Svjesna Patnja – Iz Modula: “Integralna Transformacija”

a92e9163f02e224cc7e079042f39c33c

Simbol Stvarne Patnje

Imamo još jedan jako bitan dio. Patnja. Rad govori o dvije vrste Patnje. Lažnoj i Svjesnoj (istinskoj) Patnji. Često miješamo bol i patnju, ali to dvoje nije isto. Ili čak za patnju kažemo da je unutarnji bol, jer izaziva neku vrstu “bola” unutar psihe. Kada nešto “boli” unutar nas to je patnja, ne bol. Bol je uvijek fizički. I čovjek može imati fizičku bol ali da nema patnju koja je povezana sa tim bolom ili da je patnja svedena na minimum. No, patnju možemo imati, kao što i imamo, a da nije povezana sa bolom već nezadovoljstvom, nesviđanjem, uvjerenjima, neispunjenim željama, očekivanjima ili patnju koja je povezana sa projekcijom i fantazijom te nekom vrstom laganja koju ne vidimo kao laganje. Recimo, kao što majka ima patnju kada joj sin ili kćer ode u grad i kasno se vraća te ona brine o tome da li su dobro, jesu li sigurni, hoće li stići na vrijeme, da ih netko neće povrijediti i slično. Briga je također patnja. Ona je svojevrsna projekcija zasnovana na fantaziji i projiciranju negativnih ishoda u vezi neke određene stvari a nije činjenična. Činjenica ne postoji dok se ona ne desi, ostvari. Sve što projiciramo na osnovu prošlih događaja, memorije, te uključuje negativne stavove, uvjerenja, emocije je neosnovna ili apstraktna briga, a to je Patnja. Patnja je svojevrsno “zagrijavanje” psihičkog aparata ili stroja koja se odražava i na tijelo koje ne razlikuje, isto kao i mozak, stvarno od zamišljenog. Što fantazijom više zamišljamo i karakteriziramo neki projicirajući trenutak to mozak i tijelo manje razlikuju stvarnost od zamišljanja i oboje reagiraju kao da je zamišljeno stvarno.
Nastavi čitati