three-gunasDa postavimo ono što nazivamo Svjedokom ili Promatračem na pravo mjesto. Obično se tumači da je promatrač ili svjedok pasivan proces u kojeg se ulazi prostim odbacivanjem identifikacije, ili poistovjećenja ili vezanosti za ono što se nalazi ispred vas kao tijelo-uma ili ispred vas kao onog koji vidi, percipira bilo koji proces u tijelo-um aspektu ili aspektu um-tijelo (riječ je o ulasku utisaka iz svijeta: tijelo-um; ili o izlasku unutarnjih procesa kao asocijacija ili utisaka iz vas: um-tijelo). Morate naučiti tu razliku. Vanjsko-unutarnje ili tijelo-um proces je vezujući proces na vanjsku realnost, tj. okolinu, druge, društvo, svijet, fizičku realnost. Bitno je znati da niste dužni dati odgovor koji se od vas očekuje, niste dužni reagirati, niste dužni prihvatiti impulse izvana osim i ukoliko ne vidite i ZNATE zašto trebate odgovoriti; želite odgovoriti; primorani ste odgovoriti; igrate igru. U procesu unutarnje vanjsko ili um-tijelo vi šaljete iz sebe uz pomoć asocijacija, reakcija, mišljenja, stavova, uvjerenja, itd., ono što mislite da jeste; ono što mislite da znate; ono što jeste; ono što znate; ono što želite stvoriti, manifestirati, izraziti ali morate znati da je prvi dio neznanje o sebi a drugi dio je znanje šta ste i tko ste. Prvi dio nije gospodarenje sebe već se temelji na neznanju o sebi – neznanje o sebi znači da mislite da ste misli, emocije, procesi, reakcije, želje, strasti, nagoni, potrebe, itd. Kako bi neznanje postalo znanje, tj. nesvjesnost postala svjesnost potrebno je ZNATI šta ste to vi, tko ste to vi, šta je život koji osjećate, šta je osjećaj postojanja, itd. U tom znanju vi znate da čak ni unutarnje nije vaše, iako je ono bliže vama ali je pod utjecajem zaostalih procesa, uvjerenja, programa koji su ugrađeni u vas i započinje proces mijenjanja, ne znam kako bi to precizno nazvao, recimo toka. U prvom toku na vas djeluje vanjsko i time sama osobnost ili vi je kreirana vanjskim podražajem. No, dublje, vanjski podražaj nije oslobođen impulsa duše, tj. duša stvara okruženje koje će djelovati na njen um i tijelo u skladu sa dubokim utiscima u duši te time mi se nalazimo u okruženju koji odgovara, koji će programirati tijelo i um u skladu sa tim impulsima, dubokim utiscima unutar duše.

Saznanje da i unutarnje nije vaše, tj. da je kreirani impuls, programirani impuls u skladu sa tijelom i umom (bios) ili u skladu sa um-tijelo, postepeno preokrećete proces, tok, i svjesno znate (moram pisati ovako “svjesno znate” jer za nesvjesnog čovjeka znanje nije svjesno dok je u realnosti znanje uvijek svjesno) da su to vaši osobni procesi koji vas iznutra, kroz sliku o sebi (personu) ili suprotnu stranu te slike (sjenku) vezuju, identificiraju, poistovjećuju. Znati da vi niste vanjsko unutarnji um, kao i to da niste ni unutarnje vanjski um je ZNATI i početi stvarati sebe, kristalizirati sebe, kristalizirati dušu ovog tijela i života.

Ovo je bilo bitno zarad daljnjeg teksta o promatraču.

