ronin-mariusz-szmerdtZapadni um ima jednu specifičnost a to je da sve prilazi takmičarski, pod pritiskom koji je u nas ubačen od drugih, još od djetinjstva, ne razumijevajući cijelu strukturu onog čemu želi da priđe, osvoji, zauzme, pretvori u svog slugu. On se ne razvija, ne proširuje, nema harmoniju u svojoj težnji ka napretku već tu težnju uzima kao moranje, kao zauzimanje terena ili posjeda koje je bitno za to kako će se on osjećati, kaka će model unutar sebe njegovati, tj. kakva će biti njegova slika o samom sebi ali i slika o svijetu i drugima s kojima je okružen. Na isti taj način on shvaća, predstavlja sebi ono što naziva duhovnošću, religijom, ezoteričnim. Drugim riječima, to ćemo nazvati NEZRELOST. On nije zreo u smislu zrelosti koja je potrebna za ulazak u podsvjesno, za ulazak u nad svjesno i podsvjesno i nad svjesno smatra teritorijem koji mora da osvoji kako bi bila zadovoljena njegova biološka predstava, bios, životna matrica, polaritet tj. nivo svijesti neandertalca. To kažem tako samo da ne bih rekao nivo životinje s tim naglaskom da je to za životinju prirodno i time nije loše, ona nema sukobe na tom nivou, dok je za čovjeka, koji je u razini između životinje i ljudskog (u gotovom obliku) pogubno, štetno i vodi razaranju. Kada bi lav znao da je loše ubiti antilopu tada bi u njemu nastali konflikti i sukobi koji bi ga uništili. Pošto lav to ne zna, a i ne interesira ga, on nema sukob time i nema posljedicu toga. Pošto nema posljedicu, jer on jeste lav, on nema ni uzrok, time ni karmu već odgovora onom što on jeste, njegovoj prirodi lava.

Kada naš um koji je u raskoraku sa svojom podsviješću ima tendencije koje narušavaju harmoničan izraz podsvijesti te tendencije utječu na rezultat svijesti i podsvijesti, uma i podsvijesti i čine neharmoničnost unutar životnog prostora, teritorija u kojem se nalazi. Teritorij u kojem se nalazi zajedno sa tijelom kao rezultatom umne svijesti i podsvijesti odgovara trenutačnom stanju, tj. sukobu svjesnog uma i podsvjesnog uma. U stvarnosti ne postoji podjela na svjesno i podsvjesno i to je jedna od prvih zamki. Postoji podjela na “želim da znam i vidim” i “ne želim da znam i vidim”. (Možete ubaciti i druge riječi, osjetim, doživim, suočim, osvijestim, prihvatim, odbacim, itd.).
U tom sukobu iskreniji je podsvjesni um, tj. ono što je biološki uvjetovano ili matricom oblikovano da živi na određen način, u skladu sa biološkim zakonima i pravilima okruženja, planete, čopora (kojeg nazivate društvom i socijalnim okruženjem). I to su prve tri čakre kao simboli te razine. Sigurnost, zadovoljstvo, dominacija. To je na neki način podsvijest ili biologija čovjeka. Sve u njemu i oko njega doživljava se, živi, izražava se, odražava ta tri sloja te jedne razine, tjelesno umne razine postojanja, izražavanja, bivanja, življenja, itd. Reći ćemo da čovjek na ovom stupnju ne prihvaća prirodu i njene zakonitosti te da se protiv nje bori sa svim mogućim sredstvima, tj. pokorava je, dominira njome, čini je sigurnom u domenu matrice sigurnosti koju on ima, ili slike o tome šta je sigurnost, dominacija i zadovoljstvo koja dominira današnjim čovjekom. Umjesto da se prilagodi i harmonično odražava prirodu ili da ju podigne na viši nivo, on joj se protivi, sukobljava se s njom, poražava je ili ima tendenciju da je porazi, uništi, podvrgne promjeni koja odražava njegovu sliku svijeta i koja je protivna prirodnoj evoluciji.
U Radu ćemo reći da je sva duhovnost, religija, ezoterično u stvari borba protiv Boga. Ali šta je to Bog? Slika i predstava duhovnosti, religije i ezoteričnom NIJE BOG, to je slika i predstava o tome. Biblija ne govori o Bogu. Bhagavad Gita ne govori o Bogu, Kuran ne govori o Bogu, bilo koji sistem razvoja ne govori o Bogu, moderna znanost ne govori o Bogu. SVI oni govore o SLICI BOGA, predstavi Boga, Stvarnosti, Realnosti, Najviše Svijesti, Brahme. Jer NITKO NE ZNA ŠTA JE ILI TKO JE BOG. NITI ĆE IKADA ZNATI. Bog je Nepoznato, On je Nespoznato, Ono je pozadina sve Realnosti o kojoj NIŠTA NE ZNAMO NITI MOŽEMO ZNATI, ali možemo BITI DIO NJE.
