downloadPonukan nekim tekstom o Karmi koji mi je proslijeđen.

Ideja koja se provlači kroz temelj učenja, jedna od temeljnih ideja, jeste ideja razrješenja karme. Sama riječ “karma” označava akciju. Akcija ne može da postoji ukoliko nema vremena, prostora i osobe (pojedinačnog faktora; individualnog faktora). Ukoliko fali samo jedan od faktora karma ne može da se izvrši. I tu se krije cijela ideja, mogao bih reći, cijela struktura ideje karme, učenja, oslobođenja, itd. Na vrijeme i prostor ne možemo utjecati ali na osobu, tj. individualni faktor možemo. Osoba je skladište samskare (potencijal mentalnih reakcija i tendencija prošlih reakcija) tj. sama osoba je sama kvaliteta karme. U strukturi sebe, kao osobe, ja sam sama karma – sve u meni je izražaj nakupljenih reakcija, utisaka, utjecaja koje se manifestiraju kao tjelesno jastvo, ili umno-tjelesni aparat koji okružuje čistu životnu silu te kroz koju se ona manifestira. Ono što nas tjera da živimo život koji živimo, na način na koji živimo, ali i kroz strukturu kojom živimo mogli bi nazvati zajedničkim faktorom ili karmom koja u svojoj trojakoj funkciji izražava ono što je nakupljeno, stvara novo ili razrješava, neutralizira karmu. Učenja se razlikuju ali na neki način mogli bi reći da su i sama učenja karma, jer imaju strukturu, utjecaje, ideje, koncepte i time ni ona ne mogu biti oslobođena karme. Ako tome dodamo individualni faktor, čovjeka u učenju, on svojim kramičkim karakteristikama djeluje na učenje i u skladu sa sobom ga i mijenja. Kroz to možemo zaključiti da samo učenje ne može da se karmički manifestira ukoliko u njemu nema individualnog faktora, ukoliko nema prostora i vremena. Kako je sve to u njega uključeno ono poprima svoj karmički izraz, nalazi se pod djelovanjem sila kreacije i u skladu sa njima, plus karmičkim faktorom, ono se razvija, raste, razara se, degradira, nestaje ili nastaje, itd.

Govoriti o karmi nekog učenja poprilično je komplicirano jer u njega su uključeni drugi faktori, ali i zajednički faktor svih onih koji su bili, jesu ili će biti u tom učenju. Oni se ne gledaju kao pojedinac, već kao neka vrsta kolektivnog uma učenja te time učenje dobiva individualni faktor, strukturu supstance karakteristične na sve one u njemu, kao neka vrsta zajedničke strukture. Kroz tu strukturu koju čine svi ljudi u tom učenju učenje ima svoju karmičku karakteristiku i ujedno to je odgovor na pitanje zašto se učenja štite i ne daju do kraja u javnosti, zašto je potrebno da se učenje primi na čist način bez ubacivanja osobnog mišljenja ili uvjerenja, zašto traži osobe koje su zrele za njega, koje su spremne za tu vrstu učenja ali i govori na koji način se treba pristupiti učenju. Svaka devijacija učenja je određena vrsta karmičkog opterećenja samog učenja ali i onih koji su u njemu. Zbog toga postoje tzv. krugovi unutar učenja. Kada se određena ideja u učenju uništi djelovanjem individualnog faktora, unutarnji krugovi popravljaju tu ideju, tj. popravljaju taj krug koji je djelovao na uništenje ideja unutar učenja i kruga u kojem se ono manifestira te ga ili mijenjaju, ili ponovo stvaraju, ili ubacuju nove ideje, ili ga zatvaraju (krug) na neko vrijeme dok se ideje u učenju ne očiste od djelovanja koje ga je zakrivilo. To nekad znači da učenje naizgled nestaje i ponovo se pojavljuje nakon nekog vremena u nekoj sličnoj ili istoj formi ili na nekom novom mjestu sa naizgled novim idejama i strukturama (određeno ezoterično učenje može se pojaviti, nestati, obnoviti i nije pod karmičkim djelovanjem kao većina učenja, religija, duhovnih škola, itd., ono je danas tu, sutra više nije i neće se pojaviti na istom mjestu), konceptima koji su prilagođeni vremenu, prostoru i individualnom faktoru prostora, vremena i individualnog faktora tog vremena i prostora (zemlje, ljudi, mentaliteta, vremenske linije, itd.). Ponekad može proći nekoliko tisuća godina prije no što se učenje ponovo pojavi, a nekad i više ili se više nikad ne pojavi u prostoru i vremenu zemlje (zemlja kao individualni faktor).
No, ne želim vas zamarati sa ovim stvarima, ono što na što želim da se usmjerite jeste ono što vi jeste kao individualni faktor, tj. dio koji možete mijenjati pod određenim uvjetima uz pomoć učenja, vremena i prostora u kojem se nalazite i gdje se nalazite.
