0471f14edd5ddfd9de1423a3a19310fe

Unesi opis

Kada, nevezano, promatramo duhovnu scenu danas uviđamo jednu zanimljivu činjenicu. Ta činjenica ukazuje na to da većina traži i teži određenim specifičnim “učenjima” u skladu sa svojim unutarnjim sviđanjem ili u skladu sa linijom manjeg otpora. Poplava gurua na zapadu, raznih instruktora bilo kojih učenja, pokazuje tendenciju snižavanja duhovnih linija povezanu sa sviđanjem i sa linijom manjeg otpora. Umovi koji se koriste tim učenjima pretežno su (ti ljudi ni ne znaju ideje o nekoliko umova i različitim aspektima svakog uma) mehanički, automatski, asocijativni bez mogućnosti da misle – iako su svi uvjereni da mogu da misle – te u skladu sa tim ono što ih privlači su derivati drevnih škola, drevnih učenja koji su izvučeni iz sveopćeg smisla određenog učenja, uprošćeni s ciljem eksperimenta, ili su nastali kao rezultat degradacije učenja povučeni čulnim ili fizičkim umom koji uprošćava i koristi ideje na mehaničan, automatski način, ponavljanjem, citiranjem, riječima kojima se ne poznaje smisao niti njihov simbolika – često nazvano “pjevanjem osobne pjesmice” (Gurđijev). Ono što je dominantno u tim “avanturama tragaoca” jeste tzv. intelektualni um (kasnije ću pojasniti zašto “takozvani”) koji bez jasne i fokusirane misli asocijativno “promišlja” ideje koje uzimaju u skladu sa vitalnim umom (ono što volite nazvati emocijom, a nema veze sa njom) koji daje gorivo u vidu želje za znanjem – ali pošto nema kristalizacije u čovjeku njegova manifestacija “želje za znanjem” povezana je asocijacijama vitala i mehaničkog intelekta (osobnim mehaničkim sviđanjima i asocijativnim mislima) –  koje na kraju postaje suhoparno naklapanje mehaničkog ponavljanja onog što im se sviđa i onog što im daje zadovoljstvo intelektualnog poznavanja informacija.
Posebna su kategorija oni kojima je dominantan fizički um, a pod ovim ne mislim samo na vanjski um (već na dio vanjskog uma koji je vezan pokretom i fizičkim i time povezan i sa unutarnjim umom), te koji su vezani fizičkim aspektima jogičkim i sličnim učenjima povezanim sa fakirizmom ili askezom koji se ogledaju u gimnastici a ne istinskoj i smislenoj hatha yogi. Današnja orijentacija na degradirane duhovne znanosti koje su vezane sa vitalnim i intelektualnim umom dolazi iz nedovoljne fizičke aktivnosti, nedovoljne manifestacija informacija i vitalnih emocija u fizičkoj realnosti te shodno “zakonu” da “probavljeni materijal mora ići negdje” a u tom slučaju ide u hranu za um ili tijelo ili kao fekalije izlaze van tijela – isto je i na razini uma i emocije – fekalije koje nastaju neprobavljenom duhovnom hranom izlaze van u vidu “mudrih” i pretežno beskorisnih savjeta ostalim “duhovnim tragaocima”, idejama o čakrama, sopstvu, jastvu, gjani, advaiti (a opet sve to izlazi kao fekalija jer dio koji se interesira za to je prosto probavni, mehanički centar, unutar ljudskog uma) kao način samo-potvrđivanja i potražnje za sljedbenicima sličnih ideja s ciljem udruživanja u jedinstveno, “božje jedno (čitaj: jadno)” stado.