Promatrač je svijest odvojena od procesa koja pasivno sagledava, percipira procese bez vezivanja ili identifikacije sa njima. On umna sposobnost koju svi imaju bez obzira da li rade na sebi ili ne. Taj proces promatranja sebe, tj. jedan um promatra drugi um, ili tijelo ili svijet uvijek radimo. No, taj nivo promatrača vezan je za sliku o sebi, personu, te kroz to promatranje mi određujemo kakvi treba da budemo, kako želimo da se predstavimo, popravimo svoju projekciju i sliku u društvu oko nas. U ovom slučaju taj promatrač biva dubljeg nivoa, tj. veće inteligencije i on promatra sve u sebi i oko sebe ne s ciljem popravka svoje slike o sebi ili slike nas u svijetu, već s ciljem odbacivanja istih tih slika, projekcija, vezivnih faktora, mehaničnosti, nesvjesnosti, itd. Kada se umnom promatraču priključi emocija to postaje svjesnost. Svjesnost proširuje promatrača i na umnu, intelektualnu razinu, i na emotivnu razinu. Kroz ovaj proces čovjek saznaje da emocija nije vitalna kretnja jer vital i dalje priča svoju priču – igru polariteta, pozitivnih i negativnih emocija – dok ste vi emotivno svjesni cijele te igre unutar vas. To su prvi uvidi da vi niste niti tijelo, niti mehanički um, niti vitalna emocija (prana), niti instinkt, niti seksualnost, itd. Spoznajete da ste vi, pravo vi, samo onda kada ste svjesni na ovaj način. Saznajete, još uvijek ne spoznajete, da ste odvojeni, da niste to što ste mislili da jeste, da se vi pojavljujete tek kada ODBACUJETE, negirate poistovjećenje (negacija) jer ne možete vidjeti, stvoriti, doživjeti, manifestirati promatrača ili svjedoka sve dok ste poistovjećeni sa procesima, reakcijama, mislila, emocijama, itd., koji su nastali kao produkt manipulacije, programiranja, vezanosti, identifikacije sa tijelom i umom te osobom i osobnošću (persona, sjenka, tijelo, itd.).
Taj Rad se naziva Negacijski Rad. Odbacivanje identifikacije, negiranje poistovjećenja, izgradanja i kristalizacija promatrača (svijesti, duše), deidentifikacija, borba za sebe, shakta sadhana u tantri, vraćanje sebi i svojoj pravoj prirodi svjedočenja. Promatrač na tom nivou je pasivan, svjedok je pasivan, ali se u to ulazi aktivnim odbacivanjem. Nemojte pomiješati ovo “pasivan” i “aktivan”. Pasivno može biti aktivno, kao što aktivno može biti pasivno. Kao što pasivan polaritet, ženski polaritet, može biti aktivan, djelujući, osvajački tako i aktivni polaritet, muški polaritet može biti pasivan, itd. Postoji niz kombinacija. Osjećate sebe samo kada ste pasivni, prijemčivi, svjesni da niste to što percipirate (svim čulima izvana i iznutra; vanjski i unutarnji um). To je prvi nivo promatrača, prvi nivo svjedoka i svjedočenja. To je negacijski Rad, razne Gjane, Advaite, rad na svjesnosti, itd. Cilj toga nije bježanje već spoznaja sebe, spoznaja da ste vi svjedok te odbacivanje vezanosti ili poistovjećenja sa igrom prirode, tj. energije – misle, emocija, tijela, procesa, nesvjesne shakti ili prakrti. Mogao bih reći da je to neti-neti praksa, tj. svjesno odbacivanje kroz “nisam to – nisam ovo (to)” dok ne ostane čisto svjedočenje koje se ne može odbaciti, ili razdvajanje puruše od prakrti, svijesti od manifestacije ili energije. Sebe ne možete vidjeti, ne možete osvijestiti, ne možete percipirati već ste vi to što vidi, što osvještava, što percipira slobodno od toga što vidi, što osvještava, što percipira. To je ujedno odgovor na one koji brkaju “sebe” u ideji “upoznaj sebe” jer se u toj ideji ne misli na ovo Sebe koje sam sada pojasnio, već na sebi kao čovjeka, osobu, osobnost, život, tijelo, um, itd.