Na karmu se danas gleda kao nešto opće poznato s tim da skoro nitko ili jako malo ljudi imaju čistiji uvid u nju. Većinom to je prepričavanja priča već ispričanih priča i poprilično iskrivljenih priča. Jedno od jačih iskrivljenja predstavlja način na koji se shvaća karma. To iskrivljenje je ideja da mi imamo karmu. To iskrivljenje je upravo zbog same karme onih koji učestvuju u tom iskrivljenju. Mi nemamo karmu, MI JESMO KARMA. Tek kada shvatimo da smo mi sama sudbina, sama karma, tek tada možemo krenuti u rad sa tim, ili igru sa tim, ili ka razrješenju karme. Zbog toga što se ta ideja pogrešno shvaća, u smislu “mi imamo karmu”, bilo šta što bi se moglo napraviti postaje nemoguće. Ta ideja dolazi iz iskrivljenja u identifikaciji tj. mi sebe doživljavamo kao odvojeni faktor koji ima tijelo, ima um, ima dušu, ima biće i time govorimo šta smo ili tko smo mi. To što govori to da ono nešto ima to je suština vaše karme, tj. temelj vaše karme, to ste vi kao karma. Taj dio često nazivamo persona, ili slika o sebi, ili idealizirano “ja”. Kada se taj dio osvijesti dolazimo do dubljeg dijela u nama, tj. onog što omogućava da se manifestira karma, to je identificirana životna sila (a to nije samo energija, već i sjeme i energija u isto vrijeme), ili možemo reći aspekt duše u manifestaciji. Dušu u njenom karakteru možemo podijeliti kao polaritet. Dio koji je u dodiru sa vječnim bićem, Atmom, i dio koji se manifestira unutar psihičkog, umnog, tjelesnog i životnog s ciljem evolucije same duše, tj. njenog sjedinjenja sa Atmom a time i Najvišom Sviješću.
To bih mogao predstaviti na slijedeći način kako bi ste bolje shvatili.
Atma je vječno svjedočenje u vama, princip svjedočenja koje zna svoju prirodu. Svjesno, budno, probuđeno. Ono je manifestacija, kap oceana, Božanskog. Slobodno, neograničeno, prisutno, svjesno, budno, probuđeno, mirno, ekstatično, nedodirnuto bilo čim, nedodirnuto promjenama, itd. Duša u tom polaritetu jeste manifestacija Bića, Atme, koja ulazi u inkarnacije, manifestira se, raste i razvija se, tj. evoluira a mogu reći i sazrijeva sve dok ne prepozna svoju prirodu i ne stopi se sa njom. Ona u sebi sadrži sve karakteristike svih inkarnacija, potencijale novih inkarnacija, mentalne reakcije i utiske, tendencije koje moraju da se razriješe, itd. Ona sadrži oblike tijela, uma, okolinu, kvalitete misli i emocija ali ona i prepoznaje svoju prirodu Bića i teži da skine sve što joj smeta da se osjeti do kraja, da to tako formuliram, kao jedinstveno i slobodno biće, njena priroda.
Kada ste umireni, duboko svjesni sebe kao prirode koja nije dotaknuta bilo čim, kada sebe osjećate kao svijest bez uma, tijela, karakteristika, mogu reći i kao svijest nepoznatog, tada na trenutke osjećate svoje biće, tj. biće prosijava cjelini vas. Ali oko vas i dalje postoji omotač manifestacije, omotač kroz koji se to što vi jeste u svojoj prirodi manifestacije i koji neće nestati jer ste na trenutak osjetili svoje biće, već će vas dočekati pri povratku iz tog stanja unutarnje ravnoteže, osjećaja dubokog bivanja. To se osjeća kao da se vraćate u život, u misli, emocije, reakcije, koncepte, ideje, uvjerenja, stavove, procese, identifikacije, grublji osjećaj “ja postojim”, osobnost, tijelo, tjelesni ili čulni život. Osjetljive osobe to mogu lako da osjete i u tom momentu znaju da naruše taj povratak tj. imaju reakcije na to. Reakcije odbacivanja, nemanje želje da se uđe u um i tijelo, negativne reakcije na tijelo, um, karmu, sudbinu, osobnost, itd. To ih još jače vezuje za manifestaciju.
Recimo, to je kao da ste bili sjedinjeni, meditirali ste ili šta već, sa nečim izvan vremena i prostora (takav je subjektivni doživljaj iako to nije moguće) i vraćate se nazad u svakodnevicu života. Tu vas dočeka sve. Djeca, okruženje, pijani muž, posao, obaveze, svakodnevne reakcije. Prosto ne želite da se vratite, ljuti ste, mrzovoljni, osjećate se zarobljeno, najradije bi pobjegli. Ukratko vraćate se iz stanja u kojem karma ne postoji u stanje u kojem karma itekako postoji. Vaša karakteristika nije stanje u kojem ste bili, to je vaša priroda, već stanje u kojem ste sada, u trenutku kada ste čovjek, osoba, osobnost, reakcije, itd. To je karma koja ste vi. I to je karma koja se mora razriješiti.