Opet, s druge strane, sve je Bog, svaka razina kao cjelina je Bog. Time bios ili priroda je Bog, Sunce kao središte planetarnog sistema je Bog, Zemlja kao temelj našeg postojanja je Bog, itd. I time, svim tim što sam rekao nisam narušio ništa jer svaki dio unutar cjeline je sama cjelina i time cjelina kao dio je cjelina, Bog. A Bog je cjelina i dio i dio kao cjelina i cjelina kao dio. Ako se borimo protiv prirode borimo se protiv Cjeline Boga. Ako se borimo protiv čovječanstva kao cjeline borimo se protiv Cjeline Boga. Ako se borimo protiv dijela nas borimo se protiv dijela koji je Cjelina Boga. Ako idealiziramo dio koji nam se sviđa idealiziramo dio u odnosu na Cjelinu dijela Boga ili dio Cjeline Boga. Time, ako ste inteligentni, shvaćate da je svaka borba u kojoj nešto nipodaštavamo ili uzdižemo borba protiv Boga. Ako težimo da se vratimo Izvorištu a te težnje ne dolaze iz Cjeline ili Izvorišta mi se borimo protiv Boga. Ako ne težimo da se vratimo Izvorištu a ta ne težnja dolazi iz motiva i ciljeva koji odbacuju cjelinu i idealizacije jedne razine i postavljanja te jedne razine na pijedestal mi se borimo protiv Boga.
Drugim, mističnijim riječima, čovjek je sila otpora. Niti je razrješenje, niti je aktivnost, već je otpor. I broj te sile je 0.666. To je broj, vašeg najvećeg straha kojeg nazivate, ako ste religiozni, vragom, ako ste duhovni, egom, ako ste u ezoteričnom, nesvjesnost (mehaničnost, automatizam, mehanizam, nemoć da činite, vanjsko uvažavanje, itd.). I tu je uzrok svog ludila. U tom smislu on je i sila otpora u odnosu na evoluciju, tj. u odnosu na kozmičko stvaranje ili kozmologiju. Čime se to može vidjeti?
Jednostavno. Pogledajmo sve što radimo, činimo, upravljamo, podvrgavamo sebi, modeliramo, inzistiramo, stvaramo, uništavamo. Sve to ukazuje na silu otpora. Otpor ka prirodi, otpor ka promjeni, otpor ka nesigurnosti, nezadovoljstvu, ne dominaciji, otpor ka sebi, otpor ka drugima, itd. Svaki naš čin je čin otpora. Unutar tog otpora mi kreiramo, stvaramo, održavamo, uništavamo, manipuliramo, zadržavamo, okružujemo i štitimo, izgrađujemo, itd. Mi smo OTPOR ali pitanje je ČEMU SMO OTPOR?
Bogu, prirodu, univerzumu? Okolini, drugima, društvu? Svjesnom, podsvjesnom, nad svjesnom? Čemu?
To pitanje ne smije biti odgovoreno. Učenje ne smije dati odgovor jer će postati definicija i time će postati otpor. Čim dobijemo definiciju mi izgrađujemo otpor jer otpor je sila naše prirode. Kada definiramo mi se trudim da tu definiciju primijenimo i time isključujemo sve što ne odgovara toj definiciji jer samo definirano ne razumije već uzimamo kao matricu koja treba da omogući mogućnost ili želju da zadržimo postojeću sliku svijeta i sebe, postojeće stanje, postojeće okruženje i time pojačavamo silu otpora. Unutar sebe ćemo dio proglasiti pogrešnim, boriti se protiv njega, potiskivati ga dok ćemo u isto vrijeme uzdizati definirano, poželjno, opće prihvaćeno. Opet otpor.

U Tantri se kaže da je čovjek otpor i da mora postati akcija, djelovanje, činjenje, afirmacija. Naravno, poneki majstori koji su umislili da su uhvatili boga za jaja pomišljaju da mogu reći da je tantra u stvari veliko DA svemu. Jeste, ali kako to oni shvaćaju i kako to vi shvaćate? Tantra jeste DA. Ali šta to znači? Tantra je nauka ili sistem koji teži da proširi svijest, da ukine otpor, inerciju, tromost (tamah, otpor), ograničenje, granice, potiskivanje, itd. I time s čim smo je definirali, tj. kako smo je definirali mi smo rekli da je tantra DA. Tehnike unutar tog učenja ili filozofije, da precizno kažem jer tantra je filozofija (ne teorija, niti praksa ali u sebi sadrži i teoriju i praksu) ukazuju na to KAKO se ukida otpor, tamah, inercija, tromost. I čim pomislite da ste uhvatili boga za jaja u toj pomisli kreirali ste silu uništenja, tj. silu otpora, tj. silu tamaha, tj. silu rušenja (agresije, napada, potiskivanja, uništenja, itd.). I sa vašim razvojem je završeno, samo je pitanje vremena kada će se desiti. Svaki tantrik zna jednu veliku činjenicu da je svo učenje, zajedno sa svim duhovnostima i religijama i ezoteričnim u stvari tantričko učenje. Problem je što vam se to neće svidjeti ako pripadate nekoj frakciji, ako ne razumijete šta znači tantričko učenje, ako ne razumijete tu riječ. “Tanoti” razvući, širiti, vršiti ekspanziju i “trayati” što znači osloboditi.