I to je najčešća praksa unutar duhovnosti. Čak i ona koja ne sliči na odbacivanje vodi ovome. Bilo koje učenje vodi ovome. Bilo to tzv. afirmacijsko učenje ili negacijsko učenje. Vodilo ono kroz ideju Boga, Najviše Svijesti – On ili To je sve, sve je jedno, sve je Bog ili Najviša Svijest ili Najviša Inteligencija – kao afirmaciju ili kroz negaciju – ništa nije Bog, sve je iluzija, sve je san, Bog je ono što ostane kada se odbaci sve što on nije. I tu se vode ratovi na duhovnoj sceni. Kažem sceni jer to danas liči na jednu veliku kazališnu predstavu. To je kao rat između proizvođača čiji je proizvod bolji. Ili da li je bolji auto dizel ili benzinac. Auto je auto te je sasvim svejedno koji je bolji jer oba služe prijevozu. No, kao što znamo auto nije samo auto već je i prestiž, dokazivanje vrijednosti, značaja, itd., te je takva i duhovnost danas. Nitko da shvati da nije bitno kakav je izraz učenja već je bitno da te to učenje (do)VOZI do cilja.
Kroz ovo možete shvatiti zašto sam rekao da pasivno može biti pasivno-pasivno i pasivno-aktivno. Drugačije rečeno, skoro sva učenja pripadaju (potiču iz istog) istom učenju, istom centru, istom cilju, istom načinu. Šifrirano rečeno sve pripada Jednom i sve je manifestacija Jednog (nemojte ovo shvatit, za sada, nikako drugačije osim kako sam napisao). Otuda, spoznaja sebe može biti Nitko, Ništa, Praznina, samo Svijest, samo Bog ili možete biti Sve, Punoća, Jedno, i Bog i manifestacija, i Svijest i energija. To je sve jedno te isto. Rijetko se dešava da pojedinac spozna sebe u obje krajnosti. To je znak da nije riječ o uobičajenoj spoznaji, tj. uobičajenoj duši na ovoj ravni. Ali ona još uvijek pripada Negacijskoj Sili generalno.
To je ujedno i Promatrač ili Svjedok kroz Negacijsko, bilo to, ponovo ponavljam, negacijsko-negacijsko ili negacijsko-afirmacijsko. Oni koji me prate duže vremena sada mogu prepoznati Sile. Ovo je Tamah-Tamah, Tamah-Rajah, Tamah-Sattva (ne u uobičajenom tumačenju guna) proces spoznaje izražen Silama. Ovdje Sile ne znače ono što znače u manifestaciji, nemaju takva značenja (primjera radi, tamah nije samo otpor, rajah nije samo akcija u skladu sa trima silama ili gunama stvaranja, djelovanja, manifestacije. Mora se napraviti razlika u ovom slučaju.)
Ako ste ovo shvatili, vi koji me čitate ili radite sa mnom duže vremena, shvaćate da ono što govorim da o gunama ne možete pričati kroz statične primjere, jer one stalno mijenjaju mjesta, one na svakoj razini drugačije djeluju, imaju niz značenja, funkcija u skladu sa različitim razinama manifestacije, u skladu sa dva procesa manifestacije (od Apsoluta ka dole i odozdo ka Apsolutu, sainchara i pratisainchara, te u Njegovoj krajnjoj igri za nas, istovremenosti sainchare i pratisainchare, za one koji su došli do tog nivoa), itd. Ovo je inteligentan univerzum. Mi percipiramo samo dio u kojem se nalazimo i koji odgovara Sili koja stvara čovječanstvo, planetarne sisteme, sunce, itd.
Kada čovjek postigne ovo, pasivnu spoznaju, negacijsku spoznaju sebe, on je slobodan čovjek, mukta, probuđen čovjek.
On je ostvario negacijsku silu i kroz nju je sebe ostvario. Ostaju mu još dvije sile, da to tako kažem, koje mora ostvariti ili sebe ostvariti kroz njih. Najčešće oni koji su to ostvarili, tj. oslobodili se više se ne rađaju na ovoj planeti i planetarnom sistemu već na suncu (pod tim ne mislim na sunce koje mi percipiramo, ali to je već neka druga tema). No, u nekim slučajevima može doći do rađanja – ili nije odrađeno sve kako treba, tj. nije sam proces do kraja zadovoljen, ili je ostalo nešto što ga vezuje, ili ima zadatak da se manifestira zarad nekog cilja, itd. Postoje ljudi koji su probuđeni a da to ne znaju. Postoje oni koji su probuđeni ali se ne razotkrivaju jer im nije funkcija da uče druge, itd., da dalje ne pojašnjavam.

