11U duhovnosti postoji niz Ideja Učenja koje se prenose od jednog do drugog čovjeka, ili od raznih duhovnih “učenja” ka ljudima i obrnuto. Problem sa tim Idejama nije u samim Idejama već u nerazvijenoj svijesti onih koji ih primaju. Danas to uzima ogroman danak u kojem većina ima dojam da nešto rade na sebi, da napreduju dok u stvari ono što napreduje nije ono što treba da napreduje, tj. napreduje ono što je uzrok ljudskog ropstva. Opet, s druge strane, možemo reći da bilo kakav napreda je dobar. I to je istina, ali jako ograničena istina. Prije svega, čovjek koji nije razvijen ne može ocijeniti da li napreduje ili se samo-zavarava. To što njegov um napreduje, razvija se novim idejama, dobiva naizgled nove dimenzije ne znači napredak u duhovnom smislu. Prosto zato što je jako mali segment čovjeka u stvari Duhovan. Duhovnost u globalu označava sve i svašta. Od “vjeruj u sebe” do “budi svoj”. Ali duhovni dio u čovjeku vezan je samo za njegovo Istinsko Ja i stapanje Istinskog Ja sa Kozmičkom sviješću. Termin koji, većina duhovno orijentiranih osoba, ni ne zna šta znači. To se događa zato što smo sve što nam se sviđa proglasili duhovnim. To je bolest svakog od nas.

Duhovnost je izražena tzv. svetim spisima, naravno i mnogim drugim tekstovima. Ali čitanje svetih spisa ne znači i njihovo razumijevanje. Šta znači “sveti spis”? To je jedno od bitnih pitanja. Šta znači ono što tamo piše, na koji način se to proučava, šta znače riječi na koje nailazimo u tim spisima? Ezoterične Škole koje su stvorile Svete Spise točno su znale kako će većina ljudi reagirati na njih, tj. kolika će biti sposobnost razumijevanja kod većine. Način na koji se oni primaju u sebe, tj. shvaćaju prije svega, a onda kod rijetkih, i razumiju pokazuje tu činjenicu koji su znali oni koji su ih stvarali. Čak i Ideja Boga u njima nije dovoljno razumljiva za većinu, tako da ta ideja ima niz načina shvaćanja. No, bilo bi pogrešno misliti da Um koji stoji iza tih Ideja nije o tome razmišljao, mislio ili znao kako će to ispasti. Svi govore da Sveti Spisi imaju određeni ključ razumijevanja. I to je istina, ali ne onako kako to mnogi razumiju. Oni imaju niz ključeva razumijevanja bez kojih ne možemo preći niti jedan jedini dio tih učenja. To mi je bilo očigledno kada sam se susretao sa prosvjetljenim Majstorima koje sam o tome pitao i koji mi nisu dali odgovore jer ih nisu ni znali. To je pokrenulo niz pitanja kod mene, ali i srušilo mnoge idealizacija.
Sveti Spis ima nekoliko razina. Jedna je tjelesna orijentirana na tjelesni um, druga je vitalna orijentirana na tzv. “emocije”, treća je intelektualna orijentirana na sam um, četvrta je Emotivna orijentirana na Viši Um u čovjeku (kod onih koji je imaju), peta je Svjesna orijentirana na još jedan Viši Um u čovjeku, naravno kod onih koji su ga stekli. Svaki tip čovjeka, a ima sedam tipova čovjeka, religiju kao i duhovnost a time i ezoterično shvaća u skladu sa tipom čovjeka kojem pripada i takvo znanje nalazi u Duhovnim Spisima. Otuda postoji sedam razina shvaćanja i razumijevanja Duhovnog Učenja, Duhovnih i Svetih Spisa, čovjeka, Boga, itd. Kroz evoluciju čovjek prolazi svih sedam razina ili tipova čovjeka. Kod malo razvijenijeg čovjeka uviđamo da postoji nekoliko razina razumijevanja i shvaćanja, u zavisnosti od umova koji su u njemu razvijeni te do koje mjere su ti umovi razvijeni, tipa čovjeka koje je prošao i koji je sada, nivoa učenja koje mu je dostupno kao tipu čovjeka, razini umova a naročito razini njegova Bića.