Koje učenje ne teži tome? Koje učenje ne govori o tome? Da li postoji neka duhovnost, religija i ezoterično koje ne teži tome? Otuda, sva učenja su tantra, tantrička učenja. Jer sva teže napretku svijesti, razvoju, oslobođenju, itd. Ako izbacite vaša mišljenja o tantri i ono što je on danas, tj. kako se predstavljaju onda možemo reći da je Kršćanstvo, Hinduizam, Budizma, Islam, Yoga, određeni oblici psihologije, itd., tantra. Tantra nije neko specifično učenje koje dolazi sa istoka i znači yoga seks, magiju, okultno, egzotično, mantre, yantre, mandale, itd. To su smjerovi u filozofiji koja se naziva tantra. Time sama tantra kao filozofija nema problem da je vi nazovete Kršćanskim učenjem, ili Budizmom, ili Hinduizmom, ili kako želite, vi imate taj problem jer ste otpor. Osobno, ja nemam problem da me nazovete jogijem, mantristom, meditantom, Kršćaninom, Budistom, Muslimanom ili kako već jer razumijem šta je Tantra, jer sam to u svakom momentu a time u svim učenjima prepoznajem to što sam i to što težim da naučim, učim, živim. Vi imate, ili nemate, taj problem.
Reći DA sve oko sebe, svojoj podsvijesti, svojoj svijesti, nad svijesti, božanskom, prirodnom, ljudskom, životinjskom, đavolskom, egoističnom, idealizacijskom, potisnutom, istinskom, instinktivnom, biološkom, itd. Ali reći DA ne znači da je riječ NE isključena, da je ne koristite, da ne možete reći nekom da je idiot, kreten, ili ga otjerati tamo gdje ga mama PONOVO ne želi. Tu ste napravili grešku, tu ste ponovo prikazali silu otpora. To se dešava zato što čovjek ne razumije sile. Svaka sila u sebi ima sve ostale sile. Time otpor može biti kreativan, rušilački i samo održavajući. Isto tako, afirmacijska sila u sebi ima otpor i održavanje (razrješenje). Razrješujuća sila u sebi ima otpor i aktivnost i novo razrješenje.
Reći da znači duboko prihvatiti. Kada vam kažemo da je sve Božja Volja nije li vam palo na pamet da vas učimo kako da prihvatite? Kada kažem da je nešto karma nije vam palo na pamet da vas učimo da prihvatite? Ili kada vam kažemo da oprostite, otpustite (u Kršćanstvu oprost je u biti otpuštanje: “Oprosti nam dugove…” je u stvari “Otpusti nam dugove kao što mi OTPUŠTAMO…). Vi ne možete oprostiti jer ste OTPOR. Ali možete OTPUSTITI. A to znači otpustiti i onog koji je uvrijeđen, ljutit, bijesan, agresivan, ljubomoran, posesivan, razarajući, itd. Sve to NE MOŽE DA OPROSTI, ali može da OTPUSTI. Da bi ste oprostili vi više ne smijete biti ta emocija. Već nešto drugo, veće, šire, moćnije, snažnije, ljubavnije. A kada ste to vi OTPUŠTATE TO. No, Kršćani i ostali religiozni luđaci (čast izuzetcima) ne žele otpustiti već oprostiti jer su onda veliki, važni, vrijedni, iskazuju svoju superiornu vjeru, religiju, učenje.

Vratimo se na početak.