Drugi proces promatrača ili svjedoka je afirmacijski promatrač ili svjedok, da se tako izrazim. Tj. aktivni promatrač i svjedok, manifestacija promatrača i svjedoka, manifestacija prirode, u nekim učenjima ovo se naziva i spuštanje kundalini shakti s tim da treba reći da čovjek može da probudi sebe, tj. sebe kao kundalini shakti (božansku djelatnu moć) i uzdigne se ka Najvišem te na kraju istu tu kundalini ili probuđenog sebe mora spustiti nazad u ovo tijelo, um, život. To je početak afirmacijske manifestacije. On je odradio trijadu sile kojoj pripada i sada započinje trijadu druge sile, afirmacijske sile. Prva je bila negacijska sila koja ga je dovela do probuđenja. Nastavak Rada na sebi tj. otjelovljenja sebe ili božanskog je druga sila, afirmacijska sila te se on manifestira kroz trijadu (tri sile, gune) afirmacijskog karaktera ili afirmacijske sile. Recimo, od poznatih Gurua to je bio Aurobindo s naglaskom da je on sam išao ka sljedećem nivou, tj. trećoj sili kao temelju svoje manifestacije. Tj. ostvario je i negacijsku i afirmaciju stranu sila i započeo proces treće sile. Ovo je rečeno samo površno kao primjer.
Recimo, zarad pojašnjenja ovog mogu reći da na ovoj planeti postoje ljudi koji žive i rade kroz tu drugu silu. No, čovječanstvu ti ljudi nisu poznati. Mi čujemo za njih, znamo da postoje ali teško dolazimo do njih jer još uvijek čovjekom vlada negacijska sila koju on nije ostvario do kraja. Ovim ljudima vlada afirmacijska sila skroz drugog karaktera od afirmacijske sile koju čovječanstvo, duhovni ljudi, poznaju.

Promatrač na ovom nivou, kao i svjedok, su afirmacijski.
Sada moram na napustim sve ovo što sam pojašnjavao i orijentiram se samo na pojašnjenje promatrača i svjedoka kroz tri sile, nevezano za temeljnu silu duše, time prethodno pojašnjenje o negacijskoj sili i afirmacijskoj sili kao temeljnoj sili neke duše više nema veze sa ovim. Tko je shvatio, shvatio je.

Promatrač na negaciji je pasivan. Do njega dolazimo odbacivanjem, ili popularno nazvano, iako to rijetko tko radi od onih koji to “popularno zovu” jeste ODUČAVANJE. Odučiti se znači odbaciti sve što smo mislili da jesmo, sve što smo znali jer to sve što mislimo da jesmo i sve što mislimo da znamo pripada temelju osobnosti, sna, iluzije o postojanju, time to je lažno. To nije istina. Odučavanje se još naziva potraga za istinom. A pošto ne znamo istinu moramo se odučiti od laži, prepoznati laž, odbacivati je. Nekad to nazivamo snom, nekad iluzijom, nekad lažju, nekad programima ali sve je to jedno te isto.
Pravilnije bi bilo reći da radimo proces odučavanja ili odbacivanja zarad oslobođenja zarobljene svijesti ili svjedoka ili puruše. To je proces osvještavanja da mi nismo ništa od percipiranog te da je to sve igra djelatnih sila prirode. U to ulazi ideja da mi ne činimo, da čovjek ne može da djeluje, da se sve dešava, da je čovjek nitko i ništa, da je naša priroda Ništa, Praznina ili Punoća, Bog ili Najviša Svijest, itd. Sve to govori jedno te isto samo na različite načine, različita učenja, različite procese (negacijske ili afirmacijske pod djelovanjem temeljene sile (negativne, negacijske, tamaha) ili gune naše duše, manifestacije.
