The-Complete-Idiot’s-GuideČesto se odvija nevidljiva ili vidljiva borba pristalica pozitivnog i negativnog mišljenja i emocija, tj. tzv. pozitivno i realistično (tzv. objektivno; negativno) razmišljanje i emocije. Niti jedni niti drugi nisu u pravu, to su krajnosti a krajnosti ništa kreativno ne stvaraju osim produžavanja postojećeg stanja u liniji krajnosti kojoj pripadaju. Drugim riječima, stvaranje se uvijek nastavlja ali linijom ili temeljem koji održava temeljni stav i raspoloženje što je dodatno iskrivljenje ili degradacija. U realnosti postoje negacijske i afirmacijske forme misli, emocija, procesa. I obje imaju svoju svrhu, svoj misao unutar polarnosti čiji je smisao kreativno stvaranja, manifestacija. Iako volimo reći da je ovo dualan svijet mi ne vidimo treću razinu jer ona je očima nevidljiva osim onima koji imaju dovoljno informacija o njoj i dovoljno znanja da je prouče. Treća linija ili razina je rezultat konflikta polariteta ali ona sama u svojoj pojedinačnoj manifestaciji, tj. vidljivoj manifestaciji postaje jedan od polariteta – aktivni ili pasivni polaritet (tzv. muško-žensko; yin-yang; itd.). Treća razina se nekad naziva i objedinjujuća razina jer objedinjuje oba polariteta i daje im smisao, a to u nekim duhovnim tekstovima naziva se Apsolut, Bog, Dao, Brahma, itd. No, problem s tim nazivima jeste u tome što se podrazumijeva da je samo treća razina najviša razina i da ona ne postoji u nižim razinama, tj. razinama oko nas, u nama, u našim djelovanjima, itd. Čovjek koji ozbiljno pristupa sebi ima mogućnost da uvidi te sve tri razine, u Radu ih promatra kao tri sile ili gune te u zavisnosti od nivoa Rada, načina manifestacije, dijela gdje se upotrebljava te tri sile ili gune imaju različite karaktere, osobine ili manifestiraju različitu prirodu. Negdje su vezivne, negdje su razrješujuće, negdje su sile djelovanja, negdje su kreativne, negdje destruktivne, itd. Čak ni izvorište tog učenja, Istok, danas nema točno tumačenje djelovanja tih guna ili sila osim u svom osnovnom aspektu gdje se misli da su one nepromjenjive. Problem “nepromjenjivosti” je u tome što je to OPIS sile, ali ne i njeno djelovanje. Tj. nepromjenjivost govori o osnovnoj karakteristici te gune i njenog značenja ali znanje o njihovoj promjenjivosti je izgubljeno osim u nekim pojedinačnim školama ili učenjima gdje se to znanje održava i dalje i daje se kao temeljno znanje s različitim ciljnim interesima.

