Realizacija Istine 2Promatranjem sebe zadobiva se uvid da se sve što o sebi znamo temelji na lažima, uvjerenjima, stavovima, procesima koji se dešavaju na tom temelju, reakcijama, nepostojećem mišljenju o sebi, na slici o sebi, idealizaciji sebe, itd. Uviđamo da vidjeti sebe znači vidjeti objektivne činjenice o sebi bez prizme osobnog ili bez emotivnog stava, vezanosti za projiciranu sliku o sebi. To može izazvati razne reakcije ali se treba prisjećati da koliko god viđene reakcije nisu realne tako ni novo nastale reakcije koje se dešavaju zbog viđenja također nisu realne. Najteže je održati nevezano promatranje. Promatranje bez analize, kriticizma prema onom što vidimo, osjećaja krivice ili pogrešnosti. U nekim sistemima Rada se kaže da bi čovjek trebao biti posramljen onim što vidi o sebi. Da, na neki način osim ako posramljenost ne shvaćate suviše ozbiljno jer to će tada biti krivica i pogrešnost maskirane emotivnim osjećajem sramote. Dobro se zapitati, tko to u meni osjećaj posramljenost, sramotu?
Uskoro ćete vidjeti da je to ista struktura kao i ona koju promatrate samo se zalijepila za pravednika, usavršenu ili duhovnu sliku o sebi i dodijelila sebi značku suda, sudca i porote. Ništa bolja od onog što osuđuje osim u ulozi koju je sebi dodijelila.
Emotivni stav ili podrška koja bi trebala biti nije u osjećaju sramote. Već u želji, namjeri, ili “stalo vam je” osjećaju koji podržava promatranje i nevezivanje (de-identifikaciju) ali sa ciljem da se upoznate, spoznate ono što o sebi niste htjeli da znate ili da vidite.

Spoznaja sebe nije samo u spoznaji Istine o sebi. Dapače, ona je i u spoznaji sebe koje ste sada, ovaj trenutak. Upoznati sebe nije samo upoznati neko mistično sebe, jer to ne postoji osim u guru-spiritualno-religioznom biznisu. Već je upoznati ono što je izraz Istine u laži ili onom što je zamijenilo istinu i sada kao vi glumi istinu.
Jasno, nijedno “zdravo-razumsko” biće ne želi vidjeti istinu o sebi. Ona je poražavajuća. To je činjenica koju si moramo priznati. Ne skrivati je, ne nazivati je drugačije, ne potiskivati je ili je prikazivati na neki drugi, također lažan, način.

Što ili tko smo mi?, ima dvije razine. Onu Istinsku kojoj, kako kažemo, težimo. I onu drugu, nižu, od koje bježimo. Obje su bitne za spoznaju Istine. Ne možete ići samo u jednom pravcu jer niste jednodimenzionalno biće. Iako bi to mnogi htjeli biti jer je lakše ili im se tako predstavlja pod krinkom “duhovna-religiozna” učenja. Prvi cilj bilo kojeg čovjeka koji krene da radi na sebi, krene za težnjom spoznaje jeste suočavanje sa činjenicama koje o sebi ne zna ili ne želi da si prizna. Čovjek ne zna istinu, ali može da zna laž koju živi. Ali prije no što sazna laž koju živi mora da zna da on ne zna istinu o sebi i da ono što si je predstavio kao sebe, podržano drugima i tzv. civilizacijom, ne mora biti istina i najčešće nije istina. Prije no što upozna Istinu, susretne se sa Istinskom Stvarnošću, on se mora susresti sa lažnom, imitirajućom stvarnošću. To nije stvarnost, to je imitacija ali on ne zna za nijednu drugu “stvarnost” osim te.
Svatko tko kaže drugačije, misleći da će lažna stvarnost sama od sebe da nestane dok on traži istinu o sebi ili ono što si je predstavio kao “istinu o sebi” (a uvijek su neke predstave), laže se i ne želi da vidi laž koja nosi njegovo ime, ime drugih, ime grada u kojem živi, države i cijele planete.

Proje no što nas oduva spoznaja Istine, mora da nas oduva spoznaja laži, predstave, imitacije, fantazije koju imamo o sebi, ali i spoznaja da istina ovdje ne postoji, niti je ima na vidiku. Od toga nas štite čak i religija i duhovnost i ezoterično. Lažno ne može biti Istinito. Lažno ne može stvoriti istinito. A Istinito nikad ne stvara lažno. Dogovorena istina nije istina. To je dogovorena istina. Kao što je dogovoreno mjerenje vremena ili mjerenje prostora. Kada shvatimo da je sve dogovoreno, čak i mi sami zajedno sa drugima, javlja se spremnost da upoznamo istinu o sebi, o drugima, o svijetu, o univerzumu. Kada shvatimo da je sve što znamo samo stvar dogovora, čak i nauka koja želi da mislimo drugačije, tada kreće putovanje u smjeru Istine koju tražimo. Ako je uopće tražimo ili želimo DALJE, poslije ovog uvida, da je tražimo.