Tantra je, kao i svako autentično učenje (da se ne vrijeđate) veliko DA sebi, Bogu, prirodi, biologiji, univerzumu, strahu, nemoći, bolu, radosti, svjesnom, podsvjesnom, nad svjesnom, granici, ograničenju, itd. I bez tog DA ništa ne možemo učiniti. To je DA Božanskoj Volju (šta god da vam to znači), prirodi u kojoj smo, biologiji koja smo, egu, malim ja, uvažavanju, ali u ovom slučaju SVJESNO DA. Da li ste životinja? DA, ali svjesno da. Uviđajući sve strahove, nemoći, projekcije, dobre i loše ili korisne i štetne stvari u tome. Ali to DA, ne znači da ćete u slijedećem momentu trčati uz pomoć ruku, da ćete jesti prijesno meso, juriti za antilopom (iako i to neki rade), ponašati se kao vuk, vučica, stjenica ili leptir. Jasno je da ćete tome reći NE, ali to “ne” je kroz duboko razumijevanje, prihvaćanje svoje prirode, sebe sa svim što to “sebe” uključuje”, itd. Niste manje DA ako nekom prosjaku kažete “ne dam”. Da, imam jedan euro, kunu, dinar, marku ali ti ne dam. Ako imate problem s tim onda sebe niste prihvatili. Slobodno provjerite. Ali budite svjesni svega što će se u vama probuditi. A probudit će se svi programi koji su u vas ubačeni. I vi jednostavno, osim ako blokirate ili potisnete te programe, nećete moći reći “ne dam” i to jasno, glasno, dovoljno oštro da vas dalje ne moljaka. A da to “ne dam” ne sadrži agresiju, nasilje, blokiranje, imaginarnu ljubav prema njemu (lažete ako kažete da je imate), otpor, strah, ljutnju, itd. Reći “ne” ne zahtjeva ništa od negativnih emocija, raspoloženja, sukoba, agresivnosti, itd. I to “ne” je pod Da. Ako to razumijete, upravo ste zakoračili ka tome da razumijte šta znači tantričko DA.
Tantra kao filozofija i učenja traži duboko razumijevanje jer bez toga ona gubi svoju svrhu, duboku svjesnost iza svega toga, prirodu svega stvorenog i izraženog, prirodu Božanskog, Boga, Brahmana. A Brahman je (Da) i u svijenom Ne kroz da.
Pojedini majstoru su napravili splačinu od tantre. I na tu splačinu skupljaju se muhe koje tumače tantru a da nemaju ni razumijevanje, ni jezik koji je potreban, niti mogu da je osjete. Ona im je siguran seks, dominacija, magija, okultno, tj. sve samo ne ono što ona treba da bude. Težnja ka potpunom unutarnjem sjedinjenju, afirmaciji, razrješenju, ravnoteži, sa Božanskim, ali i prirodnim (biologijom), sjedinjenju unutar sebe (podsvijesti, svijesti i nad svijesti), spuštanju te razinu ovdje u čovjeka, okruženje, prirodu. Svaka ta razina unutar nas je razina kozmosa, kozmičkog uređenja. Podsvijest odgovara onom što nazivamo Istinsko Ja, Jedno ja, Ego, Budnost. I svako učenje, nije bitno koje niti linije tj. tradicije učenja, govori o ovome. Kršćanstvo je prepuno tih primjera, Budizam isto, Hinduizam isto, Yoga, svako učenje. Neću vam dati primjere toga, ako vas interesira nađite ih sami.

Sada, nakon svega ovog ima nešto jako bitno o čemu sam htio pisati, ali sam morao napraviti ovakav uvod.
Rad, ezoterično učenje, duhovnost, autentična religija i vjera (vjera znači i primjenu, rad, življenje u prijevodu te riječi). Sve to su nazivi jednog te istog.
Čovjek u sve ulazi kroz otpor. Time i u religiju i duhovnost i ezoterično. On u ono što sama riječ Rad znači, Vrhunsko Djelo ili samo Djelo, ulazi kroz otpor. Rad je za njega jedno veliko nezadovoljstvo, veliki otpor. Njegova podsvijest ne želi Rad, on ga ne želi ni sa tzv. svjesnim. Ali on ne vidi ništa drugo kao izlaz iz problema u kojem se nalazi. Problem u kojem se nalazi jeste konflikt, sukob sa svim i svačim oko i unutar sebe. Time Rad je za njega nešto što treba da ga izvuče iz konflikta, sukoba, borbe a sam Rad to pojačava do krajnje granice. Ako je učenje autentično ono će pojačati sve što u vama ima, naročito ono što je potisnuto, skriveno, od čega bježite. Time Rad kao autentično učenje pojačava sve. Ako nešto nije pojačano nećete to ni vidjeti. Ako je isto kakvo je bilo kao prije Rada nećete to moći razriješiti. I time sam vam rekao mnogo ako možete da razumijete, ako znate kako da razmišljate, tj. povezujete. Mi smo navikli na naše stanje i ta navika više ne izaziva oscilacije. Da bi se nešto u nama vidjelo moramo imati oscilaciju ili ka pojačavanju sukoba ili ka nestajanju sukoba. To će tada biti vidljivo. Ali ako ste u Rad ušli u pokušaju da pobjegnete od sebe, kako se inače i najčešće ulazi i u religiju i duhovnost a time i Rad, to će biti pojačano kako bi ste to vidjeli. Obično u sve ovo ulazimo kako bi smo pobjegli, sakrili se, dobili definicije ispravnog i neispravnog jer dosadašnje definicije nisu nam dale razrješenje. Mi ne želimo Rad, mi ne želimo Boga, ne želimo religiju, ne želimo duhovnost. Mi želimo da nas svi do jednog i sve do jednog ostavi na miru, pusti, prekine da nas tlači, uznemirava, uzburkava, itd. To je OTPOR. Ali pošto vidimo da ne možemo odgovoriti izazovima okruženja, prirode, univerzuma mi pokušavamo naći način koji će nam dati sve to, ali nas neće maknuti sa mjesta. A onda, najčešće, smo duboko razočarani, u dubokom sukobu sa tim u što smo ušli, sa popovima, majstorima, guruima, instruktorima, drugima i naposljetku sa sobom samima. Iz toga POKUŠAVATE DA RADITE na sebi, vjerujete u Boga, budete duhovni. To, ako je autentično to u što ste ušli, napravit će kaos u vama. I to je upravo čemu služe sve te tehnike, učenja, radovi, religije, duhovnosti. KAOSU. Božja Volja ako je autentična ima da vas uništi. Rad isto, duhovnost isto, religija isto. To što biva uništeno nazivamo ličnost, osobnost, neki i ego (iako tu griješe), ograničenost, svijest koja je zarobljena, itd. A to ste vi. Zato možemo da se igramo riječima i kažemo da vi morate umrijeti, biti uništeni, odbačeni, itd., jer mi ZNAMO ŠTA TO ZNAČI. A da li vi znate šta to znači?