Pozitivno-negativno time ne postoji. Postoji afirmacijsko-negacijsko koje mijenja razine i u ovom, svijetu sna, naziva se pozitivno i negativno. Duhovnost danas ne razumije smisao toga osim u intelektualnom prepucavanju šta je šta i koji je smisao svega, kao u “Autostoperskom vodiču kroz galaksiju” od Daglas Adamsa. Problem to toga je u temeljnom djelovanju istih sila ili guna koje svaki pošten duhovnjak razumije i ponavlja kao papiga ali činjenično o tome nema blage veze. Jasno, svi znaju da su gune ili sile temeljni faktori vezivanja i to je to. Do svih guna izabrat će sattvu o kojoj je nabubao napamet sve što se može naći i naravno, on osobno, teži sattvi. Ali ne razumije da sattva ne može postojati bez ostale dvije gune. Jasno, razumije on da iza toga stoji Mahashakti i da je ona “bog” tih guna i pjeva joj kiirtane, bhajane, himne i to je najviši nivo njegova “djelovanja” u odnosu na sile. On recimo ne razumije da sattva može postati rajah ili tamah i zamijeniti mjesta sa tim gunama kao i to da bilo koja od tih guna može postati sattva te vršiti prirodu te gune. To je ono temeljno nerazumijevanje učenja kojim se volimo dičiti na socijalnim mrežama ili na grupama za podršku (kao grupe anonimnih alkoholičara; jako je bitno ovo “anonimnih”). Priroda gune u određenom djelovanju je njena nepromjenjiva karakteristika ali nigdje nije rečeno da sile koja je u pozadini te karakteristike kao određene gune može promijeniti karakter manifestacije i time djelovati kao druga guna. Jer, pobogu, Mahashakti je zamišljena ženkica koja kontrolira gune i pojam o tome da dio te Sile ulazi u gune i da sama sila nema karakteristiku doli karakteristike ponašajne ili izražajne prirode koja može da nosi bilo koje od tri imena guna u skladu sa izražajnom prirodom, karakteristikom, značenjem, djelovanjem koje TO IME SAMO OPISUJE i ništa više. Toliko o tim (za ovaj tekst) inteligentnim školama bile one trantričke, yogičke ili nju ejdžerske i ljudima koji slijede ta učenja.
Sila koja stoji iza guna je ta koja ulazi u gune te u skladu sa prirodom gune ona preuzima karakteristiku te gune što je nimalo ne ograničava jer sama Sila, kao struja recimo, može da mijenja i prirodu i karakteristiku gune u svakoom momentu jer Ona, Sila, nije od nijedne gune ali sve gune ovise o njoj, kao što svi aparati u kući ovise o struji. Struja može preuzeti prirodu i karakteristiku tog aparata ali sama struja nije ovisna o karakteristici ili prirodi tog aparata. Veoma jednostavno i za to vam ne treba neka prevelika inteligencija osim ZNATI RAZMIŠLJATI, ili ZNATI KORISTITI to malo inteligencije koju imamo.
I naravno, bitan dio sa početka teksta. U svakoj emotivnoj ili intelektualnoj kretnji postoje sile koje stoje iza toga, i nazivamo ih gunama. Iza svaka kretnje koja ima određenu prirodu ili karakteristiku ili kvalitetu ili faktor (da sve ovo su opisi prirode djelovanja guna) postoji sila koja podržava tu kretnju. Time negativne i pozitivne emocije i misli u sebi sadrže SVE TRI GUNE (za divno čudo, jel da?; ne jednu gunu već sve tri) ali određene karakteristike ili temeljne karakteristike neke gune. Recimo, negativna emocija će imati tri sile ili gune u sebi jer POSTOJI a SVE ŠTO POSTOJI mora imati sve tri sile stvaranja ili vezivanja ili prirode ili karakteristike ili djelatnog faktora (itd.) ali pod temeljnom karakteristikom jedne gune, u ovom slučaju tamaha. Tada, u daljnjim manifestacijama, za primjer, tamah postaje pokretački ili inicijalni faktor