Inat je način na koji se Identitet opire određenoj situaciji, osobi, autoritetu ili čak i samom sebi, tj. nekim drugim dijelovima Identiteta. Na taj način Inat Identitetu daje osjećaj postojanosti, vrijednosti, egoistične umišljenosti i dosta je čest kao odgovor na situacije u kojima se osjećamo povrijeđenima, u kojima nemam dovoljnu dominaciju, ili u kojima procijenimo da nismo dovoljno uvaženi od nekog, ili da ćemo kroz otpor koji stvara Inat dobiti zasluženu pažnju ili čak i osjećaj slobode. Sa Inatom povezana je i Tvrdoglavost. Sama riječ “tvrdoglavost” već pokazuje o čemu se radi. Tvrdoglav čovjek ne dopušta sebi da uvidi da neke situacije ili savjeti ili stvari oko njega ne mogu biti nikako drugačije do takve kakve jesu, ali zbog nemoći da im se povinuje, čak i zbog Inata, on nastavlja da gura glavom od zid i kada je sam uvidio da to neće dati nikakvog rezultata.

Vježba 1:
Cilj vježbe je, prvo, uvidjeti Inat i Tvrdoglavost u različitim situacijama te ih povezati introspekcijom sa sličnim situacijama u kojima ste uvidjeli da od iste te Tvrdoglavosti i istog tog Inata niste imali baš nikakvu korist već samo štetu.

Prisjetiti se da je Rad moguć samo ako živite sebi u korist, a ne sebi na štetu, ali također se prisjetiti da svrha Rada nije Identitet sa svim njegovim inventarom, već razvoj Istinskog Ja, Psihičkog Ja, tj. Svijesti o Sebi koja je skrivena Identitetom i njegovim igrama.

U ovom dijelu nije potrebno da se odvajate već da Uvidite gdje i kada se Inat i Tvrdoglavost pojavljuju, u kojim situacijama, na koje zahtjeve, šta u vama reagira prije pojave Inata i Tvrdoglavosti, kakve stavove imate, emocije, kakva je fizička reakcija?

Vježba 2:

Ova vježba započinje onda kada ste skupili dovoljno materijala o Inatu i Tvrdoglavosti. I veoma je jednostavna. ODUSTATI, momentalno, od Inata koji se javio ili od Tvrdoglavosti koju ste osvijestili u određenom momentu. Odvojiti se i odbaciti Inat i Tvrdoglavost pod svaku cijenu. U tome će vam pomoći prisjećanje zašto ste u Radu i šta je njegov osnovni Cilj, ali i da li želite da razvijate Identitet koji je na vašu štetu ili želite razvijati Istinsko, Autentično Sebe koje je za vašu korist.