Kako ulazite u Rad sa otporom, jer ste otpor, otpor se pojačava. Vi ne želite biti svjesni jer to uništava otpor. Vi ne želite pravila Rada i NEĆETE ih raditi jer to zagrijava i tijelo i um jer su OTPOR. Ne želite se mijenjati ali volite maštati o tome a to je jedan od dijelova Rad protiv kojeg morate raditi. U stvari, da skratim, vi ne želite ništa i iz te ne želje, da to tako kažem, radite na sebi!?!?!?!
Znam. A znam jer i sam to činim, ili još bolje činio sam. I to je ostavilo posljedice jer oni, ako optužim druge, koji su trebali da me nauče to me nisu naučili. A opet to je moj problem ne njihov a upravo on je uzrokovao težnju da što bolje to naučim, istražim, uvidim, upoznam kako bi sam za sebe bio cjelovit.
Hm, popušili ste tu priču? Još je pušite?
Ne, jer sam htio biti perfektan, savršen, dominantan, snažan, jak, moćan, veliki lik nad likovima, kalif nad kalifom. Ali iza toga je bila i težnja da vidim. I ta težnja da vidim, smjelost da vidim taj smrad u sebi, ili da budem nepristran taj BIOS u sebi, i biologiju i umnost i duševnost, me je izvela i još me vadi iz tog ludila, te greške koju svi činimo. Ako u našem Radu nema radosti jer se otkrivamo, razotkrivamo, jer imamo mogućnost vidjeti, riješiti tada će to postati naš grob. I pod tim ne mislim samo na Rad, kao učenje, već i na religiju i na duhovnost (Iako se duhovnost često prikazuje kao radosna i sretna, to je laž i imitacija). Nitko od nas nije sretan i radostan kada vidi tamu u sebi, bol, strah, nemoć. Kada nas ne prihvaćaju, kada moramo da se borimo za priznanje, kada smo drugi a ne prvi, kada shvatimo da muž ili žena imaju ljubavnike, kada kao ljubavnik shvatimo da nismo na prvom mjestu već smo zamjena, kada vidimo posesivnost, ljubomoru, ljutnju, itd. NITKO. Ali možemo da se lažemo. No, niste li krenuli u nešto što treba da razriješi sve vaše zamke, blokove, probleme, strahove, itd.? Jeste?
Lažete. Niste. Krenuli ste da ih zaobiđete, prilagodite zarad manjeg trenja, zarad bola koji osjećate. Tražite definicije, pripadnost čoporu, želju da za priznanjem od drugih a i od projekcije Boga, itd. Vaš Bog je veliki čopor i otac koji vas nije primjećivao, majka kojoj je bilo bitnije njeno zadovoljstvo i seks od vas. Vaša težnja da se probudite je težnja da budete dominantni i vječno sretni takvi kakvi ste. Vaša advaita je nemoć pripadanja tu gdje ste, pa želite biti jedno sa svim. Vaša gjana je odbacivanje drugih jer su vas drugi (u vašoj projekciji) odbacili. Vaša tantra je želja da se vječno razmnožavate i uživate, da pronađete srodnu dušu jer svoju nemate, ili je želja da budete alfa i nadmoćni nad drugima koji su u stvari projekcije nadmoći jednog dijela vas na drugih dijelovima vas, u vama, duboko u vama.
E SADA, kao svaki pošten tantrik, RECITE DA SVEMU TOME.