Kada je priroda spoznata ili kada smo spoznali šta smo i tko smo, šta je život, šta je Bog, šta je ja, itd., započinje drugi proces pod uvjetom da pripadamo ili želimo da Rad na sebi nastavimo dalje. No, ovo nije samo rezervirano za one koji su probuđeni, već je taj Rad moguće raditi i na osnovnu “vjere” (ovo je klizav teren), tj. na osnovu dosadašnjeg iskustvo-znanja da smo mi svjedočenje, svjedok, puruša i prije no što do kraja to spoznali. U tom procesu (iako ovo učenje nije često i jako rijetko se manifestira na planeti u tom obliku), čovjek odbacuje sve što je bio i stvara novog čovjeka. Kršćanstvo recimo govori o tome. Određena tantrička učenja govore o tome. No, to je već Ezoterijsko Kršćanstvo, Ezoterička Tantra, ili bilo koji naziv učenja koji odgovara ovom “ezoterično”, unutarnje učenje koje više nema veze sa ritualnima, tehnikama, mantrama ili onim što druga učenja koriste kao temelj svoje prakse, tj. sve se odvija u svijesti samog čovjeka.
U tom procesu svjedok koji je bio pasivan biva aktivan. Tj. (četvrti put šturo govori o tome, Aurobindo govori mnogo više o tome) svjedok se izražava umno i tjelesno. Otjelovljenje svjedoka, davanje novog tijela (uma) ovom tijelu temeljeno svjedokom. Svjedok (u ovom procesu, čisto da napomenem, svjedok se više ne osjeća kao svjedok u pasivnom procesu) se u ovom procesu prepoznaje kao Božanska Sila, Božanska Priroda, Božansko Biće i manifestira se od centra (sebe, Boga, Apsoluta na toj razini gdje ste ga spoznali, ako ste ga spoznali) ka novom životu, novom čovjeku, novoj osobnosti, novom egu ne egoizmu (mnoštvu malih egića ili “ja”). On stvara novo sebe u skladu sa svojom prirodom ili Božanskim životom, onim što nazivamo Božjom Voljom, postaje Sin Božji, Bog se budi u ovom tijelu i umu, itd. (sve su to simboli toga).
Moram naglasiti, osim ako nije slučaj da ste do kraja završili proces probuđenja ili oslobođenja, u ovom procesu miješa se sve i svašta, time proces negacijskog svjedoka ili pasivnog svjedoka nije prestao već se ISTOVREMENO RADI. Tj. vi radite DUPLI RAD. Zato sam rekao da je ovakvo učenje rijetko, jer inteligencija ili drugim riječima zrelost čovjeka u globalu nije na tom nivou.
Aktivni svjedok zna da je on svjedok, da je on priroda, da je on puruša, zna tko je on, šta je on, tko je Bog, tko je Apsolut, šta je Sila (osviještena Shakti, Djelatna sila Boga ili Prirode), te nju koristi ako mu je takva Karma ili koristi svjedoka kao manifestaciju te Sile s ciljem da svjedok obuhvati i tijelo i um i osobnost te se izrazi kroz to. Recimo, ideja kod Aurobinda o “psihičkom biću” ili duši koja treba biti dovedena kroz Srce (ne čakru, ne fizičko srce, ne ono što vi mislite da riječ “srce” znači; sentimentalnost, vitalne emocije, itd.) te izražavanje Psihičkog (psihičko su prave emocije, ili emocije Duše) van da obuhvati i iznese znanje Duše koja osjeća svoju jednost i jednakost sa Božanskim, sa Atmom ili Bićem sliči ili je gotovo identično ovome što pričam. To još nije Sila o kojoj ja govorim ali u nekim dodirnim točkama sliči tome. (Znanje o Sili javno ne mogu da dam, čak i jako malo ljudi u Radu spremno za to znanje.) Određeni dijelovi kod Aurobinda kada govori o Božanskoj Sili, o Nadumnoj Sili SLIČI ovom što je Sila u mom tumačenju. Primijetite riječ SLIČI. Nije isto ali ima dodirnih točaka.