51fDutgptWL._AC_UL320_SR256,320_Kada ovo pogledamo, i donekle razumijemo, shvaćamo da je današnja duhovnost dana na nivou idiota (glupaka). Tj. kao popularne knjige iz raznih sfera života nazvane “for dummies books”, tj. knjige koje su pisane s ciljem da pojednostave određeno gradivo, učenje, razvoj sposobnosti. Naravno teško je prihvatiti da smo mi glupi i da je sve pojednostavljeno za našu “glupost”. Ali ako nismo sposobni priznati si da smo u ovom području “glupi” bez obzira na tzv. nivo mjerljive inteligencije koja nema veze sa inteligencijom već sa memorijom, tada moramo znati da nigdje nećemo stići. Pametan čovjek, Inteligentan čovjek PROUČAVA, traži ZNANJE, ne prihvaća da ga već ima bez obzira koju količinu sposobnosti i znanja do sada skupio. Potreba pojednostavljenja pojašnjava ovu činjenicu.

Jedna od Ideja u Učenju jeste reinkarnacija. To je ideja potekla iz istočnjačke duhovnosti i u globalu ne znači ništa. Ali kada se tome doda ono “dummies” tada dobivamo smisao. Problem je u tome što i oni koji su tu ideju donijeli na zapad, pripadaju upravo toj kategoriji kao i oni koji ju željno očekuju. Isto je i sa Kundalini Shakti, Kriyama, raznim drugim yoga, tantra, meditacija praksama.
Biblija, Bhagavad Gita, Kuran, i slični Sveti Spisi nisu pisani za tu kategoriju ljudi. To je činjenica. A ona je potvrđena time što je većina ne razumiju ili ih prihvaćaju na tjelesnom umu, tj. umu orijentiranom na čula, krutu osobnost, fizičku realnost. Takav um religiju, duhovnost i ezoterično razumije bukvalno, fizički, materijalno, imaginarno, kroz laž, itd.
U Kršćanstvu Ideja “Ponovnog Rođenja”, Ideja “Uskršavanja”, često se tumači kao ideja Reinkarnacije, što nije slučaj. Ne govorim da Kršćanstvo nema ideju reinkarnacije već govorim u tome da ove ideje sa tim nemaju veze. Čak i Ideja koju Krist izgovara da je bio prije Avrama, prije Krstitelja, ili neka slična ideja, nema veze sa reinkarnacijom. Slično je sa sličnim Idejama u BhG (Bhagavad Giti) i drugim spisima.
Parabola u kojoj Nikodim pita Isusa o “Kako se može čovjek ponovo roditi, kad je već star. Može li po drugi put ući u utrobu majke svoje i opet se roditi?česta je među onima koji žele dokazati da Isus priča o Reinkarnaciji. Ono što je napisano na ovom blogu Iza Granice i u ovom tekstu “Ponovno Rođenje” – tumačenje Morisa Nikola, jedna je od Ideja koja je ispravno tumačena. S tim da treba naglasiti da njegovo tumečanje Ideja iz Biblije povezano je sa Psihičkim ili Umnim razvojem, tj. razvojem orijentiranim na cjelokupan um. Ispravno razumijevanje riječi “psihičko” ni on sam nije dao. Psihičko znači “SVJESNO”, i odnosi se na dio u nama koji je povezan sa Svjedočenjem i Svjedokom. No, danas taj termin koristimo za ljudsku psihu u globalu, tj. ono što je on sam u tijelu u kojem se nalazi, drugim riječima Um i njegove funkcije i pod-funkcije.