Zovnite Oshoa (ili bilo koji majstor koji vam je drag: Tolle, Mooji, Satyananda) da vam izmudruje to DA, ali sada, kada vidite sve to. Osho nema problem sa sobom. Vi imate.
Bog nema problem sa svim tim. Vi imate. Boga i ne interesira to. On čak i ne zna da to postoji. Ali vi znate. Mi znamo.
E u tome, dragi moji ko-kreatori (nisam izdržao), recite VELIKO DA. Dragi moji sadašnji trenuci, prosvjetljena bića, recimo jedno veliko DA i znat ćete šta je Tantra, šta je Kršćanstvo, šta je Budizam. Ali JEDNO VELIKO SVJESNO DA. Jer sa tim DA kreće Rad, Put, Vjera, Oslobođenje. I to će biti jedno veliko BOLNO da, ali će barem biti svjesno.
U sve krećemo iz otpora i kroz sve izražavamo otpor jer smo otpor. E sada, ako želite dalje, morate to promijeniti. A promijeniti to je upravo jedan veliki otpor svemu tome. Jer to ćete osjetiti kada se na to usmjerite. I već na početku morate reprogramirati sve. No, problem je taj što ćete ovo shvatiti nakon 20 godina intenzivnog Rada. I tada ćete ponovo biti na početku.

Bez da smo reprogramirali osnovna uvjerenja i stavove, ono što ne poznajemo i kroz Rad i učenje moramo uvidjeti, ne možemo ništa napraviti. Recimo, mi ćemo svjesnost osjetiti kao nešto što moramo i radit ćemo je samo zato da jednog dana, u nekoj budućnosti, nam bude dobro. To vam govori i Ju Dži i Džidu Krišnamurti. Znam da ih volite, ali ih ne razumijete. (Čuj, zamislite još Krišnamurtija na ekavici šeruju na faceu. Nezamislivo. Krišnamurti nije govorio ekavicom.) Zamislite Krišnamurtija da oteže kao neki pošteni Beograđanin ili Zemunac. Užas. Zamislite Ju Džija da brza kao pošteni Zagrepčanin. “Ne” ovo, “ne” ono. Baš purgerski. Zamislite Aurobinda da ko svaki pošten Bosanac otegne kahvu, zapali roštilj i kaže “lako ćmo” bitan je merak (gušt). Ja ne mogu. Dobro, mogu, šalim se. Nemam problem sa tim.
Reprogramirati uvjerenja, stavove, mišljenje, emocije sve to što nam čini zlo i ludilo, e to je istinski napor, e to je pravi Rad, kakvo god da se zove u nekom učenju. Osloboditi se onog namćora u nama koji sve preko kurca radi. Čak i Rad. Ako koji samo želi merak i ništa više.
Zbog toga, Radom i u svim oblicima duhovnosti i religije razvijaju se bolesti, nesreće, bol i patnja. To više ka čemu težim ne pravi niti jedan problem. Ono što pravi problem je ja, mi, vi. A mi smo otpor. Mi samo želimo merak i ništa više.

Svaki oblik autentičnog učenja pokazat će nam nas. Ali ne mistično nas, već ono biološko nas, otpor koji jesmo. Sve će iznijeti van. A ako tada tome pristupimo kako inače pristupamo, otporom, strahom, nemoći, bolom, patnjom to će se dodatno pojačati i to će nas definirati i time nećemo daleko stići. Svako učenje je afirmacijsko iako može ličiti na negacijsko – ovo je posebna tema. Svako od njih teži oslobođenju, razrješenju, objedinjenju, sjedinjenju čak i onda kada kao pošten advait ili gjani odbacite sve, kao pošten Budista uđete u nirvanu, ili kao pošten Kršćanin zaslužite raj (Rad je Raj, i Raj je Rad. Da se malo poigram.).
Rad, kakav ja poznajem, izazvat će svo ludilo u vama, sav bol, sve što je prikriveno, skriveno, što ne želite vidjeti. Biti ćete bolesni, u sukobu, razdražljivi, nemoćni, u strahu i TO JE NJEGOV CILJ. To mu je cilj kako bi ste SVJESNO vidjeli i PRIHVATILI sebe. Ali zapamtite, kažem SVJESNO u pravom smislu i značenju te riječi. Ne Moojijevo svjesno, ne Tolle svjesno, ne tko zna čije svjesno, već Aurobindo, Nisargadatta, Gurđijev, Uspenski SVJESNO. A to je veoma različito od “svjesnog” koje većina zamišlja. Ambisom razdvojeno svjesno.
Svjesno je afirmirajuće, podržavajuće, sjedinjujuće, objedinjujuće. Ako ste pogrešno shvatili Gurđijeva najebali ste, kao što su najebali mnogi koji su prihvatili taj njegov Rad ili ovaj Rad. Tantričko SVJESNO. DA. Afirmirajuće. To ne znači da to svjesno da, afirmirajuće da, tantričko da isključuje NE. Dapače, uključuje ga. Ali ne kao otpor, već kao afirmacija.