karma-logo-Recovered_600x600I ovo je bio uvod, kako bi ste dalje mogli da pratite.
Svatko od nas ima um kao supstancu manifestacije, osobnost, osobine, karakteristike, ideje, koncepte, uvjerenja, stavove, mišljenja, reakcije, procese, tijelo sa njegovim procesima, život, itd. Precizno rečeno MI SMO TO. Mi nismo odvojeni faktor koji ima sve to, to je iluzija sila u nama. To što smo mi (u daljnjem tekstu “to što mi imamo”) jeste to što se mora razriješiti, neutralizirati, ili mi, kao priroda, svijest slobodna od manifestacije, mora da se oslobodi tih karmičkih veza, kontrolnih faktora (guna), itd. Pošto nas samskara stalno vrti u krug, kroz polaritete, kroz uzrok i posljedicu, ili posljedicu i uzrok, u to sve mora ući nešto što ne pripada tome. Pogrešno je mišljenje da je to slobodno od karme. Ispravnije je mišljenje da je to nešto izvan kruga karme u kojem se mi nalazimo, ili koji mi jesmo. Druga razina, viša razina, nešto izvan našeg zatvora. To što ima sposobnost da uđe u naš krug jeste to što nazivamo učenjem. U nekom drugom slučaju toga koji uđe u naš krug karme nazivamo i Majstorom, Guruom, Učiteljem, itd. To je netko ili nešto što je slobodno od djelovanja karme unutar našeg kruga, zbog tko zna kojeg razloga (za sada nebitno).
U tom momentu, kada se to upetlja u naš krug, to se upetljava u našu karmu i time naša karma djeluje na to što je ušlo u naš karmički krug ili naše karmičko opterećenje. U tom momentu naša karma djeluje na to što je ušlo jer to mora prihvatiti razinu u koju ulazi te kroz tu razinu djelovati u skladu sa njegovom karmom, njegovom strukturom, vezama, onim što to donosi kada dođe u naš karmički krug.
Ideje koje to nešto unosi su ideje koje oslobađaju od karme. Te ideje mogu biti transformacijskog ili transcendencijskog karaktera. Ili oba karaktera ukoliko to naša karma dozvoljava, što je jako rijetko. Kroz to mi dobivamo različite koncepte, ideje, stavove i uvjerenja koja moramo usvojiti, tj. u sebi odraziti to učenje kao da smo to mi sami. I tu je trik. To je cijela igra. Ukoliko mi imamo učenje, ukoliko ga mi radimo, pratimo, slijedimo, ponavljamo kao papiga to će imati jako slabo djelovanje na nas jer nije ni primijenjeno na nas, već KROZ sliku o sebi. To nazivamo LAŽNA DUHOVNOST, pseudo-duhovnost, rad po sebi, idealizirana slika o sebi koja idealizira nešto, itd. To na nas, kao temelj karme koja jesmo, ne djeluje. To vrši svoju određenu funkciju, ali jako slabu i jako izmijenjenu tj. sklonu devijacijama i time devijacija hvata nas i to što ulazi u nas kao učenje ili djelovanje nekog čovjeka. Mi postajemo odgovorni za tu devijaciju i učenje se iskrivljuje. Ako to učenje dajemo dalje postajemo odgovorni za ostale koji se uključuju u to devijantno učenje, time to učenje postaje zatvor za ostale kao što je zatvor za nas. To je današnja duhovna scena. Kič, pretvaranje, gluma, slika o sebi, laž, pseudo, predstavljanje, kazališna predstava, rad po sebi, itd. Učenje nije primijenjeno na temelj, tj. nas kakvi jesmo već služi kao omot oko nas s ciljem vlastita smo uzdizanja. To što se u tome nalazi postaje potencijal buduće karme, tj. ponovnog rođenja u skladu sa devijacijama, konstrukcijama, karakteristikama, tendencijama koje smo stvorili, mentalnim projekcijama, uvjerenjima, stavovima, utiscima, itd. Na kraju, i to je neko kretanje ali je upitno gdje će ono završiti jer je ono matematički precizno. Tome se još dodaje karma uništenja učenja i drugih koje smo u njega uvukli, te time nas čeka slijedeći karmički krug koji nas najčešće još dalje udaljava od oslobođenja, od mogućnosti da nešto napravimo, da se izvučemo, itd.

Ideje učenja, bila to religija ili neka duhovnost, u sebi sadrže ono što nazivamo ključeve. Ti ključevi, ako nisu izmijenjeni, ako nisu devijantni mogu da nas oslobode, korak po korak, ili sloj po sloj, karmičkog opterećenja koje jesmo ili, da to kažem u skladu sa jezikom koji koristimo, kojeg imamo. Suština preciznog jezika jeste u tome da ono udari točno tamo gdje treba da udari ili da se primijeni. Zato i kažem da mi nemamo karmu već da mi jesmo karma. Sve u nama i oko nas jeste karma koja smo mi sami. Kada u nju unesemo ideju učenja mi prekidamo kruženje te karme, tzv. vječno vraćanje, vječno kruženje. To što prekida to kruženje jeste ideja koja dolazi iz više razine od razine na kojoj se mi nalazimo. To je POMOĆ, to je Božja Milost, to je milost Bića, itd. Ako je ideja devijantna mi ćemo u sebe ugraditi devijaciju i time mi kao karma dobivamo novi, drugačiji krug, devijantniji sa razine učenja, tj. ciljeva učenja. To uništava i nas i učenje.