Već dugo postoje u javnosti određena učenja koja govore o tome, ali ta učenja, u dodiru sa čovjekom koji je u snu, dobivaju specifičan oblik vidljiv na licima onih koji ih upražnjavaju a prepoznaje se kao “blaženi osmjeh wc-školjke” naročito ako se taj “blaženi osmjeh” dijeli sa sebi sličnima što pojačava osobni “osmijeh” jer se stado prepoznalo. Takav um ne može uzeti ništa iz tih učenja a da tome ne daje smisao koji je samo njemu znan i samo njemu vrijedan. U skladu sa tim takav um cijepa učenja koje ima određeni Smisao (smisao je, recimo da vam prevedem tu riječ koju svi “razumijete” simbolička riječ za Boga, simbol riječ koja se koristi da označi Boga i tako onima koji razmišljaju asocijacijama oduzme mogućnost shvaćanja – ne miješajte shvaćanje sa razumijevanjem) jer kroz taj Smisao i CJELINU koja je data moguća je Unutarnja Evolucija, međutim cijepanjem Smisla i Cjeline (a Cjelina je također riječ simbol za Boga, a Bog je opet riječ simbol) ta ista moguća evolucija postaje degradacija jer razvija, tj. pojačava mehaniku uma koji je preuzeo “sjeme” ideje Učenja i ugradio ju u sebe – što je parabola o sjemenu u bibliji (slobodno je pročitajte). Tako da generalno mogu zaključit i citirat stih iz Biblije – “Slijepac vodi slijepca”. Ako pomislite da je ovdje samo riječ o tome da neki čovjek slijepac (preneseno značenje) vodi nekog drugog čovjeka slijepca onda griješite a tom greškom ukazujete upravo na to što sam do sada napisao, da vašu duhovnost oblikuje um koji je slijep, lažni “magnetski centar” (želja za učenjem) jer on nije povezan i sam za sebe postoji i time oblikuje cijelu duhovnost koju upražnjavate (iako je pogrešno reći “upražnjavate”, ali…). Tako da onom koji možda naslućuje šta znači “slijepac” u tom Ezoteričnom Spisi (Bibliji) onda uviđate da je riječ o vašem umu, vašim dijelovima uma, vašem lažnom interesu za znanjem, ili želji za znanjem, jer ta želja nastaje upravo na mehaničkom vrćenju vitalnog uma i intelektualnog mudrovanja.
Kažem “lažnom”, zato što to što želi učenje, ima želju za učenjem, dolazi iz vaše osobnosti a ne kao impuls Bića. Možda je to bio impuls Bića, ali je to um brzo preuzeo i dao mu značenje koje tom fekalijskom umu odgovara. Otuda sve što takav um uzme, pa čak i ako to dođe kao impuls iz Bića, pretvara se u fekaliju.

Možda ste do sada shvatili da se ja ne trudim da budem “fin”, “dobar” jer znam s čim imam posla. A s druge strane ideja “finoće i dobrote” dolazi upravo kao maska iz tog fekalijskog uma. Naravno, oni koji proučavaju Advaite, Gjanije, “gospodnje jedinstvo” znaju šta govorim i zašto to tako govorim. A ako ne znaju, i ne shvaćaju “negacijsko učenje” onda čita fekalijski um. Svako Istinsko Učenje sadrži sve tri razine prijenosa Sile (ono što somnambulisti nazivaju “kundalini shakti”) počev od negacijske, preko afirmacijske do neutralizirajuće razine prijenosa Sile (učenja). Ili drugim riječima, u skladu sa gunama, svako Istinsko Učenje djeluje na tri različite razine prijenosa Učenja u skladu sa gunama. Prvobitno razara pogrešne koncepte, tada prepoznaje dobre koncepte i pojačava ih, da bi na kraju izgradilo neutralnu ili satvičnu razinu razumijevanja.
NA ISTI način svaki iskreni duhovni tragalac vrši sve te tri razine djelovanja i primijene učenja UNUTAR SEBE. Razara ono što nema mogućnost evolucije (negacijsko, advaita, gjana), izgrađuje i pojačava ono što ima mogućnost evolucije (afirmativno, devocijsko, tzv. potvrđujuće) kako bi se doveo u neutralno stanje Sjedinjenja sa svojom Prirodom (satvično, sat-čit-ananda, transcendentno, itd.) Nakon toga ide sljedeća linija manifestacije Svijesti i ona se PONOVO SPUŠTA na sve razine ISPOD sa koje je netko krenuo (ono što se naziva SPUŠTANJE kundalini shakti nazad) te kroz to spuštanje čovjek spušta Božanske razine u ljudsko postojanje, materiju, planetu, sunce, itd. jer to je jedan od ciljeva Duhovnog Rada, Sadhane.