Da, imam strah, nemoć bol, ne želim da se probudim, ne želim da radim na sebi. Da, želim uživati, želim da mi je dobro, želim da sam najdasa među dasama, kalif među kalifima. Otvoriti se tom viđenju, uvidu, znanju. A onda, iz tog DA, tog dubokog i svjesnog viđenja i otvaranja ODBACITI ono što me vezuje, ograničava, uništava. Reći mu NE. I to bez agresije, napada, optuživanja, uništavanja. Sa osmjehom na usnama, radošću u grudima, voljom u crijevima, tijelom kao svjesnošću. O da, bit će borbe, sukoba, konflikta i njima treba reći veliko i svjesno DA. I iz tog DA, raditi na sebi, odbaciti, izgraditi ono što mnogi nazivaju Novi Čovjek, Probuđeno Biće, Slobodnu Svijest, Božansko, Nirvaničko, Bogom.
Netko je nedavno rekao da je težnja čovjeka kroz učenja da postane Bog. Uh. Temeljno nerazumijevanje. Čovjek NIKAD neće biti BOG. NIKAD a možda ni tad. A sada vi ovo shvatite kako želite. Kršćansko OBOŽENJE ne znači da je čovjek postao Bogom. Niti da će ikada biti Bog. Istočnjačko probuđenje, znanje istinske prirode ne znači da je čovjek Bog. Čak ni tada on neće biti Bog. Čak i ako kaže da je on Apsolut, Neizraženo, Nepoznato.
I ta formula, tj. istina se krije u svim učenjima. Ona jasno to govore. Ali čovjek to ne može da vidi. Kada bi ste znali tu formulu, razumjeli je bili bi ste kao “bog” ali nećete nikad biti Bog. Niste toliko veliki, široki, svjesni, moćni, čak i kada se oslobodite ili probudite ili zadobijete oboženje i raj. Ali ako shvatite, tj. bolje reći RAZUMIJETE tada ćete znati šta to znači. I moći ćete to reći u šali, izazovu, podjebavanju, provociranju, pojašnjenju, ali ĆETE ZNATI ŠTA TO ZNAČI, nećete sebe zavaravati.

Bol, patnja, strah, nemoć, odvojenost, agresija to će se radom pojačati, to će se pojačati svakim autentičnim učenjem. I to je cilj učenja. Vi to morate vidjeti, prihvatiti, osvijestiti, suočiti se sa tamom od koje želite pobjeći u merak. Ali da bi ste u tome uspjeli morate promijeniti uvjerenja koja imate, stavove koje imate, a prije svega vaš put mora imati Srce. Eto, fantazija vam se ispunila. Srce je bitno. Sad će i srodna duša negdje iza ugla.
Srce je PSIHIČKO BIĆE. To je DUŠA. A ona je SVJESNA, BOŽANSKA, uvijek u kontaktu sa Božanskim ili Višim, nema sentimentalnog, nema infantilnost, nema samozavaravanje, nema laganje sebe jer je vidi sve i ne može da se laže, nema neprihvaćanje, nema sukob, ono JE VELIKO SVJESNO DA. Ono je afirmacija, podržavanje, sjedinjenje, objedinjenje, ravnoteža. Ono je Gurđijevov Viši Emotivni Centar. Ono je budno stanje, istinsko ja. A ono je i ono što nazivamo podsvijest kada je osviješteno. Ono je i prodorno, snaženo, moćno, oštro kao britva. Ono je i svijest i savjest. Ono je i svjesnost i savjesnost. A kada se otjelotvori ono je oboženje, spuštanje božanskog, probuđeno biće, svjesno biće, budno biće, probuđena kundalini shakti, spuštena Shakti ili Sila, itd. Ono ucjelovljuje, objedinjuje razum, analitički um sa podsvjesnim umom a onda sa psihičkim. Ono se ne boji bola, straha, nemoć i ne bježi od toga. Dapače, ako je tantričko (o da može biti i tantričko, i kršćansko, budističko) onda će ući u srž toga, biti svjesno, ljubavno, voljet će svoje neprijatelje, ljubit će drugog ka samog sebe (iznutra i izvana), biti će Sin Živog Boga, biti će Sin čovječiji i Sin božji (ali i kćerka), od žene će napraviti muškarca, od roba gospodara, od bogatog siromaha, od ratnika božjeg izaslanika (Arđuna i Krišna), od muškarca Šivu, od žene Šakti, od bolesnog zdravog, itd. Naravno, ti isti se može kroz um i viši um pa tek onda preći na psihičko. Zavisi od vaših tendencija, predispozicija, dharme ali i sarme koju baba napravi.