Zbog toga čovjek unutar učenja, tj. onaj koji je odlučio da evoluira MORA DA RAZUMIJE UČENJE, da ga ne uništava, da ga zaštiti od svojih iskrivljenja, da ga prenese u što manje izobličenom izdanju, bez vlastitih iskrivljenja – mišljenja, stava, uvjerenja, sviđanja ili ne sviđanja, itd.
Iskrivljenja su povezana sa nama kao karmom, tj. nama kao temeljem karme. Svaki osobni stav, uvjerenje, način na koji iznesemo neku ideju vrši iskrivljenje oktave učenja, i to više ne može dati cilj kojem je to učenje težilo. Također, imamo i drugu situaciju. Prijenos učenja kao oblik fanatizma, ili oblik krutosti bez razumijevanja što je slučaj u mnogim ezoteričnim krugovima. Ideje učenja traže energiju, traže sjeme koje je razumjelo samo učenje, ukoliko toga nema ono se opet iskrivljuje jer u njega (učenje) ulazi to karmičko iskrivljenje ili devijacija ili drugim riječima fanatizam, krutost bez razumijevanja, a iza toga su razna karmička iskrivljenja – recimo, umišljenost, superiornost, unutarnje uvažavanje, nova slika o sebi ovaj put suptilnija i opasnija, itd. Sve to će djelovati, iako nam to ne mora tako izgleda u početku, na devijaciju učenja.
Sada možete vidjeti koliko i kako djeluju ti faktori u nama i koliko su opasni te zašto učenje ne može da prenosi netko tko ga ne razumije.

Ono što učenje, a time i mogućnosti koje ono nosi, održava jeste razumijevanje učenja ili drugim riječima postizanje cilja učenja. Samo učenje kao učenje je skup koncepata i ideja ali individualni faktor u njemu koji čini onaj koji ga razumije ili onaj koji ga ne razumije čini karmu tog učenja te time njegovu devijaciju ili evoluciju učenja. Ovim dobivamo novu strukturu, tj. učenje kao učenje mora da se razvija, evoluira, postane inteligentnije ukoliko ne želi da bude uništeno ili da oktava tog učenja ne skrene u devijaciju. To je dodatni šok unutar oktave učenja koji daju oni koji ga upotrebljavaju tako što ga razumiju. Ukoliko toga nema, fali dodatni šok u oktavi učenja i učenje se iskrivljuje.

Da pogledamo sada taj individualni faktor koji mi činimo, sa svojom karmom, tj. kako to djeluje na nas.
Mi smo cjelina kozmosa u ovom trenutku. I ta cjelina kozmosa je karma koja jesmo. Mi odražavamo kozmos u malom i, iako nismo slobodni, mi smo cjelina. Ta cjelina je takva i takva, onakva i onakva ali je cjelina. To je karma koja smo mi. U skladu sa tim nalazimo se unutar kozmičke ravni koja odgovara nama kao karmi. Kada uzmemo određeno učenje mi se otvaramo nečemu što je više od nas, puštamo to da uđe u naš zatvoreni svijet te ga to mijenja. Mijenjanje može biti evolucijsko ili degradacijsko (devijacijsko). Može biti u skladu sa Bogom (nebitno je sada što to točno znači) ili u skladu sa magijom (devijacijsko). Božansko je kada u sebe ugrađujemo, prihvaćamo, želimo da živimo, budemo u skladu sa višim zakonima evolucije, svjesniji, protočniji, živimo svrhu same evolucije, ono što nazivamo “božjom voljom”, odražavamo svjesnost u sebi i svom životu, stječemo kvalitete te svjesnosti i bića, otvaramo se višim utjecajima, mijenjamo se ka boljem, itd. Magijsko je kada pokušavamo da sve to podčinimo svojoj volji, kada želimo da bog i univerzum radi za nas, kada smo mi iznad božanskog, kada to sve radimo pod unutarnjim uvažavanjem. Mi se ukrućujemo u odnosu na tok Stvarnosti u želji da kontroliramo, da nametnemo, da idealiziramo sliku a ne stvarnost, itd.

