju prati unutarnja vatra uništenja svega što nije od Nje, od Istine. Izgorjet ćete? To je sasvim OK. Možete umrijeti u potrazi za Istinom, to je sasvim OK. Bojite se da će sve u što ste vjerovali nestati, to je sasvim OK. Bojite se smrti i nestajanja, to je sasvim OK. Jer samo Istina o sebi, Istina o Istini je vrijedna života. I samo život proveden u potrazi za Istinom je vrijedan život, dobro potrošen život. Ništa više.