Kada Svjedok ZNA sebe, ZNA da je on Božji Sin, Shiva, Puruša, Atma (božja iskra, praizvor, osnovni atom Boga, itd.) tada on započinje manifestaciju, život, stvaranje novog sebe, Novog Čovjeka po četvrtom putu, po Kršćanstvu, po ezoteričnoj Tantri. On zna šta na svim nivoima znači “Otac i ja smo jedno, ali je Otac veći nego ja”. On to Znanje može da primjeni na svim nivoima ili da uči kako da ga primijeni. Tu još odgovaraju i druge ideje smjernice: “Ocean u kapi”, “jedno sa Apsolutom”, “sve ovo je Brahman ili Najviša Svijest”, itd. Opet moram naglasiti da i one reflektiraju osnovnu temeljnu silu neke duše te time ne moraju imati isto značenje na drugoj temeljnoj sili kada je Duša preuzme da se ostvari kroz nju.

tantra01Svjedočenje u tom trenutku više nije samo pasivno već je i aktivno.
Tu Rad postaje zanimljiv i u početku jako smiješan, barem onom koji ga je prošao. Jer u jednom trenutku više ne znate da li ste pasivni ili aktivni, da li da odbacite ili da stvorite, da li da pustite osobnosti da reagira ili ne reagira, itd. Upravo, kroz taj Rad, to što je jako smiješno i zanimljivo u isto vrijeme, vrši se specifična kristalizacija Duše. Recimo to je istovremenost Praznine i Punoće, Ničeg i Svega, sagune i nirgune, itd.
To je kao da ste shvatili da niste prosjak već ste kralj ali još uvijek niste dobili prijestolje. Ne znate da li da prosjački živite život kralja ili da li da kraljevski živite život prosjaka. Tu se učite SLOBODI IZBORA. Iako se učenje o slobodi izbora prisutno na svim nivoima ovdje postaje dominantno kao izraz Slobodne Volje (time da počinjete stvarno razumjeti šta je to slobodna volja, i to ne znači da je imate u njenom stvarnom potencijalu). Učite kako da izaberete. Da li ćete reagirati ili biti akcija. Da li ćete ne-činiti ili ćete činiti. Ako ne činite kako ćete ne-činiti a ako činite kako ćete činiti, itd. Kao što rekoh jako zanimljivo ali i bolno u isto vrijeme. Ovdje, na tom nivou aktivnog svjedočenja, većina učenja za vas više ne vrijede. Tj. ona su pogrešna za vas. Odbacujete pripadnost svim učenjima i odbacujete još mnogo štošta što ne smijem napisati jer je previše opasno za dušu koja bi to htjela a nije na tom nivou.  Na ovom nivou možete dobiti razne sposobnosti, vi ih nazivate moći, ali to su sposobnosti. Nekad se te sposobnosti, u Kršćanstvu, nazivaju Darovima Duha. Djeda Mraz postaje stvaran i donosi vam poklone, da se našalim sa ovim (iako ovo, na neki način, nije šala: Ho, Ho, Ho). Ljudima su data znanja ovog nivoa kroz mitologiju, bajke, narodne priče, simboliku svetih spisa, itd., ali nije jasno naznačeno šta je to, jer to morate sami prepoznati ili dobiti od nekoga tko vas je prepoznao da pripadate toj liniji.
Da se razumijemo, ovdje se zezate sa zen majstorima, tantričkim učiteljima, raznim drugim učiteljima tko zna kojih linija. Ovdje vam sva ta učenja bivaju smiješna, bivaju kao dobra bajka pred spavanje, iako ste nekad pripadali tim bajkama. Vaš osmijeh nije arogantan i podcjenjivački. Ali se više ne miješate u ta učenja i počinjete kroz njih dobivati neke “poruke” koje ni oni koji vam ih prenose ne razumiju, ne vide da prenose, itd., tj. na taj način se štiti to više učenje. Odete u crkvu i uživate u propovjedi jer znate da govori o vama. Odete u hramove i uživate u ponudi jer je namijenjena vama. Odete na hatha yoga sat ili radionicu i prosvijetlite i instruktora i učesnike tako da oni ne znaju da ste to vi napravili, dajete kundalini shaktipat kroz zezanciju na kavi, itd. Na kraju, morate imati malo duhovitosti jer je to lijek. Jer vi ste propovijed, vi ste ponuda Božanskom, vi ste Shaktipat, itd.

Kroz sve što aktivno stvarate kao izraz sebe koji obuhvaća sve moguće izraze vas uvijek pazite da pravilno razlučite, jer od toga zavisi daljnje čišćenje ili proces kristalizacije. Znate kada trebate biti pasivni, znate kada trebate biti aktivni. Znate kada negirate i znate kada kreirate, afirmirate. Ne zamarate se kreiranjem parkinga već kreiranjem izraza budnog ili probuđenog sebe. Upoznajete zamke koje vrebaju jer vas čine inteligentnijim, jer vam pomažu da se bolje izrazite, stvorite, afirmirate. Rad sa ljudima vam postaje zamoran jer je premali krug igre, ali ako ga radite, neka vam je sa srećom, trebat će vam. Ako odgajate djecu, pravite svoj čopor, najčešće se aktivno u to ne miješate već djelujete iz prikrajka pomažući im da steknu osobnost, ego, nesvjesnost ali ubacujete sjeme u njih koje će proklijati sada, u ovom životu, ili u nekom sljedećem. Napokon postajete dobar otac i majka koji kao naš Nebeski Manifestirani Otac podržava ali se ne miješa u odluke, korigira ali pazi da ga ne spazimo, uči bez podučavanja, itd.
Ne težite srodnim dušama jer to je pakao, ne težite da drugi znaju da im pomažete već to radite iz prikrajka unutar sebe, korigirate sve oko sebe ali iz prikrajka jer znate kako se to radi, itd.
Ali najvažnije od najvažnijeg dajete, otvoreni ste, volite, smijete i možete, učite kako se izraziti na drugačiji način, stječete nove sposobnosti, nova znanja, i ono važnije od važnijeg od najvažnijeg jeste živite (za) Njega ili Nju ili Onoga ili kako god to želite nazvati, sasvim je božanski ravnodušno. Zašto?
Pa Otac je budan u vama, a vi ste isti svom Ocu iako je on veći nego vi. Najviša Svijest je jedno sa vama i vi ste istovjetni Njoj iako je Ona veća nego vi. Da ne nastavljam dalje. Shvatili ste.