Iako mnogi Ideju Reinkarnacije shvaćaju kao inkarniranje njih sami, onih koji sada postoje, to ideja Reinkarnacije ne govori. Ona govori o dijelu čovjeka koji taj isti čovjek naziva Dušom, dok ne zna šta to znači riječ “duša” te je često poistovjećuju sa vitalnim emocijama (umom) i njihovom razvijenošću ili nerazvijenošću. Duša nema veze sa vitalnim umom, niti bilo kojim umom koji čovjek ima. Sama Ideja Reainkarnacije shvaća se da svatko ide u reinkarnaciju, te da je ona dostupna svima. Mnoga Ezoterična Učenja u svojoj srži, tj. u dijelu koji se ne daje javno, govore o tome da ta Ideja nije istinita za svakog. Istina nije ista za svakog čovjeka – a ovo možete shvatiti na mnogo načina, ali onaj koji želi da sazna šta to znači istraživat će sam za sebe i neće prihvaćati površne odgovore. Baš kao ni što Bog nije isti za svakog – a i ovo možete shvatiti na nekoliko načina – time ni Isus nije isti za svakog, tako ni Ideja Reinkarnacije nije ista za svakog. Dio koji tu nesdostaje jeste dio povezan sa Vječnim Vraćanjem, o kojem sam, nekoliko puta do sada, pisao. Da se ne ponavljam imate to u ova tri teksta koja sam podijelio sa ove strane “Iza Granice”. No, Nikol nije dao do kraja tu ideju. Da li je znao ili nije znao, ostaje upitno, ali to nije ni bitno. Prvo, Biblija, tj. njeno tumačenje, kako sam rekao, može da se tumači na nekoliko razina. Ovo tumačenje koje Nikol daje jeste tzv. psihičko tumačenje, ili unutarnje tumačenje, ili tumačenje na nivou uma koji je okrenut ka unutarnjoj evoluciji. Postoji Duhovno tumačenje koje on nije znao ili nije htio da kaže. Duhovno tumačenje Biblije nema veze sa Psihičkim i Tjelesnim tj. Fizičkim, Materijalnim, tumačenjem. Iako u nekim dijelovima ono objedinjuje sva moguća tumačenja. Kada se dobije Duhovno Tumačenje, čak i Psihičko tumačenje Biblije, ona izgleda skroz drugačije. To su različiti ključevi koje sam spominjao. Isto je i sa ostalim Duhovnim Spisima, Svetim Spisima. Sama riječ “sveto” se ne razumije. Tako da danas imamo liniju koja sve proglašava svetim, liniju koja sve to negira, i liniju koja pod “svetim” misli na nešto veoma specifično.
Ako želimo razumijeti Ideju Reinkarnacije, Ideju Vječnog Vraćanja, moramo zaboraviti sve što su nam do sada rekli. Problem je što većina to ne može potvrditi sve dok im se ne ukaže KAKO da to potvrde, tj. kako da prepoznaju Ideju Vječnog Vraćanja, Ideju Reinkanracije, Ideju Ponovnog Rađanja.
Za Nicoll-a (Nikola) ideja Ponovnog Rađanja povezana je sa praksom koju je radio. Tj. sa idejom Svjedočenja, idejom svjesnog čovjeka. A kako svi misle da su svjesni, tako svi misle da imaju mogućnost “Ponovnog Rađanja”. No, Duhovna Ideja je povezana sa Rađanjem ODOZGO, tj. Rađanjem koje dolazi kada čovjek spozna šta je on u stvari. No, i to je teško razumijeti. Rađanje Odozgno u Ezoteričnoj Duhovnosti – a ovdje ne mislim na ono što se današ naziva “ezoteričnim” – podrazumijeva Rađanje koje dolazi od Boga. Tj. trenutak kada se BOG PROBUDI U ČOVJEKU. To nije čovjek koji je išao ka sebi, to nije osobnost, to nije um kako ga mi razumijemo. To je specifčno stanje svijesti, tj. “kozmička svijest”. Čovjek može da bude Budan, da bude Svjestan, ali ako se nije Rodio Odozgo ne govorimo o Ponovnom Rađanju. Tj. ako u njega nije sišla Božanska Svijest ne govorimo o Spasenju ili Oslobođenju. Također, i ove ideje su razumljene na mnoge načine ali rijetko ispravan način. Postoje dva nivoa Oslobođenja. Oslobođenje od vanjskoj i oslobođenje od unutarnjeg. To su dva nivoa koja mi možemo shvatiti. Postoji još jedno, koje je izvan te kategorije.
