krisna23. Onaj koji se otrgao od vezanosti, koji je oslobođen, čiji um je utemeljen u znanju i koji djeluje u korist yajne (jadžna), je razriješen svojih djela.

24. Brahman je čin ponude. Brahman je prinos (žrtva) od strane Brahmana u vatru koja je Brahman. Do Brahmana dolazi onaj koji je ustaljen u Brahmanu kroz djelovanje.

Yajna u ovom smislu označava predavanje svih činova Apsolutu, Brahmanu. Razumijevanjem da je Svijest temelj svom ispoljenju, da je ona ono što omogućuje postojanje i sama sebi je svrha, zadobija se razumijevanje Yajne.
Vidjevši sve kao izražavanje Brahmana ima li nešto što bi trebalo biti odrađeno, ima li nešto što bi trebalo biti cilj vanjskog života i postoji li isti izvan svijesti samog izvorišta Univerzuma? Sam Čovjek je Brahman, sama žrtva je Brahman, sam čin je Brahman, sama svjesnost je Brahman, povezica kroz proces svijesti i objekta je Brahman. S tim znanjem, kao načinom i tehnikom, čovjek dostiže samog Brahmana, biva ustaljen u Njemu kroz samo djelovanje, kroz samo izražavanje. Razumijevanje je ono što mu daje mogućnost takvog izražavanja. A ono nastaje primjenom u praksi, Sviješću o Sebi, Znanjem, predajom Najvišem.
Sve je manifestacija Apsoluta. Ništa nije izvan njega, niti nešto može biti izvan. Samim tim sve je On Sam.