i sila koja je djelovala u njemu prelazi u poziciju sattve kao karakteristike uzročnika ili posljedice (razrješenja). Tj. ona postaje nešto kao raspoloženje koje je iza emocija i uzrokuje da se niz drugih emotivnih i intelektualnih procesa nastave dalje u smjeru koji je definiran, recimo destruktivno. Vi postajete sve lošijeg i lošijeg raspoloženja, sve više ste negativni, sve vidite negativno, čula i um postaju negativni, vaše izražavanje postaje sve negativnije, itd. Sve tri gune surađuju u manifestaciji, koju ste vi naizgled izabrali jer imate, jel da?, slobodnu volju. Ima li tu slobodne volje ili slobode izbora? Hajde da se lažemo i kažemo da imate. To podrazumijeva da ste vi imali mogućnost prepoznavanja raspoloženja i emocije, prepoznavanja identifikacije kao temeljnog djelovanja guna (u ovom slučaju vezivnog faktora; a šta li vezuje da mi je znati?) i recimo da ste skužili da ste negativni, da ste lošeg raspoloženja, da reagirate kao svjećica u autu (potrebno proučiti drevnu znanost zvanu “automehaničarski zanat”). U tom momentu desilo se nekoliko stvari i SVE ONE OVISE o gunama. Al hajde da se pravimo da nije tako. Recimo, da se neka svjećica upalila na nekoj drugoj razinu, koju ćete naravno nazvati svojom iako ne znate kako nastaje to što nazivate “svoje” – a prosto reći ću vam da su i to gune čisto da vam mozak ne prokuha (za kuhanje će biti dovoljan ovaj tekst jer pratiti, čak i u nekoj osnovnoj mjeri shvaćanja, ovo znači da će vam mozak kuhati – osim ovih koji to već znaju) – i dalo vam je mogućnost da vidite trenutačno raspoloženje i emocije ali tako da ste odvojeni od toga a ne kako inače vidite i znate svoje procese – naravno sve to znate svjesno jer sa svjesnošću se rađate (što volim ovaj sarkazam i cinizam). To što vam je dalo tu mogućnost i što će te momentalno nazvati “svojim” ne znajući šta znači “svoje” jeste novi red, nova linija istih tih guna ali VIŠE RAZINE, jer svaka linija guna bilo koje razine ima svoj svijet koji je u međudjelovanju sa gornjim i donjim svijetom u odnosu na sebe – i u kojim također djeluju gune drugačijih karakteristika, kvaliteta, itd., ali i na tom mjestu ili razini one imaju isti posao, ili djelatni faktor i, naravno, isti naziv. Ta odvojenost koja je nastupila NIJE iste razine i NIJE istog nivoa ali u njoj rade iste sile, isti zakoni, iste gune ali pod temeljom te razine. To je problem promatrača, svjedoka i slično. Oni NE MOGU da se spuste u niže razine JER NE POSTOJI veza nižih razina i viših razna, ta veza mora biti SVJESNO izgrađena. Vi ste odvojeni, vidite svoje raspoloženje, vidite emocije i misli koje vaši umovi, procesi i tijelo imaju ali vi IZ TE RAZINE NE MOŽETE djelovati. Ta razina ne može da se spusti u razinu reakcije uma i tijela.
No, idemo dalje. Ta razina može se koristiti kao bježanje ili kao utočište ili kao mjesto odmora ali djelovati iz nje znači da ste unutar postojeće i svoje svakodnevne razine probudili nešto što može da se poveže sa tom razinom i putem nje može da pusti kvalitete te razine u vašu svakodnevnu razinu i postepeno, poštujući zakon vremena ili razine vremena, dovede do promjene. Taj zakon i razina vremena često se naziva STRPLJENJE. Ali strpljenje koje zna šta hoće, neumoljivo ide ka tome, jasno je, razlučilo je, zna svoje prioritete, zna Silu kojoj se “moli” i za koju želi da bude gospodar, itd. Dalje od ovoga nije u cilj ovog teksta pa neću ni pojašnjavati, nego ću se vratiti na pozitivno i negativno i borbu između toga.