No, tada učite nešto novo, novi način izražaja. Učite da gospodarite, nemam bolji izraz, dvjema gunama, silama kao jednom silom i to sada trećom silom. Promatrač ili Svjedok postaje svjedok i promatrač treće sile.
Reći nešto o tome bilo bi ludilo od moje strane. A ja volim ludilo, zar ne?

Mogu reći neke djeliće toga.
Koristite promatrača ili svjedoka U ISTO vrijeme kao pasivno stanje i aktivno stanje i to kao objedinjujuće stanje. Vi ste ono što objedinjuje oba svjedoka, oba polariteta istovremeno. Sve osjećate u sebi kao sebe ili u Bogu kao Boga zavisi od ostataka vašeg uma i tradicije koja vas je obučavala. U isto vrijeme ste i pozitivni i negativni, pasivni i afirmativni, volite i oštri ste, moćni ste i nemoćni, nesvjesni i svjesni, mehanički i ne-mehanični, itd. Postajete pakao i raj za druge i svijet oko vas, postaje namrgođeni lik sa jedne strane i nasmijani lik sa druge, ili možete izjaviti da ste vi “četverostruki bog”, a možete kao Aurobindo sve to izraziti dualno, ili možda na oba načina istovremeno. Vi ste sam Apsolut manifestiran kao to tijelo, taj um, ta duša, to biće a i niste, tj. samo sprovodite Apsolut kroz ovo tijelo, ovaj um, ovu dušu, ovo biće. (Ho, ho, ho).
Rekoh prije neki dan da ljudi ne znaju zašto se Djeda Mraz smije tri puta sa “Ho, ho, ho” i da ako to ne znate siromašni ste.
Želite li da vam ovo ispričam kroz priču o Djeda Mrazu, simbolici jelke, kuglicama, zvijezdi na vrhu, spuštanju Djeda Mraza kroz dimnjak, kolaču i čaši mlijeka???

Problem ovog nivoa, ako mogu da vam uopće govorim o ovim nivoima, jeste, osim ako niste do kraja ovladali ovim nivoom, što više nećete znati šta da radite. Da li da manifestirate strahovitu Božansku Silu na mjesto gdje se nalazite jer znate šta to znači i nije nimalo ugodno gledati kada ona uništava ili da pustite do đavola sve i idete svojim poslom. Da li da afirmirate čovjeka ispred sebe kada vam priča kako želi da radi na sebi, kako želi postati budan ili da ga pustite da spava i sanja san o budnosti. Da li da potrošite vrijeme na liječenje nekih gluposti kod sebe ili pustite ovo tijelo njegovoj sudbini kao recimo Nisargadatta, Ramana, i slični. Da li da probudite svoj psa ili da ga pustite da bude pas. Da li da napišete odgovor nekom ili da ga pustite da traži dalje. Da li da se manifestirate u svoj slavi Božanskog ili da ostanete prosjak koji živi kao kralj ili kralj koji živi kao prosjak – oženi se, ima djecu, glumi muža, glumi oca, glumi gurua.
Znam samo da čovjek, ako sto može nazvati čovjekom u tom obliku, nastavlja da uči, uči, uči, radi, radi, radi. Ovaj put ne samo zbog sebe, već zbog Njegove Slave jer napokon on je rođen u svijetu, čovjeku (ne bih da mu dajem imena).

