Kreativnost i kreiranje – izražavanje Sebe

shinetdleaflogoRad na sebi je kreativan proces. Ako to nije, to morate promijeniti. Šta znači kreativan proces? Postoji li kreativnost izvan programske ili podsvjesne uvjetovanosti? Možemo li zamisliti, kreirati, bilo šta a da to na neki način nije uvjetovano?

Očigledno je da je lakše zamisliti da smo kreativni i sposobni stvoriti – mentalno i emotivno – nešto što ne poznajemo doli takvo što napraviti. Mi smo duboko uvjetovani, iako to ne znamo ili još nismo shvatili da na znamo. Ne možemo stvoriti nešto što ne poznajemo, ali  kada kažem da treba da budemo kreativni nisam ni rekao da stvorite nešto što ne poznajete. Rekao sam da prekinete ponavljati stare uvjetovanosti, stare stavove i uvjerenja, dopustite si malo smjelosti zamisliti nešto što ste već milione puta zamislili, doživjeli, osjetili, emotivno reagirali na neki drugačiji način – zamislite drugačiju reakcije od one na koju ste navikli, drugačiju misao od one koju uvijek imate u toj situaciji, sa tim ljudima, u odnosu na sebe; osjetiti drugačiju emociju od one na koju ste navikli da osjećate. To je već kreativno. Kreativno ili kreirati znači stvoriti, izmisliti, vizualizirati (kreativna imaginacija), misliti, osjetiti, ponašati se na drugačiji način od dosadašnjeg načina, dosadašnje emocije, dosadašnje misli, dosadašnjeg ponašajnog obrasca.
Nastavi čitati

Oglasi