Nijedno od to dvoga nije neovisno o drugom ili čak i trećem, ako ste pohvatali ovo što sam do sada napisao. Kada imate negativnu emociju vi u sebi imate cijeli svijet kojem temelje tri sile ili gune. Temeljna sila tog svijeta je, recimo tamaistična, pasivna, otpor, negativna. I u skladu sa tim ta temeljena sila će kao Mahashakti (Osnovna Sila iza svih djelujućih sila) odrediti karakter te jedne emocije, reakcije, procesa koji će u svojoj razini imati niz manifestacija, niz pod-svjetova ili onog što ćemo prepoznati kao raspoloženje u kojem se nalazimo i koje će obojati i misli i emocije i karakter postojanja a na kraju i sudbinu koju imate. Unutar tog svijeta, recimo svijeta negativnog raspoloženje (nebitno koje negativno raspoloženje), djelovat će sve sile kao u cijelom univerzumu ali manje razmjere ali istog karaktera. One će u sebi imati i negacijski i afirmacijski i razrješujući faktor, tj. sve tri gune i svoju tzv. “mahashakti” uzročnu silu, osnovnu silu, temeljnu silu, itd. Imat ćete sjeme ljutnje koje će, recimo, biti tamah. Pojavit će se afirmacijska sila unutar te ljutnje i pojačat će ljutnju, dati joj energiju, dati joj snagu, gorivo i rezultat će biti sattvičan, tj. rezultat će biti razrješujuća sila, u laičkom rječniku rezultat će biti karma. Pokupili ste svoju karmu, tj. energiju i plaću (nagradu) a možda i kaznu od policajca na kojeg ste bili ljuti kao reakciju svijeta u kojem se nalazite i čiji je simbol policajac. Taj svijet je možda bio svijet saobraćaja a time i zakona saobraćaja koji vi, jasno, niste poštovali i time stavili svoju samovolju iznad svijeta i zakona saobraćaja. Policajac kao simbol i predstavnik tog svijeta je saopćio kaznu ili karmu.

Iako ste možda zagovornik negacijskog kojeg ste nazvali realni pogled na svijet, ili objektivni pogled na svijet što je laž sama po sebi jer takav čovjek ne može imati objektivni ili realni pogled na svijet ali ima fantaziju u kojoj se laže da on ima realan pogled na svijet, vi unutar tog negacijskog ili negativnog radite afirmaciju i podržavate svoj svijet i svoju volju i svoje mišljenje, emocije, procese, negodovanja, itd. Vi ste, somnambulistički rečeno (samo hipnoza, mjesečarenje) upotrijebili pozitivnu emociju i njen afirmacijski svijet te podržali negacijsku emociju ili negativnu emociju i tom afirmacijom izgradili rezultat ili ti vaš realni pogled, objektivni pogled na svijet. Drugim riječima vi ste idiot koji ne razumije, spava i ne želi da razumije već želi da ga univerzum uvaži i bude kao on. Ali naravno, vi ne možete vidjeti sebe jer sebe ne može biti viđeno ni na jednom svijetu. Vide vas drugi koji, i naravno jasno, ne vide vašu dobrotu, ljubav, vrijednost, majku, kraljicu, sveticu i neka crknu u svojoj zavisti.

A sada, iskoristimo maštu kako bi smo preokrenuli situaciju. Recimo, vi ste osoba koja želi da radi na sebi, koja je shvatila da njen pogled na svijet nije ispravan, tj. stalno ste u sukobu sa istim i imate tendenciju da se mijenjate. Recimo da je ta tendencija došla kao impuls onog što volite nazvati “dušom”, tj. došla je iz više razine svjetova i vi ste u svom mjesečarenju to nazvali “sobom”. Imate divne duhovne ideje, iskričavost, želite biti duhovni, želite biti svetac, prosvjetljen lik koji je eto veći i od najvećeg prosvjetljenog lika. Vi imate pogrešan motiv a time i pogrešan cilj. Sve će biti okarakterizirano time. Sljeduje vam ista sudbina kao u prethodnom opisu, ali ovaj put malo drugačije razine što nije nimalo manje razorno od prvog opisa. Ali hajde da pojačamo maštu i kažemo da nemate taj motiv već ste, naravno iskreno, odlučili da se mijenjate, upoznate sebe kao ljudi koje srećem skoro svaki dan.