Postoji još jedna jako bitna stvar. Mi ne možemo uzeti čisto učenje ukoliko u nama ne postoji struktura koja privlači to učenje. Drugačije rečeno, karmom koja jesmo privlačimo učenje koje odgovara nama (i ovdje ima nekoliko razina linija ili oktava razumijevanja. Recimo, učenje nas pročišćuje i dovodi na višu liniju učenja i time potpunije učenje ukoliko zadovoljimo ono što se traži od nas). Ako ovo vidite kao pozitivno u gadnoj ste nevolji. To nekad znači da ćemo uzeti učenje koje nam se sviđa, koje odgovara našim strukturama pod izgovorom da to “naše srce osjeća kao autentično učenje”, koje odgovara našim projekcijama, nadanjima, očekivanjima, uvjerenjima i slično. To je već znak velike devijacije. U današnjem svijetu, svijetu velike informacijske dostupnosti, kao odraz naše osobne karmičke devijacije, ako se karma uopće može nazvati devijacijom, to postaje opća karakteristika kolektivne karme ili kolektivne devijacije. I time sam već sve rekao.
Učenje koje nam se sviđa, koje odgovara nama, “našem srcu” (ne mislim na pravo značenje ideje o srcu), koje odgovara našim karmičkim devijacijama nije učenje koje može da nas izbavi već je učenje koje će nas zacementirati u karmički tok kojem odgovaramo. Učenje ne smije da odgovara našoj karmi. Ako ovo ne razumijete napravit ćete strahovit udar na strukture oko vas. Ujedno ovo je kontradiktorno ali i nije. U svijesti ne postoji kontradiktornost. Postoji “ili razumijete” ili “ne razumijete”. Ako je kontradiktorno onda ne razumijete.
Učenje odražava našu karmu u smislu vezivanog faktora putem kojeg će nas vezati ali ne smije da održava našu karmu na dubljem nivou. Ako kažete da volite svoje učenje, ovdje izuzimam one koji su nešto i postigli u tom učenju, onda se zavaravate. Učenje ne možete da volite, da vam se sviđa što u prijevodu znači “voljeti”. Ono je vaša najgora noćna mora. Ako ono odgovara vašim projekcijama, odgovara vašem sviđaju, odgovara vašoj mentalnoj i emotivnoj krutosti i devijaciji onda mogu samo reći “sa srećom” jer će vam veoma brzo ta sreća biti potrebna. Učenje mora da uništi svaki aspekt vas ako je autentično učenje, tj. učenje koje ima vibracijsku strukturu višeg, oslobađajućeg karaktera. Ono ne može da vam odgovara. Ono mora da izazove krah vas. Jer to je krah vas kao karme. Ako ono odgovara vama onda je to vaš novi zatvor i nova devijacija i “hasta la vista, baby” u prijevodu kao “zbogom” i to na afirmativan način.
Učenje treba da izazove “zemljotres od žlijezde do zvijezde”. Sve što u vama ostane to je temeljna struktura vas kao karme. Na kraju, učenje udara u tu temeljnu strukturu i ne može da vas se sviđa, odgovara “vašem srcu”, izražava vas, bude iskričavo, itd. Ako je takvo ili je takvo postalo to je ukazivanje na vašu novu karmu, novo karmičko opterećenje, slijedeći život, kaos, ili “vežite se padamo”.

avatars-000315108724-vg19ut-t500x500Mi kao umna struktura, kao osobnost (u svojoj cjelini sa tijelom i životom) smo sam temelj karme i sama karma. Unijeti učenje u to znači unijeti nešto što ne pripada tu, što ne potječe od toga, što ulazi u nas izvana i mijenja nas, tj. razrješava to što smo mi kao karma. Ono mora dotaknuti svaki dio nas  te u skladu sa njim mi moramo da se mijenjamo sve na što to učenje ukazuje. Učenje je ono što oslobađa od karme, oslobađa nas vezivnih faktora (guna) razine na kojoj se nalazimo, oslobađa nas vezanosti ili identifikacije sa tri faktora tj. sa ja jesam, ja činim, i ja sam to (učinjeno, manifestirano, tijelo, um, osoba, itd.). U mističnim školama reći će se da se mi moramo sjediniti sa Najvišom Sviješću, Bogom, Brahmanom te se na taj način oslobađamo vječnog kruženja u inkarnacijama. Sada, tu ima dosta istine, ali ne i kompletna istina. Što i nije ni cilj da se da. Razne škole a time i razna učenja unutar tih škola govore svaka svoju priču, daju različite naglaske na različite aspekte učenja, itd. Kao što sam rekao svaka od njih odgovara u nekom dijelu našoj donesenoj karmi ali ujedno i nosi više dijelove u sebi koji ne odgovaraju našim sviđanjima ili našoj karmi. Onoliko koliko je učenje primijenjeno u nama toliko smo slobodni od prijašnje karme, tj. slobodni smo od prijašnjih izraza nas kao karme. U skladu sa tim dobivamo suptilnije izraze karme sve dok se svijest ne oslobodi svoje manifestacije, tj. ne prepozna svoju prirodu kao Najvišu Svijest, kao Boga, kao Božansko, kao Brahmu, itd. Uvaženo je mišljenje da poslije toga nema karme ili da poslije toga nema reinkarnacije. Pa, samo je uvaženo mišljenje i ništa više. U momentu kada to ostvarite znat ćete o čemu se radi. Znat ćete da li postoji karma, da li ćete se inkarnirati, šta znači spoznati se, koliko to djeluje na karmu, kako djeluje i zašto, na što u stvari djeluje, šta ste točno vi, univerzum, božansko, itd. Do tada imate samo koncepte u koje vjerujete ili ne vjerujete i to ste vi kao karma.

