Dva dijela u nama

28056831_1846175392347307_965256880527533593_nU nama postoje dva dijela (nekad možemo govoriti o tri, četiri, ili više dijelova) koja se stalno sukobljavaju, imaju trenje, bore se jedan protiv drugog. Jedan dio ljudske prirode, evolucije ljudskog, sa vanjskim umom, vitlanim umom, fizičkim, podsvjesnim i intelektualnim i jedan dio psihičkog bića (duše) sa svojim višim vitalnim ili emotivnim dijelom, intelektom, svjesnim koje je stalno u kontaktu sa Višim ili Božanskim aspektom ili Bićem. Vanjski dio, tako ćemo ga nazvati zarad shvaćanja, teži ljudskim težnjama, željama, očekivanjima, strahovima, nadanjima, vjerovanjima, itd. Unutarnji dio usmjeren ka napretku svijesti, istinskog sebe, unutarnjeg uma, povezivanju sa Višim, spuštanjem Sile Višeg, osjećajem sjedinjenosti koliko god on bio, osjećajem umirenosti, voljenosti, povezanosti sa drugima i okolinom. Sve tenzije, krize, sukobi, trenja dolaze od ova dva dijela u nama. Naravno, govorim o ljudima koji rade na sebi. Do tenzija dolazi jer čovjek jedi na dvije stolice.
Nastavi čitati

Oglasi