Počinjete shvaćati, kroz učenje i želju da naučite, da je vaš osjećaj “ja” samo igra sila ili guna i da to nije vaše. Iako ne znate ni zašto to nije vaše ni kako to nije vaše niti šta je to vaše jer mislite da mora nešto biti vaše, kroz znanje o silama učite da ne postoji NIŠTA VAŠEniti je ikada postojalo niti će ikada postojati. I recimo da nemate negativne reakcije na religiju, duhovnost, ezoterično već shvaćate, iako još ne razumijete, da tu nešto mora biti, da neko znanje mora biti skriveno od očiju javnosti. Time religiozne ideje poput Božje Volje, poniznosti, otvorenosti, poštovanja božjih zapovijesti više ne vidite kao prosječan duhovni idiot već kao nadprosječan duhovni idiot. Sorry, uvijek ste idiot. Samo se mijenja dodatak riječi “idiot”. Ako niste idiot onda ste oslobođeno biće a to niste. Idiot – neću koristi riječi “moron”, “imbecil” i slično kako netko ne bi pomislio da vrijeđam te nivoe inteligencije iako imamo i te nazive i koristimo ih. Idiot je blaži naziv kroz koji skrivamo način na koji vas vidimo i ublažujemo. Jasno to je laganje. A mi volimo da vas lažemo. Jebiga, sami ste to tražili.
Nadprosječan idiot shvaća da ON NE RAZUMIJE i da sama duhovnost, religija i ezoterično nije napisano ni od prosječnih ni od nadprosječnih idiota već oslobođenih ljudi koji su znali šta govore ali su ili skrivali, ili maskirali ili lagali s određenim ciljem. On želi, kao nadprosječan idiot, da prestane biti idiot i postane LJUDSKO BIĆE u punom smislu te riječi, jer to sada nije. A to znači učenje, rad na sebi, prestanak fantazije, mašte, laganja, itd., itd.
Počnete shvaćati šta znače ti nazivi, na što se odnose. Taj viši dio svijeta u vama počne da uči, da omogućava da se uči. Vi se ponizite, otvorite se tom višem svijetu da vas poduči. Vi ste, recimo to tako, izabrali osnovnu silu koja će da vas uči ili kroz tekstove, svete spise, ljude oko vas, učenje, religiju, ezoteričnu školu, majstora. Vi se otvarate toj Sili, ovaj put Gospođi Sili da se ne uvrijedi, i ona vas uči kroz različita sredstva, recimo kao ovaj “uvredljivi” tekst. A može biti i šaljiv ako želite ili razumijete ili želite da razumijete, ili ali…
Počinjete shvaćati sile, gune i počinjete percipirati šta one rade i kako rade. Počinjete shvaćati šta je to negacijsko i kada je negativno. Šta je to afirmacijsko i kada je pozitivno. Šta je to razrješujuće ili rješenje. Počinjete shvaćati zašto biti pozitivan i šta to STVARNO znači isključujući svoje nesviđanje prema toj riječi koje se gradi od ljudi koje ste sreli i koji samo imitiraju pozitivnost – naročito onih duhovnih i probuđenih na socijalnim mrežama (duhovnih šizofreničara) – jer ste svoje nesviđanje prepoznali kao niži svijet koji ne želi da se mijenja i koji ni malo ne pridonosi vašem duhovnom napretku. Ili ako ste shvatili da je duhovnost koju volite samo imitacija nižeg svijeta te se odlučili probuditi onda ste u još boljoj poziciji i možete nešto učiniti, osim ako probuđenje nije priča za muvanje žena. Pozitivno u tom slučaju, evolutivnog čovjeka, ili čovjeka koji STVARNO ŽELI DA SE PROBUDI znači potpuno neosobna sila unutar vas koja može podržati nešto, dati energiju, dati snagu, pojačati to što želite. Tada, mi manje koristimo riječ “idiot” u opisu vas, i počinjemo da vas zovemo “kandidatom za učenika”. Ne, još niste učenik. Tada saznajete