Uzmimo sada neku ideju učenja.
Recimo ideju ne identifikacije. Ideju o tome da vi niste to što vidite, što percipirate da jeste. Unutar te ideje ima nekoliko linija primjene te ideje. Recimo, možete sve vidjeti kao izražaj Najviše Svijesti ili Božanske Volje. Možete imati informaciju da vaša priroda nije uključena u manifestaciju, tj. puruša ili neuvjetovana svijest o sebi nije manifestacija prirode ili prakrti (shakti) te je promatrati bez uplitanja. Ili možete ovu ideju primijeniti tako da se svjedok manifestira kao svjedočenje bez vezanosti za ono što percipira, nekom vrstom, kako bi to rekli, božanske ravno dušnosti. Ili koristiti gjana princip “neti-neti” “nisam to-nisam ovo”. Ili kroz neku ideju karma yoge. Ili koristite guru mantru, itd.
U momentu kada ovo upotrijebite vi se odvajate od procesa manifestacije prostim ne poistovjećenjem, ne identificiranjem, odbacivanjem prirode manifestacije. U tom momentu vi niste poistovjećeni sa manifestiranim – procesom mišljenja, osjećanja, tijelom, umom, vezivnim faktorima (gunama), osjećajem “ja sam to ili ja činim”, procesom u sebi ili životnim događajem – i u tom momentu mi kažemo da ste vi slobodni od utjecaja karme. Ali SAMO U TOM DIJELU ili trenutku dok to radite. Već u sljedećem možete biti identificirani i pod jačim karmičkim utjecajem nego prije toga (i najčešće ćete biti) sve dok vaš impuls svijesti zajedno sa umom ne usvoji ovu ideju do kraja, tj. dok ona ne postane vi baš kao što je to karma kao vi.
No, u momentu upotrebe vi upisujete, utiskujete to što ste upotrijebili u percepciju i izvorište te percepcije, tj. ono što je nesvjesno u vama, vaš dublji dio vas. Svakim činom upotrebe te ne identifikacije vi sve dublje “zapisujete” to i time to sve više djeluje na vas same. I ovdje postoji nekoliko različitih dubina primjene ovog, različitih pojašnjenje ovog, ali sada nam ni vrijeme, ni prostor, a ni individualni faktor ne dopušta da idemo dublje u ovo. To će vas vaš Majstor naučiti, barem bi trebao ako zna. Naravno, time i štitim učenje.

Ovo možemo shvatiti i kao neku vrstu lijeka ili tablete koju popijete kada imate bolove. Ona prekida krug informacija unutar vas u vašem živčanom sustavu te time i vezanost ili vezivanje za bol koji osjećate. Vi na umjetan način (kemijski) neutralizirate reakcije na bol koje će pojačati samu bol, vaše vezivanje za bolest ili bol, itd. Na isti način, skoro pa isti i princip, djeluju i ideje kroz koje ukidate vezivanje za karmu kao sebe, manifestaciju i lagano oslobađanje od iste – tj. verzije sebe koja ste vi kao karma. Na neki način učenje je liječenje.

Sve dok ste vezani za izraz sebe – čak i kada kao primjenjujete učenje – vi ste ta karma kao izraz sebe. Nema promjene već se oktava manifestacije vas – ima nekoliko oktava (oktava bića, oktava duše, oktava uma, oktava tijela i života, itd.) – manifestira sa primjesama koje ćete dobiti ili u sebe ugraditi. Takva će vam biti slijedeća manifestacija, slijedeći karmički izraz kao vi, itd.
Ako se ovo ugradi u strukturu tako gdje treba tada će to da mijenja izraz karme kao vi pod uvjetom, kako sam naznačio, da se to ugradi u vas kao temelj te karme koju “imate”. To je promjena, to je transformacija. To je ideja Kreiranja o kojoj govorim ili koju sam nedavno spomenuo.
U slučaju transcendencije vi se pod djelovanjem ideja učenja odvajate i prepoznajte šta je to što ste vi, tj. probudite se, prosvijetlite se, ili šta već. Ali karma neće biti uništenja no biti će prekinuto stvaranje nove karme (barem u nekim glavnim crtama). Vi ćete biti u pasivnom stanju svijesti – nevezani, puruša, osjećaj da ste jedno sa Najvišom Sviješću – i time će se djelovanje vezivnih faktora ili guna smanjiti, čak i u nekim slučajevima (recimo sjedite na Himalajima ili nekom brdu iznad kuće i više izvana nemate nikakve reakcije, niste dodirnuti ničim. Ni smrću, ni rođenjem, ni životom, ni procesima života, itd.) nestati. No, čim se izrazite iz tog stanja svijesti eto i karme. Jer se ne možete izraziti bez karme koja vi jeste.