Reinkarnaciju može imati samo BUDAN ČOVJEK. Tj. Čovjek koji je Spoznao sebe. To je odgovor onima koji misle da se Budan čovjek ne reinkarnira. Običan, svakodnevni, čovjek, čovjek prva četiri tipa, doživljava VJEČNO VRAĆANJE. Vječno Vraćanje znači da se čovjek vraća u isti život nekoliko puta. Rađa se isti dan, umire isti dan, ima iste ili slične bolesti, nesreće, iste ili slične roditelje, itd. U toj ideji koja je jako šturo pojašnjena, ono što se ne govori jeste da postoje, u liniji od rođenja do smrti, određene ključke točke, ili momenti koje svaka duša mora da prođe na određen način. Tj. čovjek se rađa uvijek iznova sve dok se te određene točke, od kojih ovisi kretanje u eovluciji, ne razrješe. Jedan veoma specifičan osjećaj koji ste svi imali povezan je sa tim. To je Deja Vu, tj. trenutak u kojem imate dojam da ste to već proživjeli. I jeste. Kroz Deja Vu imamo dojam da smo određenu situaciju već vidjeli. Razni duhovni “autoriteti” govore o tome da je to sjećanje na trenutak prije rađanja, kada su nam pokazani svi dijelovi života a neki su ostali u sadašnjem sjećanju. Ako možete biti svjesni tokom spavanja i sanjanja, tada možda možete imati dokaz da su vam pokazivali nešto. No, to je pogrešno tumačenje koje je nastalo tim njihovim, tzv. “intuitivnim” umom. Ne postoji takav trenutak u kojem mi sjedimo sa našim divnim duhovnim vodićima i pričamo o našoj sljedećoj inkarnaciji. To se dešava AUTOMATSKI. Ključni trenutci mogu biti bilo šta za određenog čovjeka u Vječnom Vraćanju. No, bit tih trenutaka jeste EVOLUCIJA i razvoj Svijesti. Kada se skupi, da tako kažem, oderđena količina supstance koja u manifestaciji daje tzv. svijest, tada se prelaze te ključni točke, tj. čovjek stječe razumijevanje sebe, drugih, okoline, svijeta i time taj trenutak se više ne vraća. Ali to ne znači da je Vječno Vraćanje “odrađeno”. Vječno Vraćanje prestaje kada se stekne određena količina Svijesti i ta količina MJERI SE VREMENOM. Prosječan čovjek može biti svjestan sebe do jedne minute. I to je dosta razvijen čovjek. Specifičnim Radom on to može produbiti, proširiti i dobiti mnogo veći period sjećanja. A taj period “skuplja” se nekoliko godina jakog i teškog Rada na Sebi.
Drugo, ono (vječno vraćanje) se prevazilazi i podizanjem nivoa Bića, transformacijom osobnosti, spoznajom sebe, itd. Budan Čovjek, Svjestan Čovjek, o kojem Nikol govori ulazi u Reinkarnaciju. I to samo na jednom njenom malom obimu. Reinkarnacija je ogromna sfera mogućnosti koja se zadobiva mijenjanjem razine Bića. On ulazi u reinkanraciju koja je linearna. Tj. ide samo u jednom pravcu, tj. budućnosti. Slijedeća razina Bića, i tu ću stati sa ovim pojašnjenjem, jeste linearnost prošlost-budućnost-prošlost. Takva vrsta reinkarnacije dolazi onima koji su se razvili dalje od Budnog Čovjeka.

Ponovno Rođenje o kojem se govori u Bibliji nema nikakve veze sa reinkarnacijom, već Rađanjem Odozgo. On dolazi u momentu kada čovjek razumije ŠTA JE ON. Ali samo razumijevanje “šta je on” ne donosi Rođenje Odozgo. Ono je priprema za to. I taj proces pripreme može trajati nekoliko godina, te ima svoje uvjete. Jedan od njih je upravo “oslobođenje od unutarnjih uticaja”. Što znači osloboditi se osobnosti, njenih procesa, utjecaja emocija, procesa, misli, instinkta, seksualnosti. Naravno, on uključuje i “oslobođenje od vanjskog utjecaja”. I tu postoji OGROMNA ZAMKA u kojoj smo svi pali nekoliko puta. To što je čovjek probuđen, što zna tko je on, šta je on, teško da ga može spriječiti da ne padne koli put na toj zamci.
“Zaista, zaista, kažem ti: govorimo što znamo, svjedočimo za ono što vidjesmo, ali svjedočanstva našega ne primate.” (Ivan 3:11) – Zanimljivo ovdje jeste to što Isus razdvaja te ljude od ljudi bukvalnog značenja. On ne govori o svima na isti način. I to je zamka za one koji pokušavaju da shvate Bibliju. Čovjek Rođen Odozgo, kao recimo Isus, i čovjek rođen od “žene” nije isti čovjek iako obojica imaju tijelo. Upravo, Čovjek Rođen Odozgo je NOVI ČOVJEK, o kojem i Nikol govori. On se Rađa posredstvom Istinskog Ja, Budnog Stanja, ili Stanja u kojem razumije ŠTA JE ON. To na istoku nazivaju probuđenjem, prosvjetljenjem. A to još nije Oslobođenje, ako prihvatim to njihovo tumačenje. Za mene, i slične meni, to je Budnost, Istinsko Ja, ne Probuđenje. Čovjek koji je Rođen Odozgo više nema reinkarnaciju kako je mi razumijemo. Ali o tome nekom dugom prilikom. No, čovjek koji je u tom procesu Rađanja, on ima reinkarnaciju.