Pošto je naziv ovog teksta “Kritika zdravog razuma” u skladu sa tim trebalo bi pojasniti i drugu stranu, onu zdravu kritiku (kako ovo ne bi bio kriticizam) razuma. Riječ Razum tvori riječ RAZUMijeti. Ili imati mogućnost ispravnog razumijevanja, povezivanja činjenica i ideja u viši ili cjelokupni Smisao (Bog, Cjelokupnost, Apsolut). Razum nije logički dio uma, kako to duhovni intelektualci povezuju (“intelektualci” uvjetno rečeno, baš kao i “duhovni”). “Duhovnost” (pod navodnicima jer to nije duhovnost) u svom dubokom neshvaćanju dala je negativan karakter toj riječi. Upravo tim pokazujući koliko joj nedostaje upravo to što je u svojoj obrani nazvala pogrešnim.
Težnja ka učenjima o tzv. sopstvu, o advaiti, gjani, zen-u, tantri dolazi iz mehaničkog (fizičkog, pokretnog, automatskog) dijela umova (sva tri uma) te je na taj način povezana kroz sve umove jer se kroz istovjetne dijelove u svakom umu ona povezuje sa svakim umom. Ti mehanički ili automatski dijelovi uma su svakodnevne vitalne (emotivne) kretnje sviđanja ili nesviđanja povezane sa strahom, nemoći, projekcijom, fantazijom – kao dijelovima vitalnog uma –  ugodnim i neugodnim kao dijelovima fizičkog uma, te mehaničkom ili asocijativnom prirodom intelekta – koja je stalno vrćenje istih riječi i njihovo ponavljanje, brbljanje kako riječima tako i mislima, pametovanje, mudrovanje, mehaničke asocijacije o stvarima, sekretarica koja ne zna šta joj je posao i stalno radi ono što ne bi trebala da radi (Gurđijev) te time krivo spaja informacije sa pogrešnim umovima. Usmjerenje i želja da se prihvate ta učenja ukazuju na liniju manjeg otpora u čovjeku, kao cijeli život koji pokušava da vodi i koji vodi, na “jednostavnost” jer nije sposoban da prati Učenja koja su “komplicirana” što ukazuje na to da njegov Intelekt nije razvijen, ali i na zakržljalu emociju koja nema mogućnost kompliciranih kombinacija vođenja strahom, nadom, imitirajućom čežnjom, mehaničkom željom za znanjem (mehanika vitalnog uma), te na fizičku komponentu uma povezanu sa ugodom, koja dolazi iz vitlanog dijela fizičkog uma, i neugodom.  Usmjerenost na tzv. “jednostavnost” ukazuje na nemoć i bol emocija koje je netko prošao ili prolazi te na traženje “jednostavnosti” emocije koju prepoznaju o Ostvarenim Ljudima kao izraz Jednostavnog Uma, što opet krivo razumiju i misle da se odustajanjem od razvoja uma postiže jednostavnost, dok se u stvari postiže zaglupljenost, tupost i to je upravo Tamah kao Sila ili Guna od koje su trebali da izađu a ne da je potvrde a to ukazuje upravo na ono što sam rekao o da je prvobitna osnova negacijskog metoda kao načina izlaska iz zarobljeništva Tamah Gune. Negacijska metoda koja je trenutno aktuelna u “duhovnim krugovima” ili pseudo-duhovnosti, dolazi iz afirmativnog dijela Tamah Gune ili Sile čiji je prvobitni impuls kretanje ka gore, ali mehaničkim primanjem tog utjecaja od pogrešnog dijela uma tu liniju pretvara u kretanje ka dole, ka dubljom mehanici, dubljem zarobljeništvu, ka pogrešnoj potvrdi Tamah Gune, tj. Tamah Guna završava na dvostrukom Tamahu (Tamah-Tamah) umjesto na Tamah-Rajah ili možda Rajah-Tamah (znanje o Silama ili Gunama koji je dio cjelokupnih ezoteričnih škola ili drevnih škola misterije). Otuda traganje za jednostavnošću je bježanje od svoje nemoći, straha, osjećaja manje vrijednosti, potrebe za voljenjem projicirane sa roditelja i okruženja na Apsolut, nemoći prihvaćanja sebe, unutarnjeg ne-pomirenja sa sobom – i to je dio na vitalnom umu. Traganje za superiornim znanjem koje pokazuje mehanički intelektualni um ukazuje na potrebu superiornosti, a pošto ta superiornost nije stvarna u fizičkom životu, takav čovjek to projicira na superiorno znanje, moć nad drugima kao izraz nepročišćene Manipure (da se malo zajebavam i sa iluzijom o čakrama), neizraženim samskarama o bitnosti i značenju (Swadhisthana), i nedostatkom uzemljenosti ili materijalnost, primjene učenja ili primjene informacije i znanja na fizičkom nivou, osjećaju sigurnosti i osobnog fizičkog značenja i vrijednosti, itd. (Mooladhara). Mehanički dio intelektualnog uma je Manipura. Drugim riječima cijeli interes za duhovnost kod takvih ljudi dolazi iz prve tri čakre i dok se te čakre ne pročiste negacijskom metodom, ali na ispravan način, takav čovjek ne može da razumije Više aspekte Učenja a time i ne može da razvije Više aspekte Svijesti koje on prepoznaje u Advaiti, Gjani, Zen-u, seksualnoj tantri ili tantri povezanoj sa zadovoljstvima (swadhisthana) ili tantri kao intelektualnom znanju (manipura) i sličnim “duhovnim učenjima”.