Sada, postoji i drugačiji izraz ovoga sa transcendencijom. Možete na osnovu znanja o sebi početi mijenjati izraz sebe, što je drugim riječima transformacija (ideja Novog Čovjeka, Božanskog u životu, buđenje Boga unutar vas, itd.) te time mijenjati sebe u skladu sa znanjem o sebi. To je malo teži put o puta transcendencije u kojem pasivno promatrate bez učešća u bilo čemu a time i učešća u “skupljanju” ili “izražavanju” karme.
Ako recimo, imate radnu ideju o istinskom ja, a ne znate šta to znači, kao što većina koja to radi i ne zna, eto nove karme. Narušit ćete niz kozmičkih zakona koji će vas opaliti po nosu. Ali ako znate, ili imate ispravne instrukcije o tom istinskom ja, svjesnom ja, i slično, i primijenite te instrukcije ulazite u ovaj proces transcendencije i transformacije u isto vrijeme. Stvarate Novo Ja, Novog Čovjeka, Bog se u vama budi, probuđeni ste u životu i iz toga djelujete, itd.
Tu ima još jedna suptilna i veoma opasna zamka. Samo ta ideja probuđenja ili prosvjetljenja. Time što ste doživjeli, da tako kažem, iskustvom prosvjetljenja ili probuđenja ne znači da ste se izvukli. Vi morate postati do kraja, u svim svojim izrazima, probuđeni. To što vi znate, ili ste čuli pa tako “znate”, da ste vi svijest nedodirnuta bilo čim, božanska priroda, puruša, ili današnje “ja jesam” ne znači ništa. Dapače, najčešće to znači devijaciju i vas i tog učenja. Možete dobiti i tantričku tehniku o sjedinjenju vas i najviše svijesti i ponovo ćemo doći do onog “hasta la vista” ili po bosanski “astal da blista” efekta.
Sve dok to što ste shvatili, primili kao ideju, ostvarili, postali, probudili ste ne postane VI u SVOM IZRAŽAJU i SVOJOJ PRIRODI ništa od bježanja od karme, od reinkarnacije.
Oni koji se sjećaju reinkarnacija u nekim bljeskovima mogu da vide da su nekad imali veoma duhovna, plodno duhovan život, pa opet su tu. Zašto? Kako se to desilo ako je bio plodan duhovan život? Kako ste sada to što ste sada, ako ste skoro pa bili prosvijetljeni, ili čak i prosvijetljeni u nekom od prošlih života?
Prosto tako što verzija duhovnosti koja vam se daje ne služi tome da se vi oslobodite već da se vi vežete za put ka oslobođenju. Ovo kažem poprilično nonšalantno. “Put ka oslobođenju” može biti i novi zatvor, propast, uništenje, devijacija, itd.
To je ono što vam oni istinski probuđeni neće nikad reći, ili će reći samo pojedincima koji su na pragu probuđenja, ili samo odabranim učenicima koji će to razumjeti.

Učenje je vibracija a ideje samo konkretiziraju tu vibraciju na način da je mi možemo percipirati kao oblik i formu. Karma je vibracija koja ima svoj oblik i formu u izražaju – grubu i suptilnu formu. Kada unosite učenje vi unosite vibraciju učenja u sebe i ta vibracija mora da djeluje na sam temelj vibracije koja ste vi sada, kao karma, kao suptilna i gruba forma i oblik. Vi morate doći do razine kada uz pomoć “štake” učenja mijenjate cijelu svoju vibraciju u skladu sa onim što učenje ukazuje, jer učenje nije cilj. Kada to na što ono ukazuje postane vaša vibracija vi ste slobodni od svih ostalih vibracija i to je Oslobođenje. Ali u zabludi ste da manifestacije više nema. Apsolut nije toliko glup kao pojedini lažni gurui i “majstori”. To je kao da ste dobili nešto veoma suptilno, recimo zlato i onda ga prestali koristiti. Dapače, ima da ga koristite gdje god mislite da treba kako bi ste poboljšali kvalitetu nečega, karakter nečega. Zamislite koje bi to bilo uništenje svega kada Apsolut ne bi koristio to što ste probudilo? Kažem “to” jer to nije vi kao karma, ali to je neka druga priča. Zamislite nekog zanatliju koji je stotinama godina pokušavao dobiti neku suptilnu supstancu i onda kada ju je dobio zaključao je u neku kutijicu i odbio da je koristi za dalje. Nemoguće, jel tako? Mislite li da je Bog ili to što nazivate bogom glupo kao taj zanatlija?