da možete upotrijebiti to što nazivamo pozitivnim u svom neznanju a u stvari ZNATI AFIRMACIJSKO, podržujuće. Ali šta afirmirati, šta podržati u sebi? Da bi to znali morate znati šta je negativno, ili negacijsko, tj. šta negirati I ZAŠTO negirati – tj. morate dobro znati šta je to motiv, šta je to cilj, šta je to … (niz drugih dijelova Znanja). I recimo da znate. Time vi ne potiskujete VEĆ ODBACUJETE određene kretnje niže prirode koja, uzgred rečeno, nije vaša jer jedan od temelja negacije jeste i negiranje ono što ste do jučer mislili da ste vi, a to znači i negativne emocije, misli, procese ili drugim riječima znati odvojiti se, ne identificirati se, ne vezati se (biti nevezan). Uz put znate šta je strpljenje, čemu služi, zašto je bitno. Također znate i silu vremena i šta je ona i zašto ne smijete da se narušite i zašto morate da je poštujete. Da naravno, vrijeme ne postoji (:LOL). Da bi afirmirali nešto morate ući u razrješenje koje dolazi iz višeg svijeta. I putem afirmiranja u nižim razinama podržati razrješenje ili silu razrješenja višeg svijeta te joj dopustiti (zakon vremena) da onda podesi ostale razine u vama koje ste otvorili jer ta sila ne može da uđe u niži svijet ako ga vi niste otvorili što nekad znači puno konflikata, puno sukoba u sebi sve sa ciljem vašeg povratka nazad u svijet iz kojeg želite pobjeći, transformirati ga, usavršiti ga, ili šta već.
Spustiti nešto iz višeg svijeta jeste znati da su oni koji su kreirali duhovna učenja, iako je to danas sramota tako nazvati, te se otvoriti tome što su rekli da treba da imate i da se trebate tome otvoriti. Tada, pokušavate zauzeti ISPRAVAN STAV u sebi, naročito u nižem, gledati bez tumačenja, vidjeti svijet koji gledate ali ovaj put bez osude (jer će vam biti suđeno time čime sudite i kako sudite). Tj. promatrate. To drevno zaboravljeno znanje promatranja koje je temelj svih učenja – promatranje, svjesnost, bdenje, itd. Počinjete shvaćati ZAŠTO PROMATRATI zašto bdjeti ali i šta to STVARNO ZNAČI. Gledate bez osude, napada, mržnje, agresije, nesviđanja, itd. PROSTO GLEDATE (promatrate, svjedočite) i u sebi, u emotivnom dijelu koji je dio vitala ali višeg vitalnog svijeta i koji nema veze sa emocijama za koje mislite da imate, OSJEĆATE, MOLITE, VOLITE Gospođu Silu i PRIZIVATE JU, ponizni ste u odnosu na nju, želite ju, i naravno, pozivate je u sebe. Time vi izabirete gospodara kojem želite SLUŽITI i taj Gospodar biva pozvan u vas. A kako bi on ušao u vas morate pripremiti teren i to je Rad. Pošto izabirate, tj. drugim riječima AFIRMIRATE ili laički imate pozitivnu emociju unutar vas se kreira NOVI SVIJET (nekad ga nazovemo Novi Čovjek). To ne znači da je nekom Harry Potter (ako se tako piše) magijom nestalo sve što ste do tada poznavali. Dapače, to se može jako uzbuditi kao mnogi koji će čitati ili POKUŠATI čitati ovaj tekst (ah kakav manipulator; P.S. ovo komentira prosvjetljeni dio u meni). I uzbudit će se, baš kao pas koji namiriše kuju. Vi ga morate podržati, mora vam biti stalo, morate emotivno stati na tu stranu. I morate, najbitnije, imati STRPLJENJE jer to je poštovanje SILE VREMENA (Kalii) a to je i dopuštanje toj VJEČNOJ Sili da djeluje u vama. Naravno, bitni su i drugi dijelovi jer i oni moraju iskazati poštovanje prema njoj. A to je, gospodo moja draga, također Božja Sila. Idemo dalje.