Još jedan dio nisam rekao. Vječno vraćanje također ima jedan vid reinkarnacije, a tiče se nesvjesnog prebacivanja u slijedeći život duše koja je u određenom vječnom ponavljanju prešla ključne točke tog specifičnog rođenja. Tada se ona prebacuje u novi život, novu inkarnaciju ali je također proživljava nekoliko desetina puta. S tim da postoji evolutivni dio vječnog vraćanja i involutivni (degradacija) dio vječnog vraćanja, a o tome se još manje govori.
“Nitko nije uzašao na nebo osim koji siđe s neba, Sin čovječji koji je na nebu.” – Čak i sama ideja Neba, nije razumljiva čovjeku. Te je on poistovjećuje sa nebom u svakodnevnom tumačenju te riječi, te često podiže glavu kada govori o Bogu, ili se moli, i tome slično. Ja vam neću reći šta znači ta ideja, jer znam da možete sami naći to značenje ako ste Učenik, Tragatelj.
“Jer je Bog tako ljubio svijet, da je predao svojega jedinorođenog Sina, da svaki, koji vjeruje u njega, ne pogine, nego ima život vječni.” – Jedinorođeni Sin je vaša Priroda manifestirane svijesti, Istinsko Ja. I samo “Sin može prepoznati Oca”. Kada Sin prepozna Oca on dobiva RAĐANJE ODOZGO. Tj. Bog se ponovo BUDI U ČOVJEK jer je BOG ZASPAO U ČOVJEKU. “On im reče: “Vi ste odozdo, ja sam odozgo; vi ste od ovoga svijeta, ja nisam od ovoga svijeta.” – Ivan 8:23
Jedno od rano-kršćanskih tumačenje govori o tome da je “Bog je postao čovjekom kako bi čovjek mogao postati Bogom.”. No, to je jedan nivou razumijevanja. Viši nivo jeste “Bog je zaspao u čovjeku” i “Bog je budi u čovjeku”. Ima mnogo dijelova u Bibliji gdje se to može izvući ako razumijete Unutarnju biblije i ako razumijete njenu Duhovnu Stranu.
“Jer Bog nije poslao Sina svojega na svijet zato, da sudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu.” – dio koji govori o JEDNOM JEDINOM načinu Oslobođenja. Ne o mnoštvu puteva, već samo o jednom jedinom PUTU.
Riječ “Reinkarnacija” znači – “Re Incarnare” – “ponovo biti tijelo”. Ali ŠTA? To ćete nazvati Dušom, iako većina ne zna šta je to. Ono što se rađa jeste ono čega čovjek sada nije svjestan, tj. ne postoji na tom nivou. A to je ono što nazivamo BUDNO STANJE, ili SVJESNO STANJE, ili Ja kao BIVANJE. Ako to nije svjesno, nema šta da se rodi. Um se ne rađa, on nastaje manifestacijom tog Stanja. Osobnost se ne rađa, ona nastaje manifestacijom Uma. Osoba se ne rađa, ona poslije smrti UMIRE. Ako je čovjek OSOBA, on UMIRE poslije smrti i više se ne vraća.
Naravno, sada će duhovna inteligencija da proba da me demantira. I reći će da svi imamo Dušu, da duša ne može da nestane, da energija koja je (kao – sarkazam) duša ne može nestati. Jasno. Slažem se. Ali može biti sve što treba biti u božjoj igri u NJEGOVOM UNIVERZUMU. Kada razumijete šta je to, a ne slijepo nagađate kako bi bili pametniji, ili pobijedili u “duhovnoj raspravi” tada shvaćate šta sam rekao. Staklo, koje je sada čaša ispred mene, može se ponovo roditi kao staklena čaša, ako se razbijem i ponovo od nje napravim čašu. Ali također, mogu od nje napraviti i prozor, i pepeljaru, i staklo za sat, i stalo za televizor i to da ta ista čaša nema pojma šta je bila prije toga, ako ćemo se igrati i reći da je ona svjesna sebe. Sve što je Njegovo može biti sve što On želi da bude. A oni koji su spoznali sebe znaju da Duša nije njihova, da oni ne znaju kako da je stvore (recimo da ne znaju, što je čest slučaj), a naročito manifestacija Bića koje se osjeća kao Ja Jesam ili stanje Postojanja, koje neki osjećaju u nekim sekundama kada su u “sadašnjem trenutku” (navodim ovaj dio prosto zato da bi mogli pojmiti o čemu pričam, iako tzv. “sadašnji trenutak” nema veze sa ovim). Osjećaj Bivanja, ili Osjećaj Postojanja, NIJE NASTAO, NIJE BIO pa PRESTAO, NITI ĆE NESTATI, niti znate kada je postao, niti kada je nestao, itd. (mogu se igrati ovim riječima, ali mislim da ste shvatili suštinu). Otuda, ni čovjek ne određuje da li će smjesa koju naziva “dušom” se inkarnirati, pretvoriti u nešto drugo, tipa hranu za kokoške, ili u neki viši nivo postojanja. Ali, tu se krije trik, ključ ako razumijete.