Netko vas je prevario a vi ste nasjeli na to. Probuđena bića se itekako koriste u drugačijim izrazima unutar ovog univerzuma. Na kraju krajeva to niste vi. Jer vi probuđenjem treba da umrete, nestanete, ta vibracija prestaje da postoji. Onaj koji je spoznao sebe zna da je on Apsolut u svojoj prirodi i time svaki izraz drugačiji od Apsoluta ne može da postoji. Njegova Volja je vi, On je vi i On, kao najviša Vibracija odlučuje šta će On da uradi sa samim sobom. Ako ovo shvaćate onda sve ovo što sam napisao možete shvatiti. Ako ne, onda još nije vrijeme.

Da napišem ovako dugačak tekst bio sam ponukan jednim prijevodom teksta jedne tantričke škole koji su mi poslali. Tekst je divan, prijevod je divan. Ali taj tekst ne objašnjava ništa osim puke filozofije i to poprilično jednostavne i početničke filozofije u toj školi. Znam jer sam u toj školi bio nekoliko godina, a još se i danas vodim kao njen  punopravni “član”. Tantrička filozofija je veoma velika zamka za mnoge. Ako nemate točno tumačenje te filozofije, a većina nema čak i u toj školi, nećete s njom daleko stići. Meni je jasno zašto su ljudi vezani tom filozofijom. Predivna je, osjećate da tu nešto ima, osjećate da je autentična u današnjem dobu devijacije tantričkog učenja. I to je sve. Tehnike koje se dobivaju u toj školi rade svoj posao, ali znam puno njih koji ništa na sebi nisu odradili iako su učenici u toj školi već nekoliko desetljeća. Jer ne razumiju filozofiju samo je kao papige ponavljaju. Zašto? Kako ta filozofija nije omogućila njihovo oslobođenje iako govori da je to moguće, da je to ono što će se desiti samo ako pratite to što je rečeno?
Jednostavno, jer to što vam se daje kao tehnike ne djeluje do kraja niti ima za cilj da djeluje do kraja, niti pojašnjava dublje strukturu ni karme niti bilo čega drugog. To je vanjski izraz te škole. U toj školi postoji nekoliko unutarnjih izraza učenja koje skoro pa ne nalikuju tome što se u javnosti daje. No, čak i to što se daje javno može da mijenja čovjeka ali najčešće ne mijenja. Fale neki dijelovi koji nisu dati. Osobno, nisam sreo precizniju tantričku filozofiju i učenje od tog učenja u toj školi. Ali sam na početku već vidio niz grešaka, niz zavrtaja učenja koje ne vode nigdje jer nema strukture koja je potrebna kako bi se to upotrijebilo na dubljem nivou (zahvaljujući prijašnjim inicijacijama i učenjima u kojima sam bio). No, kada bih rekao da ta škola i učenje nema tu dublju strukturu lagao bih. Ima, ali samo za pojedince. Najčešće to niste vi. To je kao i religija. Ona je na neki način nova religija u javnosti. Većina religiju koristi samo na površini, nekolicina dublje, a jako mali broj ljudi je razumije i primjenjuje tamo gdje treba da se primjeni. Recimo, to je neki vid ezoteričnog aspekta religije. Religija u javnosti samo odražava taj dio i to jako slabo. Ona skoro da i nema isto tumačenje kakvo ima u svom ezoteričnom karakteru. Tako je i sa tom tantričkom školom.
No ta škola i učenje, osobno, meni je dala dodatni šok pomoću kojeg sam mogao dublje razumjeti sam Rad, evoluciju, ali i tehnike te škole. Meni je došla u pravo vrijeme dajući oblik transcendencije unutar transformacijskog puta na kojem sam bio. Upotpunila me je. Zato je moja zahvalnost toj školi i učenju i tom Majstoru neizmjerna. I uvijek ću je podržati čak i kada to što govore se ne slaže sa onim što sam spoznao jer vidim koji je cilj toga. Kao što ću podržati i bukvalnu religiju, bilo koju religiju, bilo koji duhovni put. Ne zato što je ono u skladu sa mnom ili nije u skladu sa mnom, već što znam zbog čega je takvo. I time moram ga podržati. Ono priprema čovjeka čak i kroz devijaciju.
Zato sam rekao da je mnogo stvari kontradiktorno unutar ezoteričnih učenja sve dok se svijest nije razvila kako bi spojila tu kontradikciju.

Primijetiti učenje do kraja, ako želite da se stvarno oslobodite, to je cilj. Na kraju, ni učenje kao struktura nije bitno, već vibraciju koje ono nosi. A to znači da vi kao takav izraz karme više ne možete postojati. Učenje je velika ljubav nečeg iznad nas koje se daje upravo zbog ljubavi prema biću, kozmosu, Bogu. I ta ljubav u sebi nosi vibraciju Božanskog, Boga, Istinskog. Svijest kao bivanje i a ljubav kao izražaj. Dobiti učenje to je MILOST. Velika MILOST. Koje god da je učenje, koja god da je religija, koja god da je škola. A pod tim mislim na autentične škole i učenja. Ako ste u njima dobili ste milost. Šta ćete napraviti, na vama je. I želim vam neizmjernu sreću i milost da uspijete u tome. Znam koliko je teško, ali se isplati.