Od čega moram da odustanem - afirmacijskiBilo šta da želite postići u sebi ili svom životu traži jasnoću. Ovakav plan-dijagram u tome pomaže. On ne može biti napravljen bez da poznajete sebe, inače ćete se vrtjeti po površini bez dubljeg prodiranja u sebe ili ostvarenja cilja. Cilj je sredina, to je ono ka čemu težite, i on mora biti BLIZAK i EMOTIVAN (tj. da vam je stalo do njega). Ne može biti bez emocije. Također, cilj ne može biti nešto apstraktno (recimo: sjediniti se sa Bogom), već nešto konkretno (recimo: osvijestiti svoju mehaničnost; promatrati sebe, upoznati sebe u odnosu na druženje i ljude, itd.). O Bogu ne znate ništa osim onog što je napisano iz pedesete ruke (prepisano jedno od drugog), ili ono što tumače kao “bog”, razne apstrakcije, fantazije, itd. Ako znate što je to Bog, to je već neka druga priča. Sa strane su PREPREKE koje vas sprečavaju da vaš cilj bude ostvaren, REALNE PREPREKE. Svaka ta prepreka MORA biti povezana sa ciljem. Ona mora da, ukoliko se osvijesti, ukine ili prekine njeno izražavanje da vas vodi ili vrati cilju koji ste napisali. Kao i sve ostalo i ovo ima svoje vrijeme. Vrijeme ne služi tome kako bi ste napravili agresiju na sam tok vremena, već da sebe uvjetujete da u određenom vremenu uložite trud. Znači, ne uvjetujete vrijeme. Vrijeme i Prostor su Božansko. Svaki napad na to, agresija ka tome, vodi ka teškim posljedicama. Vi uvjetujete svoju lijenost, tromost, ostavljanje za sutra, izbjegavanje Rada, itd. Ne vrijeme niti prostor.

Prepreke moraju biti realne, tj. da ste primijetili da u tim preprekama vi ne možete biti svjesni svog cilja niti ćete ga postići. Mapa služi podsjećanju, možete si dodati u pluseve i minuse sa strane mape koji će biti raspoređeni po danima. Ako ste odradili, uložili napor koji ste sebi odredili (tj. koliko dugo i često ćete ulagati napor u ovo) date si +. Ako niste onda za taj dan -. To znači da drugi dan, ako je bio minus, mora biti pojačan napor.
Također, jako je bitno da si odredite kaznu, žrtvu, nešto s čim ćete platiti to što niste odradili zadato, tj. ukoliko u vremenskom roku od 3 ili 6 mjeseci niste odradili svoj cilj tada na koji ćete način si naplatiti to što niste odradili cilj. I ta naplata treba biti bolna. Recimo, pola svoje zarade za naredna tri mjeseca ću dati nekome. Oduzet ću si uživanje, zadovoljstvo. Ili radit ću za druge (pomagati u javnoj kuhinji ili nešto tome slično). Ili nema seksa naredna tri mjeseca. I tome slično. Kazna služi DA BOLI. Kad vas BOLI tada ćete uložiti napor u Rad. Ako vas ne boli, nećete.
Jako je bitno BITI REALAN u ovome. Nerealni ciljevi ne mogu biti odrađeni. Nerealno poznavanje sebe neće dati rezultat. Napor mora postati vaš svakodnevni život ukoliko želite ostvariti cilj. Cilj mora biti vaš “bog”. On mora biti blizak, moguć i realan. Ne daleki cilj, tipa prosvijetliti se, ili u pedesetoj imati pet miliona eura. Ovo može da se postavi na bilo što. Posao, odnose, rast i razvoj, učenje, itd.

Prvi nivo je NEGACIJSKI. Od čega treba da odustanete kako bi ste postigli svoj cilj. Nakon toga ide afirmacijski dio.

Od čega moram da odustanem
Afirmacijski dio je kako se trebate ponašati, živjeti, izraziti kada imate svoj cilj, kada ste ostvarili svoj cilj, kada je vaš cilj OVDJE I SADA, upravo ostvaren.

Od čega moram da odustanem - afirmacijski
Negacijski služi povlačenju i osjećanju cilj koji ste postavili, dovođenju cilja u svoju realnost. Afirmacijski služi manifestaciji života IZ CILJA.
Na ovim primjerima vidite način na koji se to radi. Naravno, možete biti kreativniji u tome. Ako ste u negacijskom nešto odredili što morate prestati raditi, prestati koristiti, ili prestati tome davati snagu i moć u afirmacijskom morate odrediti kako ćete se izraziti IZ CILJA u tome. Ako je to brbljanje onda u negacijskom morate prestati beskorisno brbljati. U afirmacijskom morate u par smislenih rečenica izraziti to što želite. Ili uživati u tišini, itd. Ako se u negacijskom morate prekinuti povlačiti u društvu, u afirmacijskom se morate naučiti izraziti u društvu, itd.

Ovo je kao da radite plan razvoja biznisa. u tri mjeseca plan, u šest mjeseci, godinu dana, tri godine, itd. I to MORATE ostvariti. To ste VI, vaš život, vaš smisao. Ali i ovo traži inteligenciju, svakodnevni rad sa tim, moguće izmjene, prilagođavanje, nekoliko mogućih linija. Ali bez prenatrpavanja. Ako prenatrpate nećete ostvariti cilj. Svaki dio u ovoj mapi mora biti dodatno pojašnjen. U smislu da sve što ste napisali u negacijskoj mapi mora imati jasnoću, šta to znači ZA VAS (ne posuđeno od drugih), koje značenje to ima, šta se u tome sve krije, od čega se to sve gradi, itd. Isto tako i u afirmacijskom. Ali ako ste negacijski dobro odradili afirmacijski će sam od sebe da se stvori. Negacijska i afirmacija se nadopunjuju u jasnom cilju. Bez njih nema ni jasnog cilja.

Ne želim vam previše pojašnjavati svaku riječ koju sam ovdje napisao. Ili razumijete, shvaćate ili ne shvaćate (razumijete).
Dobro je naći nekoga tko će kontrolirati to što radite, ali to mogu napraviti samo oni koji stvarno žele postići nešto. Ostali mogu da idu na motivacijske sastanke, lajf kouč podrške ili šta već. Oni koji su jasni to će koristiti za svoj unutarnji Rad. U odnosu na Rad ovo je mnogo teže, jer traži vašu volju i jaku želju. Ako ovo radite površno onda, ako želite uspjeti, tada neki motivacijski trener, instruktor, ili lajf kouč voditelj.
U Radu možete koristiti jedne druge. Pokazati plan, reći koji je vremenski rok, koliko često i dugo raditi to, ali i kaznu koju ćete platiti ako ne odradite to što ste sebi zacrtali. Pazite, rekao sam da kazna mora da boli. Jer kada boli radit ćete. Ako ne boli tada ćete zabušavati. Kako sebi odredite tako će vam biti. Ne možete kriviti nekoga ili mapu ako ste vi bili lijeni i tromi. Vi ste onda odgovorni. To je vaš zatvor i vaša smrt.
Nikada ne idite sa krupnim stvarima u početku. Krenite od jednostavnih stvari. Potrebna vam je unutarnja motivacija. Ako uzmete krupnu stvar i ne odradite (jako rijetko se odradi) vaša motivacija će biti negativna, tj. osjećat ćete krivicu, nemoć, obamrlost, depresiju, itd. Potrebna vam je afirmacija, tj. da osjećate da možete, hoćete i želite dalje da radite. Potrebna vam je voljnost, ne bezvoljnost.