Čovjek je zbir sila koje djeluju u njemu putem onoga s čim je on poistovjećen, tj. umom za koji misli da je njegov te zbog toga svaku kritiku shvaća na osoban način. Sve dok putem negacijskog metoda ne spozna da on nije to (neti-neti) što um mehanički ponavlja i vezuje to malo svijesti za sebe, on ne može preći na afirmacijsku metodu. No, svaka metoda u sebi krije i ostale dvije metode, kao kombinaciju Triju osnovnih Sila ili Guna te time nudi tri mogućnosti kretanja (dvije kao kretanje i jednu kao stajanje). Drugim riječima kada se u sebi prepozna ono što nije i ne smije biti potvrđeno (afirmacija, rajah) on to odbacuje kao sebe, tj. on nije to što percipira kao mehaničko u sebi – brbljanje uma, njegove težnje, sviđanje i nesviđanje, ugodu i neugodu – te primjenjujući afirmacijsku metodu u tom dijelu (negacijskom dijelu) a to znači da potvrđuje ono što on jeste (promatrač, svjedočenje, nevezanost) on pretvara kretanje sila u uzlaznu putanju ka satvičnom ili neutralnom ili razrješujućem u sebi umjesto u mehaničko kretanje otvrdnjavanja, tj. Tamaha. Sa znanjem daje taj osjećaj Promatrača poprilično infantilan ili zakržljao ili da je taj osjećaj Ja Jesam – jer sve ima osjećaj Ja Jesam, osjećaj Postojanja (a da sada ne ulazim u umove i njihov zasebni osjećaj postojanja ili Svjedoka) – on shvaća a mora da taj osjećaj kristalizira ako želi da bude Potpun (opet simbol za Boga ili Apsolut), tj. kristalizacija znači da mora da dođe iz Tapaha (mnogi koriste riječ Tapas, što je jedno te isto ali potiče iz različitih oblasti u Indiji i različitih duhovnih tradicija) što znači “unutarnju vatru”, zagrijavanje, ili drugim riječima TRENJA jer kroz trenje se skuplja supstanca koja vas podiže na liniji Sila, jer svaka viša linija Sila traži više supstance koja odgovara količini, da tako kažem, Svijesti u čovjeku. Povećanje kroz suočavanje, promatranje, borbu u sebi sa mehaničkim dijelovima uma, razumijevanje tih dijelova pojačava kristalizaciju kroz trenje (toplinu) koja time nastaje, te ispravnim motivom i ciljem ta supstanca se usmjerava na Svijest i njen razvoj ili kristalizaciju te vas podiže ne liniji Sila, što je u Kršćanstvu simbolizirano Križom i Isusom na njemu, tj. podiže vaš Nivo Bića.