Otvoriti se znači AFIRMIRATI, podržati više u odnosu na niže. Razlučiti znači vidjeti prirodu sila iz neke kretnje i znati ka kojoj kretnji se otvoriti. Imati strpljenje znači podržati tu kretnju i strpljivo je pustiti da ona djeluje unutar vas ali stalno izabirati tu silu, tu kretnju, strpljivo odbacivati niže i strpljivo podržavati više. S druge strane morate KREIRATI, pogledajte tekst o tome na blogu, tj. znači šta je to čemu težite, kakvo je to po karakteru, prirodi, funkciji, itd. Te unutar svoje svijesti, osnaženo voljom, odlukom, svjedokom povlačiti to u sebe. Reći ćemo u nekom slučaju da morate ZNATI IMITIRATI. Kao što svjesnošću sebe IMITIRATE budno stanje kako bi jednog dana to postalo vaša stvarnost. Ili, rječnikom religije, morate IMATI VJERE. A to znači “biti u tom stanju ili znati to kao da je već SADA OSTVARENO”. Uh, otkrivam vam fazone. I znam da će to iskoristiti samo oni koji me mrze i pljuju po meni a predstavljaju se kao veliki majstori. I zarobit će druge time. Ali, jebiga, dok nekom ne osvane drugom ne omrkne. Barem će netko iskoristiti. I razaranje je Božansko.
Ovo pišem na ovaj način jer te riječi pomalo poznajete, zato ne spominjem dalje gune.
Biti pozitivan, ako isključimo i ove koji to voli i ove koji to ne vole (a misle da se oni pitaju šta će da vole ili ne vole) znači AFIRMIRATI određeno stanje, određenu karakteristiku, određeni svijet i podržati ga, te mu dati energiju, vrijednost, značenje, otvoriti mu se.

3q52Dkr5nBe4KqRkjMq7bEGu4DQ21MG2esMV4AoXdBDQ9B34Ujfy7XHcRehrMakdjuQFPgKkNpJa2Recimo, divno ste “alergični” na nešto. Znači ne volite to, ne podržavate to. U vama djeluje afirmacija znali vi to ili ne. Ona podržava vašu osnovnu silu i kreira to što velite, tj. kreirati znači DOVESTI TO u vašu stvarnost. Da protumačim onima koji su alergični na kreiranje (:LOL). Vi to što ne volite afirmirate kroz sile u vama i to dolazi, razotkriva se, prizivate to u svoj svijet. I recimo da ste shvatili da to ne bi trebali više da radite ako želite da se razvijate dalje. Morate shvatiti zašto to ne volite, morate biti otvoreni i iskreni prema sebi, morate isključiti lažno sebe iz igre, tj. tu osobu za koju mislite da ste. Nju morate odbaciti, negacija. Ali mjesto koje je to zauzimalo ne bi trebalo ostati prazno osim ako znate šta je to svjesnost sebe tada možete unijeti svjesnost u taj dio, a ako ne znate morate unijeti nešto suprotnog karaktera, recimo prihvaćanje toga, ljubav, poštovanje ali ne identificiranje sa tim. Pošto imate nešto ljubavi u sebi možete afirmirati to, podržati to. Negirati “alergičnost” i afirmirati tzv. pozitivnu emociju, stanje, stav, uvjerenje, itd. Ali u tišini “kako to ne bi neprijatelji primijetili”; “moliti se tajno”. Možete to, da bi vam bilo lakše, nazvati u Božjim kvalitetama. A trpljenje i ne reagiranje te prešutno podržavanje nazvati otvaranjem Božjoj Volji kako “Njegov Sud ne bi bio strašan”. Ili “Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.” ili  „Strašno je upasti u ruke Boga živoga.”.