Kada učite svjedočenje ovog nivoa, biti ćete jako zbunjeni. Sve će otići u klinac. (Da napomenem, čak i na ovom nivou promatranje je promatranje, svjedočenje je svjedočenje, i sam početni i srednji i najviši Rad, da tako kažem, radi se slično kao na početku, ali postoji velika razlika u načinu tog Rada.) I svrha svjedočenja kao pasivnog stanja i svrha svjedočenja kao aktivnog stanja – odvajanje i afirmiranje, negacija i afirmacija, itd. – i sav smisao koji ste nekad imali. Više vam nije stalo da budete budan, probuđen, ne bojite se nesvjesnosti, mehaničnosti, dapače uživate još neko vrijeme u tome iako drugima nećete izgledati kao nesvjesni i mehanični, ali ćete vi znati šta je to i kada ste takvi. Tada ćete morati stvarati motive, stvarati ciljeve, aktivno djelovati da bi se nešto desilo što se kod drugih dešava automatsko, mehanički, itd. No, primijetio sam da oni na tom nivou preuzimaju Božansko ili Božju Volju i kroz to su motivirani, imaju ciljeve, djeluju, kreiraju, razaraju, održavaju, itd., dok u isto vrijeme, duboko u sebi, nisu dodirnuti sa tim što rade.

Da sumiram.
Pasivni svjedok je vaša priroda, Puruša, Biće, Atma, Božanska Iskra, Praizvor. On nastaje aktivnim radom na sebi u kojem odvajate svjedočenje od svih procesa unutar i izvan vas te težite da to pasivno učinite aktivnim, tj. da svjedočenje obuhvati um, osobu, tijelo.
Aktivni svjedok je stvaranje novog sebe kroz obuhvaćanje na temelju znanja, iskustva, bivanja koje osjećate u tom trenutku. Aktivno izražava sebe kao Purušu, Prirodu, Božansko i stvara novog čovjek, novog sebe, budnog ili probuđenog sebe znajući svoje istinsko biće. U tom procesu on uči ujedno da bude pasivan i aktivan u isto vrijeme, mijenja temeljne gune u sebi i podređuje tri sile ili gune novonastalom stanju, tj. novonastaloj temeljnoj guni. Kako to uči na tom nivou u njemu se otvara slijedeći nivo.
(Treći nivo) Objedinjujuća svijest ili svjedok koja se izražava kao aktivni i pasivni puruša, svjedok. Puruša i Priroda, Shiva i Shakti, Isus i Marija, Sjeme i Energija, transcendencija i transformacija istovremeno. U tri aspekta Shive vi ste u isto vrijeme i Bhava i Bhaerava. U tri aspekta Shakti (Shivaniii ili Kaoshikii) vi ste istovremeno i Bhavanii i Bhearavii, vi ste krug oko yin i ynaga, vi ste Dao, vi ste, mogao bih reći, MahaSattva koja uređuje Mahatamah i maharajah (najsličnije tome), ili ste MahaShakti koja uređuje različite Shakti, ili ste (nemojte ovo shvatiti da ste vi bog, jer to nikad nećete biti) Bog koji se manifestira kao i Otac i Sin i Sveti Duh, itd.

Za čovjeka u Radu ovo se može reći bez epiteta koja sam dao. Pasivni svjedok, aktivni svjedok, razrješenje pasivnog i aktivnog svjedoka, tj. istovremenost oba, objektivna svijest. Ovo je Rad čovjeka 5, 6 i 7. Čovjek 5 pasivno stanje. Čovjek 6 aktivno stanje. Čovjek 7 objedinjujuće ili objektivno stanje u potpunosti. Ja Jesam, manifestacija Ja Jesam, objektivna svijest koja u isto vrijeme i Jeste i Nije; Jesam i Nisam, manifestiran i ne-manifestiran istovremeno. Samospoznaja, Realizacija, Oslobođenje. Spoznaja šta ste, manifestacija toga šta ste, oslobođenje od oba a ujedno i bivanje oba.

Ovo znanje dato je u fragmentima, još nije napisano na ovaj način, osim ako to nisam vidio tj. našao. Našao sam neke fragmente ovog ali jako šture i jako siromašne informacijama. Provlači se kroz tantričku filozofiju ali i kroz svete spise, no ne na jasan i direktan način. Sreo sam ili našao neke ljude koji su davali fragmentirane informacije o ovome ali nisam prepoznao da razumiju cjelinu, više je svatko odgovarao određenom dijelu temeljnih sila nego da je objedinio dvije ili tri sile u isto vrijeme.

Toliko, nadam se da će vam biti od pomoći.
Ovo je dato za one čiji Rad prelazi na viši nivo Rada na Sebi. Ovo nije početnički Rad i svaki eksperiment sa ovim, iako je teško da možete nešto izvući iz ovoga ako niste prešli osnovne etape Rada, opasan je, i nije preporučljivo da ga radite bez nečijeg Živog vodstva.
(UPOZORENJE: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.)