Gajana (advaita, zen i slično) ne mogu biti odvojeni od Emocije (pod emocijom ne mislim na vitalni um i njegove tzv. “emocije”) ili popularno zvane Devocije, i Karmičkog dijela vas, tj. vašeg tijela i života (materija, tijelo, fizička razina). Što znači PRIMIJENU i DJELOVANJE iz onog što Direktno Znanje (gjana, advaita) govori, stalna Usmjerenost ka Najvišem (Devocija kao izraz Emocije) daje gorivo – ispunjava, potvrđuje, vodi – i fizičko manifestira u životu, tijelu, materiji (Karmičko djelovanje, fizički um i tijelo). Tako da dolazimo do toga da su sve te znanosti upravo degradirani dijelovi Ezoteričnog Učenja kao Cjeline koje su degradirale zbog nesvjesnog uma, pogrešnih usmjerenja i primijene, itd. Gjana, Devocija i Karma u tri dijela Cjelokupnosti Učenja unutar Advaita metoda – znanja o jedinstvu i istosti sa Apsolutom – koje se dijeli na nekoliko različitih manifestacija Advaita učenja. Otuda sama Istinska Advaita u svojoj podijeli sadrži u sebi Negacijski, Afirmacijski i Neutralizirajući dio, kao NAČIN primijene, učenja, unutarnjeg razvoja. Ako mislite da je tzv. Advaita ili Ne-dualnost – ili da vam dam i još jedan simbol NEPODJELJENOST – samo Indijska Duhovnost grdno se varate. Sve i jedno učenje koje je istinsko jeste ADVAITA. Tako i svaka religija u svojoj Ezoteričnoj komponenti (unutarnjoj komponenti) jeste Advaita, jeste Ne-dualna. Kršćanstvo je Ne-dualno, Islam je Ne-dualan, Budizam je Ne-dualan, Tantra je Ne-dualna, itd. Ali razumijevanje toga traži ISTINSKI NE-DUALAN um ali ne i “ne-dualno” superiorno mudrovanje intelekta, potražnju za prihvaćanjem i voljenjem vitalnog uma, i fizičku nesigurnost fizičkog uma.
Današnja scena, naročito tzv. advaita i gjana je prosto mehaničko trabunjanje uma ispunjenog vlastitim značenjem i bitnošću (lažnom superiornošću) i vitalne neispunjenosti (vitalno-emotivnom potrebom za prihvaćanjem, voljenjem, pripadnošću, nedovoljnom osjećaju vrijednosti). Uostalom, kako to da svi oni pričaju na isti način, sa istim primjerima, istim davanjem vrijednosti, bez novog (što je karakteristika Probuđenog Uma), lažnim osmijesima i lažnim sviđanjima???? Svi ponavljaju jedno te isto, kao papige ili tzv. bhakte (hare krišnevci kako ih često nazivate). Kada je čovjek Probuđen on ima DVA DODATNA UMA. Neki od Advaita, Gjanija, Tantrika i slično koje sam vidio, čuo za njih i slično JEDVA DA IMAJU kontakt sa jednim višim umom – i to samo u jednom malom dijelu – što se očituje njihovom nemoći da daju  inteligentna tumačenja, nove primjere, nova učenja i slično.

Neutralni dio vam neću dati, jer će vaš mehanički um naći potvrdu i time zagarantirati sebi “pakao” (tamah, krutost, tupost).
“Jer oni koji me ne poznaju, umrijet će u svom grijehu” (da se malo zajebavam i sa ne-dualnim kršćanstvom). A riječ “grijeh” je posebno zanimljiva. Možete je naći u nekim mojim starijim tekstovima.

(Ako mislite da je ovo komplicirano opisano to ukazuje na vaš nerazvijeni intelekt, nedostatak duhovne inteligencije integracije, nemoć da ujedinite tri uma, nedostatak kristalizacije svijesti, itd. Ako mislite da nije jednostavno onda ukazuje na vašu emotivnu blokiranost, i nedovoljnu emotivnu protočnost. Ako mislite da je teško živjeti ovo to ukazuje da fizički um nije razvijen i ovisi samo o prostom tumačenju čula i vanjske realnosti. Ako imate reakcije to ukazuje na nerazumijevanje učenja koje imate, neočišćenost “čakri”, vitalni mehanički um – kao izraz osobnog sviđanja ili nesviđanja, itd. Čovjek koji afirmativno ili pozitivno razmišlja ovo će iskoristiti kao dobru motivaciju za unutarnji razvoj i potrebu da se sve što znate preispita.)