Stalnim i budnim (bdijte) razlučujete i odabire gospodara. Negirate (negacija, negativno) odbacujete prijašnje raspoloženje i Afirmirate (podržavate, pozitivno) ono čemu težite stalno se OSJEĆAJUĆI da ste u tom stanju u kojem težite, ali negdje u pozadini. Kao da iz tog stanja IZVLAČITE afirmaciju. Time određujete novo razrješenje ili sattvu. A onda ona svojim djelovanjem i podrškom višeg svijeta uređuje sile nižeg svijeta, mijenja njihovu poziciju, karakter izražaja, itd. A za to je potrebno vrijeme kao Sila ili strpljivo, stalno izabiranje kojeg “boga” više volite i želite. Dovodite Viši Svijet, Boga, u svoj svijet (unutarnje; um; život; materiju) i afirmirate ga. Ali ste stalno budni u odnosu na niži svijet kako vas ne bi LUKAVI prevario i ponovo zarobio, kao većinu koji su ovo probali. Bdijete i čekate “mladoženju” da dođe u vašu kuću. Pazite samo da imate dovoljno ulja za svjetiljke.

Ovo je bio, šaljivi, sarkastični, podjebavački tekst koji je imao cilj prikazati vam ono što već znate, naravno, samo ste zaboravili. Ako ste imali strpljenja, poniznosti, niste popustili svojim reakcijama možete izvući nešto znanja iz ovog. Tj. šta što znači i zašto to što znači znači. Sile ili Gune su temelj sve manifestacije i znati ih znači znati igrati igru. Ali ne na površini već je vidjeti KAO MATRICU svijeta. I znači velike sposobnosti za tog čovjeka.
Pošto, dok pišem ovo gledam, u neko drvo ispred sebe gledam sile koje rade unutar njega, u njemu, u listu, cvijetu, tečnosti, korijenu, vjetru, atmosferi, planeti, planetarnom sistemu, suncu, galaksiji i Najsvetijem Svetom moram da im se zahvalim na primjeru koji su mi dali i dopustili da opišem što vidim.
I zahvaljujem im. Tu zahvalnost upućujem ČUDU KREACIJE ili STVARANJA jer to je istinsko ČUDO.
I jednog dana možda shvatite tko ste i šta ste, a niste Bog. I možda te Sile ČUDA STVARANJA prostruje kroz vas i daju vam Viđenje, Znanje, Sposobnost a prije svega Prožimanje. I sada ste čudo stvaranja al malo sjebano. Tada ćete biti Veliko Sjebano, ali to je ok. Pazite Znanje može da vas ubije. Pa stoga pažljivo, korak po korak, vjerujući odabranim autoritetima i pohodeći radionice prosvjetljenja, reikija, kundalinija i, kako jedna osoba pogrešno napisa na svom profilu, pohodeći radionicu shaktipank(a) intenziva i možda vas znanje ubije ako ste dobar učenik, naravno.
Šalu na stranu ili šalu pored puta, ZNATI znači imati podlogu DJELOVANJA, a djelovanje NIKAD NIJE VAŠE, to je djelovanje nižih ili viših sila, a uvijek je djelovanje Božanske Sile ili Božje Volje ili, jebiga moram to reći, Boga. Al zapamtite VI NISTE BOG niti ćete to ikada biti. A opet, Otac i vi ste jedno, ali je On veći nego vi. Pa tko razumije razumije. Neke će to znanje uništiti a neke izgraditi i volio bih reći da to ovisi o vama, ali znam da ne ovisi.

I kako Gospođa Kalii to jednom reče u Intervjuu: “Voljela bi da mi je stalo do tebe i da tebe budim, ali to nije tako. Meni je samo stalo do Njega i samo Njega želim da probudim u tom tijelu, tom umu, tom svijetu. Ti mi nisi bitan. Tebe ću da ubijem“.