“Tko dolazi odozgo, stoji nad svima; tko je sa zemlje, zemaljski je i govori zemaljski. Tko dolazi s neba, stoji nad svima.” – Ovo je ključ ako razumijete. Ključ onog što je Nikol pojašnjavao, ključ razumijevanja reinkarnacije i ovog što sam ovdje napisao, ključ kroz koji razumijete Bibliju. I ovo, ponajmanje, ne znači da je neki čovjek iznad nekog drugog čovjeka. Ali ja vam neću otkriti šta to znači. Istražite sami. Iznenađenje koje slijedi onima koji “potrefe”, shvate i razumiju šta je ovo jeste ogromno i to je preduvjet PONOVNOG RAĐANJA.
“Tko vjeruje u Sina, ima život vječni; a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, nego gnjev Božji ostaje na njemu.” Otkriti TKO (ŠTA) JE SIN u vama, to je cilj, i to je Put ka novom rađanju. Ovo sve se ponavlja u svim Svetim Spisima, na drugačije načine, uvijek specifične okruženju, dobu, mentalitetu ljudi tog područja.
Duhovno tumačenje Biblije je potpuno UNUTARNJE, dotiče SVIJEST, SVJESNOST, probuđen UM, NE OSOBNOST, NE TIJELO, NE FIZIČKU REALNOST. U njemu se nalazi ključ OSLOBOĐENJA, ali ne oslobođenja onog što je rođeno od žene, od tijela, tj. osobnosti. To ŠTO JE SIN jeste to što je Priroda, što je MANIFESTACIJA BOGA, ŠTO JE SAM BOG kao manifestacija. Na istoku to je pojašnjeno sa Savikalpa Samadhijem. Tj. Stanjem Sjedinjenja za koje mnogi misle da imaju, a malo njih stvarno ima.
Cijela Biblija je ŠIFRA, kao i BhG, Kuran, i slično. Šifra koja se može razumjeti na niz načina, u skladu sa razinom Bića. Konačna Šifra je za one koji razumiju DUHOVNU STRANU BIBLIJE ili Bh. Gite. I to je početak NOVOG ČOVJEKA, NOVOG ŽIVOTA, BOGA U TIJELU (Re Inkarnacija) koja nema veze sa seljenjem duše u drugo tijelo.
Transformirati sebe znači odbaciti osobnost, a time i sve njene interese, sve utiske koje ona ima, utjecaje koje ona ima, porijeklo osobnosti (tijelo, žena, rođenje od žene), te kroz Istinsko Ja, SPUSTITI novo u tijelo čovjeka i BITI ŽIVI BOG. Naravno, mi kao osobnost nismo taj Živi Bog.
Sa nivoa Tantre, podizanje ka tom stanju je podizanje Kundalini Shakti. Ponovno Rođenje jeste Budno Stanje, podignuta Kundalini Shakti. Novi Čovjek jeste SPUŠTANJE Kundalini Shakti nazad u tijelo, tj. otjelovljenje vaše Prirode, Reinkarnacija vaše PRAVE PRIRODE, tj. Reinkarnacija BOG-a u tijelu.
To što je SADA rođeno jeste nesvjesno. To kada se Osvijesti, UMIRE. To što se TADA RODI jeste SVJESNO koje zna ŠTA je ono, odakle ono potiče, tko je ono, itd.
Ili, rečeno putem Ezoteričnog Kršćanstva: “Prije no što stekneš vječni život (uskrsneš), moraš da umreš, a prije no što umreš moraš da se probudiš.”
To je JEDAN JEDINI PUT koji je ISPRAVAN, svi ostali su zablude. Ali nisam rekao da je to jedno jedino ispravno Učenje. Jer PUT nije UČENJE.