Rad nije moralan. Duhovnost nije moralna. Religija nije moralna. Ako oni to jesu to su onda lažni rad, lažna religija, lažna duhovnost. Oni su savjesni. To da. Ali ne moralni. U njima, jeste spremni da čujete dobro poznat citat?, NEMA DOBRA I ZLA. Nema KORISNOG NI ŠTETNOG jer SVE JE KORISTO I SVE JE DOBRO. Jer “vidje Bog da je Dobro”. Ali to ne znači da nećete koristiti NE, odbacivanje i slično. Dapače, koristit ćete ga veoma često ali sa drugim temeljima.
Učenje je ubica onih koji ovo ne shvate, oni koji slijepo uđu u njega, oni koji slijepcima povjeruju. Onima koji slijepcima dopuste da ih vode, a pojavit će se mnogi lažni proroci i slijepci. (Nemam smajili LOL ovdje, zamislite ga). No, neću vam ovo protumačiti. Ostavit ću nešto i pravednim pravoslavcima i velikim katolicima da vam protumače. Čisto da mogu da se smijem ludosti koja tumači ludilo.
Učenje je ubica, ali svjesni ubica. A problem nas je jer smo pomislili da će nas spasiti, odvesti u raj, prosvijetliti nas. Ne, to niti jedno jedino učenje na ovom svijetu ne može učiniti. Ono može učiti samo da osjetimo PAKAO koji imamo. Kada ga SVJESNO VIDIMO, budimo se. Ako ste svjesno vidjeti svoju podsvijest to više nije podsvijest. Ako ste svjesno vidjeli ludilo to više nije ludilo. Luđak ne zna da je lud. A vi znate time niste luđak. Ne možete biti svjesni svoje nesvijesti jer to je onda svijest.

No, da skratim ovih jedanaest strana worda.
Morate prihvatiti ludilo, sebe, bol, strah. Reći mu DA. Ući u njega (ali) svjesno. Namjerno činim ove pravopisne greške kako bih naglasio to što želim. Biti mu prijatelj, ljubavnik, partner. Vidjeti tamu kao sebe, vidjeti svjetlo kao sebe. A sebe kao božansko i svjesno DA. Jer svjesnost je božansko (dajem ključeve praksi sad će karma iza ugla). Karmi reći DA. Nesvjesnom reći DA, ali radosno, SRČANO DA (uh definitivno će me karma). Ne možete i ne smijete iz nemoći, bola, straha, pokušaja prevare RADITI NA SEBI. Time to ćete ojačati. I to će biti vaš grob. Zato učenje nije javno. Ubilo bi većinu. A da to sve naučite trebat će vam godine Rada, puno reprogramiranja podsvijesti, uvjerenja, stavova, mišljenja, emocija, ponašanja. Puno pravila, zakona, zahtjeva. A to sve mora biti radosno prihvaćeno, morate to htjeti, morate to voljeti. Jer ono iz čega nešto radite postaje kristalizirano ili pogrešno kristalizirano i time ili postaje raj ili pakao. A koliko god to naglašavali ne možemo dovoljno naglasiti. I da, možda ćete biti bolesni jer ste narušili nešto. I to je OK. Ok je i smrt kao i život. Takav stav ne smije biti depresivan, ravnodušan. Već srčano prihvaćen, bez straha, bez sukoba, otpora. Na kraju, svejedno ćete umrijeti.

Ne ulazim u način vašeg putovanja, tj. učenje koje koristite kao vozilo. Na kraju nije vozilo to koje je bitno već stići na cilj i uživati u putovanju. Ali sva vozila voze na istom principu. Ako vozilo vozi razdražljiv lik, agresivan lik, pun mržnje prema vozilu, putu, drugim učesnicima svi znamo kako će se to završiti. Isto je i sa putem ka sebi.
Postoje tzv. jednostavni putevi, barem vi to mislite. To su oni koji su rekli par trikova, kroz jedan um i putuj igumane. Ali učenja i putevi koji traže sve umove, sve potencijale nisu jednostavni putevi. Oni su veoma komplicirani. To je zato što ste izrazili želju da budete direktori poduzeća. Ako je to vaša želja onda su i učenje i razvoj i rast veoma komplicirani. Zen je divan. Obožavam ga. Na kraju svako učenje postaje Zen (ne današnji zen) ili Chan ili Dhyan. Chan je nastao od Dhyan, a Zen od Chan. Ako niste znali. I sve to označava meditaciju, težnju ka sjedinjenju. Dhyana (indija), Chan (kina), Zen (japan). To su nazivi za istu stvar. Sada vidite koliko je to jednostavno.
Morate preispitati sve. A onda ono što je bitno morate znati kako tome svemu da priđete a da se ne uništite. Ali odmah da vam kažem i još jednu “tajnu”, dok ne naučite da se ne uništite biti ćete temelj samouništenja. Tj. pokrenut ćete sve bolesti, nesreće, boli, patnje. Ali i to je, jebiga, put.