Životinjska farma čovječanstvo

animal-farm-by-george-orwellPoražavajuća činjenica da pored svih mogućih slika o sebi koje imamo na kraju se moramo suočiti sa onim od čega bježimo, od realnosti o sebi. Realnost je ono što smo i od čega se nismo makli ni milimetar još od vremena pojavljivanja prvog čovjeka. Čovjek je životinja na dvije noge sa svim psihološkim karakteristikama životinje i čopora. To što on misli da on misli je samo jedna zabluda jer je svaka misao orijentirana oko životinjskog (Pashu) ponašanja i čopora kojeg nazivamo socijalno uređenje ili društvo. To je činjenica. On može imati potencijal za nešto više, ali ga jako rijetko iskoristi. Oni koji su ga iskoristili su pojedinci pomoću kojih ljudski čopor pripisuje sebi vrijednost, iako ga objektivno nema. Nikola Tesla, Marija Kiri, Alber Ajnštajn, Bor, ili tko već su pojedinci, ne čovječanstvo i njihov uspjeh, napredak, intelektualna, umjetnička, fizička nadmoć na ostatkom čovječanstva nema nikakve veze sa čovječanstvom koje se kiti njihovim perjem, a time ni sa pojedincem koji će reći da je on kao čovječanstvo napredan, da se razvija i raste. To je laganja sebe, fantazija o sebi, halucinacija, hipnoza i sugestibilnost. Dok ne vidi šta je i tko je – čopor i životinja – pojedinac ne može da napreduje, da raste i da se razvija. On stagnira. Stagnacija naizgled imitira rast i razvoj.
Nastavi čitati

Oglasi