Sada dolazimo do jedne zamke koja je česta unutar spiritualnih krugova, a koja se definira kao samo-zavaravanje. Bez Unutrašnjeg “iskustva” ovog, Uslovljeni Um može da prihvati ovu Istinu i da se kroz nju štiti od suočavanja sa sadržajem koji ima, da se povlači od života kroz ovu Istinu. Često čujete kako neko izgovara ili piše da je “sve Jedno” a onda uskoro kroz njegov život uvidite da je to samo fin izgovor, samo “utjeha za mjesečara”  i ništa više. Sve jeste Jedno, ali to ne znači ništa. Tek kada to bude Stvarnost čovjeka koja je dosegnuta kroz intenzivan Rad na Sebi tada ta Istina biva njegova. Postoji nekoliko načina da to postane ljudska Stvarnost, ali većina je u uvjetovanom umu i to uskoro postane “bajka za uspavane”. Većina prihvata tzv. afirmativne puteve, vjerovanje, bhakti i slične Puteve kako ne bi ulagali napor, kako bi izbjegli samosuočavanje sa sobom, projektirajući na mitove i mitologiju stvarnost kroz koju izbjegavaju uviđanje istine u sebi.
Unutarnji Rad uključuje i afirmativni i negacijski princip, ali i još jedan princip Rada koji je između tog dvoga. Treća vrsta tog Rada dolazi Razumijevanjem. Jer i Afirmativno i Negacijsko je krajnost. Stvarnost leži između tog dvoga. Ona je u sagledavanju koje je pod uticajem Kristalizirane Svijesti. Promatrač je Stvarnost za onoga koji je na Putu. Svjedočenje je početak ezoterične prakse kroz koju sagledavate život kao niz kretanja koje je pod uticajem vanjske Sile ili unutarnje uvjetovanosti. Vi ste Svjedok, ne učesnik, jer bez Svjedočenja Stvarnosti sama Stvarnost nije stvarna.
Ako svaki čin izvodite sa ovim saznanjem da je sve oko vas, kao i vi sami, sam Brahman vi postepeno bivate Svjedokom koji je odvojen od čina, koji je odvojen od toka i djelovanja Sila. Sam Svjedok je projekcija Svijesti koji nastaje samim svjedočenjem bilo ono vanjsko ili unutarnje, te time ni Svjedok nema stalnost jer nastaje i nestaje u skladu sa svjedočenim. No, putem njega Svijest se manifestira. Ono što je bitno znati da je i sam Svjedok proizvod triju Sila (guna). Time on je pokret, a bilo koji pokret nije Stvarnost. Ono što je u pozadini pokreta, u pozadini Toka, to je Stvarnost same Svijesti koja je Istinska Priroda čovjeka. Kroz to sagledavamo da je čovjek sama Svijest koja je Brahman ili Apsolut.
Ukoliko uvjetovani um dobije ovu Ideju on, nemajući svoje iskustvo, zadržava identitet koji se nadograđuje ovim “saznanjem” ili laganjem samog sebe, te ne vodi ka Spoznaji već ga udaljava od spoznaje upravo zbog toga što nadogradnja lažnog identiteta kristalizira osobnost ili taj Identitet koji sprečava bilo koju mogućnost sagledavanja ovih Istina. Ako sada pogledamo Tantričke izreke ili Ideje ili Ideje nekih sličnih ezoteričnih učenja koja postoje oko nas, a koje padaju na pogrešan identitet – a ne moram reći da je svaki identitet pogrešan jer se gradi na uvjerenju, uvjetovanosti, slici o sebi i svijetu oko sebe – ono što se dešava nije napredak već degradacija čovjeka jer se izgrađuje lažna osobnost koja preuzima kristalizaciju sprječavajući čovjeka da se suoči sa svojom Stvarnošću, izgrađivajući lažno “ja” s kojim je identifikovan, a ne razotkrivajući Izvornu Svijest koja je u pozadini i koja je oslobođena bilo kakvog svjedoka, Ja, ili identiteta.
Kap vode u oceanu misli da ima individualnost te se kroz prividnu opnu koju je sama sebi dala imenovanjem sebe i viđenjem sebe kao kapi, iluzorno odvaja od oceana igrajući igru samo-zaborava. Ukoliko Ideje učenja padnu na lažno uvjerenje, iluziju o posebnosti ono će ojačati laž opne o odvojenosti i spriječiti kap da shvati da ne postoji bilo kakva individualnost ili identitet kapi, da je to ocean koji je sebe ogradio iluziom, te da je sve ono što je ugrađeno u opnu iluzije, koje je prihvata “sobom”, osobnošću, identifikacijom, osobnim. Naravno kap može da sebe lako uvjeri u ove istine i biva naizgled “zaštićena” od Stvarnosti Života u kojem živi. To je upravo ono što većina radi na svom unutarnjem Putu. Tako da unutarnji Put postaje nova bajka koja čovjeka dodatno zarobljava.
Davno, na početku mog unutarnjeg Rada, rečeno mi je da spiritualnost, pa čak i ezoterično može biti najgori zatvor iz kojeg nema bjegstva ukoliko bude pogrešno primljen, pogrešno shvaćen, ili rađen sa pogrešnim identitetom. Da se razumijemo nema istinskog identiteta, ali nemamo bolje riječi. Prečice kao što je ovo učenja, ili Tantrička praksa samim tim mogu postati veoma opasan “hod po oštrici mača” ukoliko čovjek nije balansiran i ne zna šta radi ili nema Majstora koji će razbiti pogrešene identitete i čovjeka, nezaštićenog ali svjesnog, ostaviti nasuprot same Stvarnosti. Malo je pojedinaca koji to mogu postići sami, a takvi ili su skoro pa probuđeni ili su prošli intenzivan Rad sa Majstorom.
Baš kao što kap ne shvata da je Stvarnost odustajanje od opne a ne dodavanje novih ideja opni, te da se na taj način zatvara za samu Stvarnost, tako spiritualni tragalac koji ne razumije već samo ponavlja ono što mu se sviđa, zatvara se ili dodatno zarobljava u odnosu na Stvarnost. Riječi koje pišem ne mogu prenijeti samo viđenje i znanje, sem simbola i opisa problematike unutarnjeg Rada, stoga uvijek provjerite ovo što pišem ili što bilo ko piše u vlastitoj praksi u svom životu. Samo vaše znanje je Znanje, sve ostalo je samo informacija.
Kap ne postoji. Postoji samo svekoliki Ocean koji sebe doživljava kao kap. Ukoliko u tom samozaboravu ocean, kroz lažnu sliku o sebi, izgrađuje Znanje o Oslobađanju, on produžava Samo-zaborav. No, ukoliko ocean shvati da je on sama Stvarnost unutar iluzorne kapljice, i odbaci sve kao opsjenu, Znanje ga oslobađa i daje mu, ne viđenje Stvarnosti, već Bivanje Stvarnošću.